Projekt 12 výzev regionálního rozvoje pokračuje videoseminářem Životní prostředí regionů. Už v pondělí 12. dubna!

Projekt 12 výzev regionálního rozvoje spěje ke svému dalšímu pokračování. Už v pondělí 12. dubna se totiž v jeho rámci uskuteční videoseminář Životní prostředí regionů se zajímavým programem.

Cílem projektu, který byl připraven poslancem Milanem Pourem, někdejším starostou středočeského města Milovice, ve spolupráci s Ministerstvem pro místní rozvoj a konzultantem a vysokoškolským učitelem Markem Pavlíkem, je informovat o největších výzvách, jimž v Česku čelí regiony, a jak tyto výzvy řeší, či jak je jsou připraveni řešit ministerstva, územní samosprávy, akademická obec a další instituce. Mediálním partnerem projektu je odborný měsíčník Moderní obec.

Na videoseminář, který v pondělí 12. dubna začne ve 13 hodin, se bude možné zdarma přihlásit na: https://www.psp.cz/sqw/hp.sqw?k=1362 . (Stream z jednání bude vysílán jako stream 3 na stránkách www.psp.cz v sekci Jednání a dokumenty – Živé vysílání. Případné dotazy do diskuze lze případně dopředu napsat na e-mail: cernyp@psp.cz, v závěru semináře budou zodpovězeny. Vždy prosím uveďte, na kterého z řečníků má být konkrétní dotaz nasměrován.

PROGRAM VIDEOSEMINÁŘE:
13:00 – 13:15 Úvodní slovo
Ing. Milan Pour, poslanec PSP ČR
Mgr. Richard Brabec, ministr životního prostředí
13:15 – 13:30 Životní prostředí ČR – priority pro další období
Anna Pasková, M.A., ředitelka odboru politiky životního prostředí a
udržitelného rozvoje, MŽP
13:30 – 13:45 Současné a budoucí výzvy v oblasti ochrany ovzduší
Bc. Kurt Dědič, ředitel odboru ochrany ovzduší, MŽP
13:45 – 14:00 Program rozvoje venkova/Společná zemědělská politika
Ing. Josef Tabery, ředitel odboru Řídící orgán PRV, MZe
14:00 – 14:20 Diskuze k 1. bloku prezentací
14:20 – 14:35 Vodní stres v Česku- jak ho můžeme do budoucna řešit?
Prof. RNDr. Bohumír Janský, CSc,, geograf a hydrolog, Přírodovědecká
fakulta UK, katedra fyzické geografie a geoekologie
14:35 – 14:50 Uplatňování politických nástrojů na snížení negativních dopadů
klimatické změny
Ing. Marie Trantinová, Ph.D., výzkumný pracovník, ÚZEI
14:50 – 15:05 Energetická soběstačnost obce Kněžice
Milan Kazda, starosta obce Kněžice, Středočeský kraj
15:05 – 15:20 Protipovodňové opatření v obci Cehnice
Helena Sosnová, starostka obce Cehnice, Jihočeský kraj
15:20 – 15:45 Diskuze k 2. bloku prezentací
15:45 Ukončení semináře

"Impuls k jednání o tomto projektu s ministerstvy pro místní rozvoj a průmyslu a obchodu, Svazem měst a obcí a Asociací krajů mně dala moje předchozí zkušenost z práce starosty středočeských Milovic," uvedl již dříve v rozhovoru pro Moderní obec poslanec Milan Pour.  "Jsem rád, že se projekt vrcholným představitelům těchto institucí líbil a udělili mu svoji záštitu. Tuto záštitu také udělil předseda Poslanecké sněmovny Radek Vondráček. Určitě svoji zkušenost z práce v komunální politice využiji také pro prezentace na seminářích. Chci se například zabývat využitím bývalého Vojenského výcvikového prostoru Mladá v Milovicích," uzavřel Milan Pour.

/rš/

Na snímku: Milan Pour při jednom z minulých videoseminářů pořádaném v rámci projektu 12 výzev regionálního rozvoje

Foto: archiv Moderní obce

 

 

* Co vás osobně na prvním semináři v rámci

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down