01.01.1970 | 12:01
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Projekt Ministerstva dopravy Bezpečná obec už je i na internetu

Ve zkušebním provozu již fungují internetové stránky http://www.ibesip.cz/cs/Bezpecna-obec/, které Ministerstvo dopravy otevřelo na podporu svého projektu Bezpečná obec.

Národní strategie bezpečnosti silničního provozu, která byla schválena usnesením vlády ČR číslo 394 ze dne 28. dubna 2004, si klade za cíl do roku 2010 snížit počet obětí dopravních nehod na polovinu úrovně roku 2002. Protože významná část osob zahyne v intravilánu (uvnitř obcí), je nutné pro dosažení výše uvedeného cíle výrazně zvýšit bezpečnost na území měst a obcí.

ZÁKLADNÍ CÍLE

Jaké jsou cíle projektu Bezpečná obec?

Jde o to:

zvýšit bezpečnost silničního provozu v obcích, snížit počet mrtvých a zraněných;

informovat odpovědné osoby v obcích o stavu bezpečnosti silničního provozu v obcích a možnostech řešení;

zpřístupnit obcím existující informace o možných řešeních v oblasti BESIP;

vzbudit zájem obcí o problematiku bezpečnosti silničního provozu;

podpořit a koordinovat spolupráci obcí v oblasti BESIP.

V České republice už existuje několik projektů, jejichž cílem je vytvoření bezpečného a zdravého prostředí v rámci obcí. Například jde o projekty Bezpečná komunita, Zdravá města, Partnerství, Bezpečná lokalita, případně o dílčí projekty zaměřené na konkrétní cílovou skupinu, jako je projekt Bezpečná škola. Tyto projekty se ovšem primárně nezabývají bezpečností silničního provozu a často je v nich tato problematika akcentována pouze v mizivé míře.

JEDINEČNOST PROJEKTU JE V JEHO KOMPLEXNOSTI

Z výše uvedených důvodů předkládáme projekt Bezpečná obec, jehož cílem je shrnout dosavadní zkušenosti, vytvořit metodiku pro aktivity obcí a podpořit zapojení municipalit do řešení bezpečnosti silničního provozu. Tento projekt by měl být komplexní - počínaje dopravní výchovou přes dopravní zklidňování až po možnosti financování úprav pro zvýšení bezpečnosti silničního provozu. Na tvorbě projektu se budou podílet členové pracovní skupiny BESIP, v níž jsou zastoupeni zástupci Policie ČR, státní správy a územních samo-správ i nestátních neziskových organizací.

Návrh je plně v souladu s Národní strategií bezpečnosti silničního provozu a s Dlouhodobým programem zlepšování zdravotního stavu obyvatelstva ČR "Zdraví pro všechny v 21. století" (dílčí úkol č. 9.1.).

VARUJÍCÍ ČÍSLA Z OBCÍ

Nehodovost v obcích je specifická, vliv na ni často mají místní zvláštnosti. Následky dopravních nehod v obci bývají velmi vážné, a proto je naší snahou vytvořit občanům a místní samosprávě co nejlepší podmínky k řešení bezpečnostní problematiky silničního provozu.

Vzhledem k vysokému počtu obcí a neexistenci okresních úřadů je třeba vytvořit nejen řešení pro obce, ale také způsob vzájemné spolupráce a komunikace. Na území obcí dochází přibližně k 70 % dopravních nehod. Z celkového počtu usmrcených při dopravních nehodách připadá 37 % usmrcených na nehody v obci. Celých 50 % těžkých zranění a 60 % lehkých zranění se stává při nehodách v obci.

Dílčí cíle navrhovaného projektu:

1) ze strany Ministerstva dopravy poskytnout obcím informace a metodické materiály pro analytickou a řídící činnost, a dále informace o možnostech řešení problematiky bezpečnosti silničního provozu v oblastech úprav dopravního prostředí, osvědčených projektů působení na účastníky silničního provozu a v neposlední řadě i o možných formách represe;

2) vyvolat zájem obcí o řešení problematiky bezpečnosti silničního provozu a vytvořit platformu pro výměnu osvědčených postupů použitých jak v České republice, tak v zahraničí;

3) podnítit vzájemnou spolupráci mezi subjekty v rámci obcí, ale i mezi obcemi samotnými.

Každá z oblastí jednotlivých problematik bude rozpracována na webových stránkách, a pokud to bude možné, budou tam uváděny vzorové příklady z dané oblasti s příslušným komentářem.

Požadavky, které musí obec splnit, aby se mohla přihlásit k Projektu Bezpečná obec:

má komisi pro BESIP, která aktivně řeší stav na území obce;

zpracovala Koncepci BESIP, která je v souladu s národní a krajskou koncepcí;

činorodě se zapojuje do aktivit kraje v oblasti bezpečnosti silničního provozu.

JINDŘICH FRIČ
Ministerstvo dopravy BESIP

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down