Programová podpora péče o historická centra dvacetiletá

Program regenerace městských památkových rezervací a zón (MPR/MPZ)byl ustaven před dvaceti lety jako nástroj záchrany a rozvoje kulturních hodnot, životního prostředí, ale i podnikatelských aktivit v historických jádrech obcí a měst.

Soutěž o Cenu za nejlepší přípravu a realizaci Programu regenerace iniciovalo Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska. Poprvé byla udělena v roce 1995 (Svitavám). Zatím posledním vítězem a držitelem titulu Historické město roku 2011 se letos v dubnu stalo Uherské Hradiště. U zrodu Programu regenerace stála Ing. arch. Kamila Matoušková, která dnes vede oddělení mezinárodních územních vazeb v odboru evropské územní spolupráce na Ministerstvu pro místní rozvoj.


SPECIFIKA PROCESU REGENERACE

Jaká je budoucnost Programu regenerace i s ohledem na tenčící se státní rozpočet? »Zcela jistě je potřeba, aby Program regenerace MPR a MPZ jako státní program pokračoval. Nemá totiž alternativu – úroveň obcí nestačí a na úrovni krajů jsou pouze malé a příliš roztříštěné podpory,« říká Kamila Matoušková. »Stále je potřeba, aby existoval motivační a podpůrný nástroj, který bude usměrňovat politiku obcí směrem ke komplexní regeneraci nejcennějších území. Regenerace má totiž specifické vlastnosti a vyžaduje jiné přístupy než nová výstavba nebo přestavba – konzervační a konsensuální, spolupráci s vlastníky, s kolektivním rozhodováním v místě. Vyžaduje soustředěnou péči a multidisciplinární řízení místní pracovní skupinou, a to nevzniká samo od sebe.« Regeneraci vnímá Kamila Matoušková i z pohledu rozvojových aktivit v centru města jako »rozvojové zóně« jiné povahy. Obnovené historické jádro má sílu se stát poháněcím motorem pro rozvoj celého města a významně ovlivňuje region.

OBNOVA SI ŽÁDÁ STÁLOU ÚDRŽBU

Zatímco v 90. letech převládaly velké, záchranné akce převážně z jednoho vnějšího zdroje v nastavených podílech stát – město – vlastník, v poslední době se prostředky Programu používají více na generální opravy a údržbu. Program motivuje k hledání a koordinaci regenerace z různých zdrojů: evropských, národních, krajských, rozpočtu města, vlastníků a sponzorů.

»Na Program byly dosud vynaloženy 4 mld. Kč, jež vytvořily dílo za 11 mld. Kč a realizováno bylo 12 tisíc akcí. Podíl státu byl v průměru 38 % a účast některých měst se vyšplhala k miliardě,« sumarizuje Kamila Matoušková. Zapojené jiné zdroje však dosáhly mnohonásobně vyšších částek.

»Do dalších 20 let města uvádějí potřebu ještě 39 mld. Kč na obnovu památek a 36 mld. Kč na nepamátkové budovy. Zároveň už je nutné vracet se k některým budovám obnoveným před 20 lety,« upozorňuje Kamila Matoušková. »Pokud jde o možnosti státu, o ty je nutné stále bojovat a informovat poslance o roli Programu, zvláště nyní, kdy se diskutuje o převodu národních dotací na posílení rozpočtů menších obcí.«

»Přestože podíl státu v Programu klesá, motivační roli plní stále a je jedním z nejefektivnějších programů vůbec. Ve městech se zlepšila obnova památek, budovy a veřejná prostranství ožily. Program významně přispěl i k zachování funkce bydlení. Hodnocení měst v soutěži o Cenu Programu regenerace je také stále těžší,« uzavírá Kamila Matoušková.

 

Odpovídá Květoslav Tichavský, starosta Uherského Hradiště – Historického města roku 2011

Jak oslaví město s občany udělení titulu Historické město roku 2011?

Připravujeme program pro děti i dospělé a jako výraz poděkování též setkání s vlastníky památek, s významnými investory, řediteli kulturních institucí a příspěvkových organizací a s pracovníky města. Ti všichni se dlouhodobě podíleli na regeneraci městské památkové zóny v Uherském Hradišti.

Také je před námi slavnostní otevření zrekonstruované jezuitské koleje, což byla jedna z nejvýznamnějších investičních akcí, jež také vydatně přispěla k zisku titulu Historické město roku a součástí oslav bude v září i 10. ročník Slováckých slavností vína a otevřených památek.

Jaké zásadní kroky v památkové péči město aktuálně čekají?

V rámci Programu regenerace letos projdou rukama restaurátorů dvě sochy v průčelí kostela sv. Františka Xaverského na Masarykové náměstí a vitrážová okna kostela Zvěstování Panny Marie na Mariánském náměstí. Program umožní v tomto případě (uměleckořemeslná práce) pokrýt celkové náklady (asi 955 tis. Kč).

Z městského Fondu obnovy historické architektury podpoříme částkami 100 tis. Kč opravy dvou domů. S využitím dotací z Ministerstva obrany opravíme tři válečné hroby. Dále obnovíme vichřicí shozený kříž ve Vinohradské ulici.

Provedeme údržbu sloupu sv. Rocha ve Smetanových sadech a stěny v parku V Bastionu, zajistíme opravu podstavců dvou bust v Jezuitské zahradě před obchodní akademií. Budeme pokračovat v opravě kostela Nanebevzetí p. Marie na Mařatském hřbitově tak, aby ke 400. výročí v příštím roce byl dokončen. Připravujeme rovněž obnovu zvonice na ul. 1. máje v Mařaticích a kapličky ve Véskách.

Zapojí se Uherské Hradiště do Programu regenerace i v dalších letech?

Program regenerace je kontinuální a koncepční proces a vyžaduje trvalou pozornost. Pouze nebudeme moci po dobu pěti let aspirovat na získání dalšího titulu Historické město roku.

 

Regenerace je rozvojovou aktivitou. Obnovené historické jádro má sílu stát se poháněcím motorem pro rozvoj celého města a významně ovlivňuje region.


Kamila Matoušková soudí, že Program regenerace patří k těm nejefektivnějším.
FOTO: ARCHIV KAMILY MATOUŠKOVÉ

Náročná rekonstrukce jezuitské koleje pomohla Uherskému Hradišti k vítězství.
FOTO: ARCHIV UHERSKÉHO HRADIŠTĚ

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *