Projekt Smart Food aneb Chytře s jídlem testuje výukové materiály pro základní školy

Vzdělávací projekt Smart Food, na němž spolupracuje Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy s Mendelovou univerzitou v Brně, zahájil pilotáž metodických a výukových materiálů, které mají interaktivní formu. Věnují se osvětě, jak neplýtvat potravinami. Testování probíhá během února na prvním stupni pěti pražských základních škol. Po ověření fungování v praxi budou dostupné všem základním školám. 

Žákům a učitelům v celé republice nabídne projekt Smart Food po pilotní fázi a vyhodnocení nová interaktivní výuková média v září 2023. Dostupná budou na platformě FutureBooks, první svého druhu u nás i v rámci EU. Na projektu spolupracuje Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy (PedF UK) a Provozně ekonomická fakulta Mendelovy univerzity (PEF MENDELU) v Brně s Hlavním městem Prahou.

 EU se zavázala, že do roku 2030 sníží plýtvání potravinami o 50 procent (o 44 milionů tun jídla), při čemž nejvíce se plýtvá na úrovni spotřebitelů. „Projekt reaguje na tuto výzvu a předkládá účinný vzdělávací komunikační nástroj k oslovení žáků a nepřímo také domácností,” říká děkan PedF UK Michal Nedělka. Za tímto účelem akademičtí pracovníci MENDELU předali kolegům z PedF UK své poznatky ve formě osmi ucelených tematických souborů. Společně je přetvořili do interaktivních výukových médií s množstvím aktivizujících prvků, které mají zabezpečit změnu postojů u dětí a případně dalších členů jejich domácností.

Snahou výzkumníků je nejenom poskytnout ucelený soubor poznatků o plýtvání potravinami a poskytnout podklady pro účinnou intervenci k redukci potravinového odpadu, ale též změřit její skutečný efekt.

Obě univerzity představily učitelům vybraných pěti pražských škol v uplynulých dvou týdnech nově vytvořená média, na nichž pracovaly v minulém roce. Nyní v rámci hodnocení zahájily samotnou výuku, která má ověřit, zda jsou materiály vytvořeny dostatečně srozumitelně a v souladu s potřebami žáků. „Současně s evaluací jsme zahájili i měření účinnosti této intervence. Snahou bude srovnání výchozích postojů a znalostí zapojených dětí k problematice plýtvání potravinami před a po intervenci, tedy jestli můžeme sledovat změnu v oblasti postojů a znalostí,” upřesňuje Lucie Veselá, jedna z autorek projektu, z Mendelovy univerzity v Brně.

Projekt jako jeden z prvních na území EU nabízí ucelený vzdělávací program pro oblast předcházení plýtvání s jídlem. „Naší další snahou je po ověření všech výstupů, interaktivní výuková média multiplikovat pro ostatní státy EU případně další země,” dodává Igor Červený za UK PedF.*

Více k projektu na www.chytresjidlem.cz

/tz/

Foto: Simona Dvořáčková

Snímek z testování výukových materiálů projektu Smart Food na pražské ZŠ Solidarita

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down