01.01.1970 | 12:01
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Projekt na Jesenicku podpořila EU

Chybějící kanalizace a vodovody či jejich špatný stav byl obyvatelům měst a obcí v mnoha částech Jesenicka dlouho příslovečným trnem v oku. Řešení, které by tuto nepříznivou situaci změnilo, bylo pro svou finanční náročnost v nedohlednu.

Uvažované náklady ve výši zhruba 500 mil. Kč jsou i v současnosti, kdy zvláště střední a menší obce těžko shánějí prostředky pro zlepšení kvality života svých obyvatel, takřka nepřekonatelnou překážkou. K růstu nákladů značně přispívají požadavky na vysokou kvalitu vodovodního a kanalizačního potrubí, na možnosti jeho čištění a trvanlivost, jakož i samotný charakter terénu a stávající infrastruktury v místech stavby.

NEJVÍCE PENĚZ Z FONDU SOUDRŽNOSTI

V letech 2005 a 2007 se v regionu Jesenicka uskutečňuje projekt nakládání s odpadními vodami a zásobování pitnou vodou, který je z větší části financován z evropských peněz. Nejdříve bylo nutné rekonstruovat úseky původní kanalizace a snížit tím množství balastních vod vnikajících do kanalizace. Nad povodím stávající jednotné kanalizační sítě v obcích Jeseník, Česká Ves, Bělá a Lipová se musela dobudovat síť splaškové oddílné kanalizace. Je to první předpoklad pro další rozvoj obytné výstavby a rekreace v těchto oblastech.

Nová a rekonstruovaná kanalizace je dlouhá okolo 60 kilometrů, vodovody dosahují téměř 17 kilometrů, přičemž potřebných kanalizačních šachet je 1600. Nové trasy procházejí v zastavěných údolích, časté jsou přechody vodních toků. Stísněnost veřejných prostor nutí vést trasy i po soukromých pozemcích se všemi nepříznivými důsledky.

Potřebné finanční prostředky se podařilo zajistit prostřednictvím programu ISPA z Fondu soudržnosti (60 %), Státního fondu životního prostředí ČR (10 %) a Ministerstva životního prostředí ČR (10 %). Investor stavby, akciová společnost Vodovody a kanalizace Jesenicka, uhradila přes 20 % celkových nákladů.

TECHNICKÉ ŘEŠENÍ

Ke kanalizaci patří samozřejmě také kanalizační šachty, které by měly splňovat čtyři základní atributy:

zaručenou těsnost i při vysoké hladině spodní vody,

stabilní uložení šachty z hlediska působení průsakové i vztlakové spodní vody,

dlouhodobou odolnost proti zatížení z teplotních změn půdy a proti zatížení z provozu automobilů, zejména nákladních (propadnuté poklopy kanalizačních šachet v povrchu silnic a ulic známe jistě všichni),

jednoduchou přepravu a manipulaci - zjednodušení logistiky stavby, nižší počet nutných pracovních sil a snížení počtu jízd stavebních strojů, nákladních automobilů apod. (stavba v blízkosti obydlí jistě není občanům příjemná, každé snížení hlučnosti a trvání stavby vítají).

Na Jesenicku byly vybrány plastové revizní kanalizační šachty řady Wavin TEGRA 600, které splňují výše uváděné požadavky. Zároveň byly použity poklopy, které lze usadit do libovolného terénu bez narušení okolní přírody či zástavby včetně historické. (O použití kanalizačních šachet při renovaci historického centra Českého Krumlova jsme psali v Moderní obci č. 4/2006.)

Dalibor Hon
Wavin Ekoplastik, s. r. o.

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2023 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down