Projekt SMART Česko: Každá kapka tvoří oceán

Závěrečná konference projektu Strategický rámec Svazu měst a obcí v oblasti Smart City - SMART Česko - s podtitulem Každá kapka tvoří oceán - se uskutečnila v pátek 21. února v prostorách Technologické agentury ČR. O účast na konferenci byl mimořádný zájem od zástupců samospráv, odborníků i představitelů státní správy z celé České republiky.

Konferenci udělil záštitu předseda Technologické agentury ČR (TA ČR) prof. Ing. Petr Konvalinka, CSc., FEng. TA ČR je v současnosti největším poskytovatelem podpory výzkumu v oblasti SMART řešení v České republice. Výsledkem projektu, který konference uzavřela, je strategie SMART Česko, tedy strategie pro „chytré“ obce a města v České republice.

Jak zdůraznila výkonná ředitelka Kanceláře Svazu měst a obcí ČR Mgr. Radka Vladyková, „chytrá řešení dělají moudří lidé“. Nejde tedy jen o technologie. Na druhé straně je pravda, že „smart“ řešení jsou často spojená s digitalizací, což je jedna z významných priorit výzkumu a předmět inovační strategie ČR. Součástí výstupů projektu je proto i přehled více než 200 projektů výzkumu na téma SMART. Tuto skutečnost při zahájení konference zdůraznil také předseda TA ČR.

V úvodu konference dále vystoupil náměstek pro řízení sekce regionálního rozvoje Ministerstva pro místní rozvoj Ing. David Koppitz, do jehož působnosti problematika smart city spadá.  Za SMO ČR konferenci  s podtitulem Každá kapka tvoří oceán zahájila výkonná ředitelka Kanceláře Svazu měst a obcíČR Mgr. Radka Vladyková. Následně byly prezentovány jednotlivé části projektu – strategická, analytická a implementační část, to, jak smart koncepty financovat, plánovat  a podobně.

Tímto projektem SMO ČR získává řadu velmi zajímavých poznatků nejen z dosavadních „smart“ aktivit měst a obcí – svých členů, ale také ze zkušeností obcí a měst v cizině,  které bude možné i v budoucnosti využít.

Koncept SMART Česko není orientován pouze na technická řešení, ale na udržitelný rozvoj ve městech a obcích, v regionech ČR. Cílem není pouze dobrý chod radnice, která je zásobena velkým množstvím dat s mnoha čidel na svém území, jak bývají „smart“ řešení někdy vykládána. Cílem je především vytvořit dobré podmínky pro život lidí tam, kde dnes bydlí a kde by měli mít svůj domov. Heslem je Nenuťte jezdit lidi za prací a za službami, ale přineste k nim domů, resp. do jejich města či obce práci a služby.

Tento obrácený trend je v současnosti možný kvůli novým technologickým možnostem, zejména rychlému internetu. Nové služby jsou příležitostí pro nový český byznys. SMART Česko je proto možné považovat za koncept pro plnění  běžných potřeb lidí novými prostředky. Každý, kdo přijde s novým dílčím „smart“ řešením pro dobrý život lidí, přispívá kapkou do oceánu dobrých podmínek pro život komunit nejen v České republice.

Strategický rámec Svazu měst a obcí v oblasti Smart City byl spolufinancován Evropskou unií (Operační program Zaměstnanost) ve výši 7 634 450,94 Kč a ze státního rozpočtu v sumě 898 170,70 Kč. Projekt byl realizován v období 1. 3. 2018 až 28. 2. 2020 se zaměřením na obce, města a kraje a jejich zaměstnance, veřejnost a volené zástupce.

V projektu bylo zpracováno sedm základních dokumentů (viz níže), které mohou být inspirací pro představitele obcí a měst při koncipování a implementaci lokálních "SMART City strategií". Dokumenty vznikaly analýzou již existujících zdrojů a participativním způsobem, zejména prostřednictvím  pracovních skupin.*

Dokumenty vytvořené v rámci projektu:

Strategický rámec Svazu měst a obcí v oblasti Smart City: analytická část

Strategický rámec Svazu měst a obcí v oblasti Smart City: strategická část

Strategický rámec Svazu měst a obcí v oblasti Smart City: implementační část

Strategický rámec Svazu měst a obcí v oblasti Smart City: financování SMART Česka

SMART Česko: základní teze

SMART Česko: příklady dobré praxe

SMART Česko: výzkumné projekty s tematikou "smart”

Všechny dokumenty jsou volně ke stažení na: www.smartcesko.cz.

/tz/

 

 

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down