Projekty, jimiž se připravujeme na změnu klimatu. V soutěži Adapterra Awards mezi nimi svým hlasováním pomozte vybrat ten nejsympatičtější

Soutěž Adapterra Awards pořádaná Nadací Partnerství hledá nejlepší příklady adaptací na změnu klimatu. Letos se do soutěže přihlásilo 115 projektů, nejvíce v celé pětileté historii soutěže. Z nich bylo vybráno 21 finalistů, mezi nimiž až do 15. října může veřejnost svými hlasy vybrat držitele Ceny sympatie.

Hlasování probíhá na adaptrerraawards.cz. V inspirativní databázi soutěže Adapterra Awards jsou však k dispozici všechny zúčastněné soutěžní projekty. Díky tomu se mohou replikovat na dalších místech v České republice.

„Z letošních postupujících 21 finalistů je letos nejvíce, tedy dvanáct, těch krajinných. Tyto adaptace pomáhají udržet úrodnou a vlahou půdu, představují přírodě blízké způsoby protipovodňových a protierozních opatření nebo obnovu mokřadů a tůní. Dále postoupily čtyři budovy, čtyři veřejná prostranství a dokonce jedna společnost se svým výrobním postupem,“ shrnuje letošní ročník soutěže Adapterra Awards její koordinátorka Andrea Křivánková. „Ze strany autorů soutěžních projektů stejně jako při zasedání poroty jsem vnímala větší klid a uvolněnost po posledních letech, které byly ovlivněny šoky ve společnosti. Myslím si, že i proto mělo letos více autorů chuť a čas přihlásit svůj projekt do naší stále oblíbenější soutěže.“

O soutěži Adapterra Awards jsme letos psali například na: https://moderniobec.cz/novy-rocnik-souteze-adapterra-awards-odstartoval-v-den-svetoveho-dne-mokradu/

Pravidelnými účastníky soutěže Adapterra Awards jsou i obce a města

Soutěž Adapterra Awards je organizována NadacíPartnerství, největší českou environmentální nadací, ve spolupráci s odborným garantem Integra Consulting. Záštitu letošnímu ročníku udělil ministr životního prostředí Petr Hladík a místopředsedkyně Senátu Jitka Seitlová. Obce, kraje, jednotlivci i organizace do ní přihlašují stavby, krajinné úpravy a inovace, které pomáhají postupně připravovat českou krajinu a města na změnu klimatu. Nejčastěji tak zvyšují odolnost vůči vlnám veder, suchu nebo dalším extrémním klimatickým jevům jako jsou vichřice či povodně.

Vytvořit základnu pro přirozenou obnovu lesa a připravit jej na klimatickou změnu. To je hlavní cíl dlouhodobého projektu, který pod názvem Zvyšování rozmanitosti v krušnohorských lesích uskutečňuje a do soutěže Adapterra Awards přihlásilo město Boží Dar. Foto: Vojta Herout

Soutěží se o pět hlavních cen. Čtyři v kategoriích: Zastavěná území, Náš domov, Volná krajina, Pracovní prostředí, vybírá porota složená z předních českých odborníků na adaptace. Cenu sympatie uděluje veřejnost v hlasování, které právě teď začíná.

Každý z finálových projektů navštívil nejméně jeden porotce. Se všemi finálovými projekty se potom osobně seznámili organizátoři soutěže. K tomu, aby zvládli v krátkém čase objezdit téměř celou republiku, jim pomohl jeden z partnerů soutěže Adapterra Awards, kterým je společnost Kia. Zapůjčila Nadaci Partnerství svůj elektromobil KIA model Niro EV. Navázání spolupráce shrnuje generální ředitel společnosti KIA Czech Arnošt Barna: „Zajištění trvale udržitelné budoucnosti je pro nás v KIA strategickým tématem. Na jeho naplňování pracujeme nejen změnou našich produktů, ale také spoluprací s relevantními partnery nabízejícími konkrétní řešení. Na globální úrovni je to projekt Ocean Cleanup, v České republice se pro nás přirozeným partnerem stala Nadace Partnerství a její projekt Adapterra Awards. Kombinuje totiž inovativnost, odbornost a reálný pohled na konkrétní řešení. Jde přitom o hodnoty, které jsou blízké právě i naší společnosti.“

Při příležitosti odhalení finalistů začíná také hlasování veřejnosti, která vybere Cenu sympatie. Tuto cenu podpořil letošní nový partner soutěže společnost Deloitte. Vítězi Ceny sympatie daruje 50 tisíc Kč na rozvoj adaptačních opatření.

