01.01.1970 | 12:01
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Projektový inkubátor v praxi

Národní síť Zdravých měst ČR od léta 2003 intenzívně pomáhá členským městům při přípravě projektů vhodných pro financování ze zdrojů Evropské unie. Nová služba se jmenuje Projektový inkubátor.

V první fázi radnice společně se svými partnery ve městě vytipuje vhodné projektové záměry, které následně konzultuje s Ing. Janem Brožkem, odborným poradcem Národní sítě Zdravých měst ČR pro vyhledávání finančních zdrojů. První setkání Projektového inkubátoru se již uskutečnila v Chrudimi, Kroměříži, Moravské Třebové, Třebíči, Litoměřicích a ve Vsetíně. Předloženy byly desítky záměrů měst (např. ve Vsetíně - Rozvoj cestovního ruchu, v Kroměříži - Kancelář Bezpečná komunita nebo v Moravské Třebové - Rekonstrukce historického jádra městské památkové rezervace) i záměrů, které vznikly z iniciativy partnerů a veřejnosti (např. ve Vsetíně z podnětu Azylového domu pro ženy a matky s dětmi, o. p. s. - Provozování azylového domu a Linky důvěry).

Chrudimské záměry

"K prvnímu posouzení v Chrudimi se loni v říjnu sešlo 56 projektových záměrů, které zpracovali pracovníci radnice, sociálních a školských zařízení, nevládních organizací a osadních výborů. Odborný poradce přítomné předkladatele upozornil u každého záměru na potřebné úpravy či doplnění a doporučil možný zdroj financování," uvedla koordinátorka projektu Zdravé město v Chrudimi Šárka Trunečková. V případě námětů, které by zřejmě na evropské zdroje nedosáhly (např. záměry menších neziskových organizací), Ing. Jan Brožek doporučil využívat granty krajů, měst, ministerstev atd.

Už při tomto prvním setkání "vykrystalizovalo" několik budoucích projektů: Ochrana a bezpečnost žen a dětí postižených domácím násilím, Revitalizace náhonu severní větve, Rekonstrukce městského parku a Zahrada u mateřské školy podporující zdraví. Tyto projekty by ještě letos mohly usilovat o dotace EU.

O projektu Zahrada u mateřské školy podporující zdraví nám více řekla Růžena Bělobrádková, ředitelka Mateřské školy Dr. Jana Malíka: "Naším cílem je upravit stávající hřiště u mateřské školy a její pobočky Topol tak, aby zde vzniklo zdravé prostředí nejen pro děti, ale také pro jejich rodiče, dědečky a babičky. Dosavadní asfaltový a štěrkový povrch hřišť chceme nahradit bezpečnějšími materiály, abychom omezili riziko úrazu. Na zahradě budou nainstalovány bezpečné dřevěné průlezky a vznikne zde rovněž posezení nejen pro rodiče či prarodiče dětí, ale i pro seniory z blízkého domu s pečovatelskou službou." Zahradu bude moci využívat i základní škola a odpoledne široká veřejnost. Celková částka na realizaci projektu byla vyčíslena na milión sto dvacet tisíc Kč, přičemž 70 % nákladů by měly pokrýt peníze z fondů EU, 250 tisíc korun poskytne město a zbytek sponzoři (rodiče aj.).

Setkání v Třebíči

V databázi kanceláře Zdravého města v Třebíči se nachází 57 projektových záměrů. Z námětů neziskových organizací je podle koordinátorky Projektu Zdravé město PhDr. Jindry Stříbrské zřejmě nejrozsáhlejší záměr Třebíčské unie křesťanské mládeže - Síť poradenských a rozvojových středisek neziskového sektoru. Ten se bude ucházet o podporu v rámci Společného regionálního operačního programu. Nově vzniklá síť by v budoucnu měla podporovat nevládní neziskové organizace na celém území kraje Vysočina. Pokud bude projekt podpořen a úspěšně se rozvine, stane se pilotním i pro další regiony.

Ze záměrů předložených městem nejvíce zaujalo rozestavěné víceúčelové kulturní zařízení. Podle Jaromíra Nechvátala, vedoucího odboru rozvoje a územního plánování Městského úřadu v Třebíči, má být stavba dokončena v příštím roce ještě "z českých peněz", pak se město bude moci ucházet o finanční prostředky z fondů EU. Účast města v mezinárodním projektu Zdravé město je podle něj při získávání evropských financí dobrou podporou. Mezi základní požadavky EU při hodnocení projektu totiž patří doložení skutečnosti, že město sleduje udržitelný rozvoj, že projektový záměr je součástí dlouhodobé strategie rozvoje města a že vše probíhá za účasti veřejnosti.

Pokud jde o víceúčelové kulturní zařízení, na lednovém setkání Projektového inkubátoru Ing. Jan Brožek doporučil pokračování přípravy projektu včetně zpracování marketingové studie o následném využívání centra.

"V každém navštíveném městě jsme mohli vybrat tři až čtyři projekty, se kterými budeme dále pracovat minimálně do úrovně projektových fiší a studií proveditelnosti. To ovšem neznamená, že s ostatními záměry pracovat nelze. Bude však třeba upravit jejich rozsah a nově definovat jejich dopad po případné realizaci. Z důvodu spolufinancování bude nutné v případě jednotlivých projektů akceptovat rozhodnutí rady a zastupitelstva příslušného města," uzavřel Ing. Jan Brožek.

Napsat komentář

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2023 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down