Miroslav Lopour, expert na problematiku energetické udržitelnosti a regenerace krajiny z Deloitte, doplnil odbornou porotu o svou ekonomickou expertízu. ,,Při nastavení spolupráce s Nadací Partnerství pro nás bylo důležité najít smysluplné projekty s dlouhodobým pozitivním dopadem na firmy i veřejnost. Adapterra Awards naplnila naše očekávání především díky propojení udržitelnosti, inovací a důrazu na komunitní rozvoj. Tyto aspekty vnímáme jako klíčové a klademe na ně velký důraz i u nás v Deloitte. Proto mi je ctí být jedním z porotců soutěže, a mít tak možnost seznámit se s pestrou paletou projektů, které se zabývají důležitými tématy jako jsou zadržování vody v krajině či regenerativní zemědělství," shrnuje svou spolupráci Miroslav Lopour.

Vítězné projekty vyhlásí Nadace Partnerství na slavnostním vyhlášení spojeným s konferencí 1. listopadu 2023 v Praze.*

Seznamte se s letošními finalisty soutěže Adapterra Awards:

Biocentra a biokoridory v okolí obce Šumice (Jihomoravský)

Dům dětí a mládeže Sova Cheb (Karlovarský kraj)

Dům s pečovatelskou službou Harmonie (Moravskoslezský kraj)

Green Port Strašnice (Hl. město Praha)

Hospodaření s vodou v Toulcově dvoře (Hl. město Praha)

Hospodářství u kozy a petržele (Jihomoravský kraj)

Modernizace vozovny Slovany v Plzni (Plzeňský kraj)

Obnova lesoparku Čertova rokle v Brně-Lesné (Jihomoravský kraj)

Obnova údolní nivy řeky Kyjovky (Jihomoravský kraj)

Protierozní úpravy v obci Dubenec (Královéhradecký kraj)

Přírodě blízká protipovodňová ochrana v Dolním Újezdě (Pardubický kraj)

Přírodě blízké protipovodňové opatření v Němčanech (Jihomoravský kraj)

Regenerace půdy a krajiny Jagava Permafarmy (Středočeský kraj)

Rekonstrukce ulic v Roudnici nad Labem (Ústecký kraj)

Revitalizace Rokytky nad Hořejším rybníkem (Hl. město Praha)

Rozvolnění koryta štěrkonosné řeky Bečvy (Olomoucký)

Tradiční hospodaření v srdci Bzenecké Doubravy (Jihomoravský kraj)

Úsporný provoz stavební firmy Deas (Jihomoravský kraj)

Zemědělství jinak a lépe (Moravskoslezský kraj)

Zpřírodnění koryta Vltavy v úseku Vraňany – Hořín (Středočeský kraj)

Zvyšování rozmanitosti v krušnohorských lesích (Karlovarský kraj)

/zr/

Na snímku zcela nahoře: Revitalizace skoro pětikilometrového úseku Vltavy na Mělnicku ukazuje, že přírodě blízké úpravy lze dělat i na významných velkých tocích. V České republice vzhledem k délce upravené části i velikosti řeky jde o unikátní stavbu. Zpřírodněním koryta a přilehlé nivy se zvýšila schopnost území zadržet povodňovou vlnu. Nově vytvořené balvanité výhony, ostrovy, boční ramena, tůně a mělké pláže s umístěnými kmeny zároveň poskytují úkryt pro rozmanité ryby, obojživelníky i ptáky. U tento projekt najdete mezi finalisty soutěže Adapterra Awards.

Foto: Vojta Herout

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down