01.01.1970 | 12:01
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Projekty na obou březích řeky

V letošním roce plánuje padesátitisícové statutární město ležící na Labi zahájit všech sedm akcí, které jsou součástí Integrovaného plánu rozvoje města Děčín - zóna Centrum, financovaného z Evropského fondu pro regionální rozvoj v celkové výši 562 milionů korun. Město uhradí na projekt ze svého rozpočtu kolem 130 milionů korun.

Lokalizovat v Děčíně centrum není jednoduché, jsou tu vlastně centra dvě a odděluje je řeka Labe: Původní historické náměstí s blízkým zámkem, parkem a přilehlou obchodní a sportovní zónou, a na druhém břehu novější centrum vzniklé v době hospodářského vzestupu na začátku 20. století, kde sídlí magistrát, základní školy a kde se rozkládá průmyslová zóna.

SEDMKRÁT O TOMTÉŽ

V rámci urbánní dimenze politiky soudržnosti deklaruje Evropská komise jako jednu z programových priorit důležité téma - města a městské oblasti v krizi a póly růstu v rámci okolního příměstského regionu. Při jejím naplňování v Děčíně - podobně jako v jiných městech - přihlíželi k propojování strategického plánu rozvoje města s národními a krajskými programovými dokumenty. Geografická poloha města k tomu přímo vybízí. V jeho bezprostřední blízkosti se nachází Národní park České Švýcarsko a chráněné krajinné oblasti Labské pískovce, České středohoří a Lužické hory. Městské centrum je důležitým východiskem pro tuzemské i zahraniční turisty, kteří odtud míří do blízkého okolí vstříc přírodním atraktivitám, které jsou rozsety na území okolních obcí. Město je důležitým komunikačním uzlem, v němž se v blízkosti saských hranic kombinuje doprava silniční, železniční a lodní.

Paradoxem je, že lokalita s atraktivním přírodním okolím a bohatou zelení přímo v centru (například díky zámecké louce) musí řešit ekologické zátěže po ukončené průmyslové výrobě a zčásti z pozůstatků velkých povodní v roce 2002. Riziko záplav je třeba brát v tomto nejníže položeném městě republiky stále v úvahu.

Dva ze sedmi projektů Integrovaného plánu rozvoje města Děčín - zóna Centrum se týkají modernizace sportovišť a učeben základních škol, které mohou být využity pro další vzdělávání dospělých. Třetí projekt je zaměřen na revitalizaci zchátralého objektu Atlantik, který se nepodařilo úspěšně zprivatizovat. Město jej muselo od soukromého majitele znovu odkoupit a nyní zde plánuje stavbu nové knihovny a multimediálního centra.

Další dva projekty se soustřeďují na rozšíření kapacity krytého plaveckého areálu a na revitalizaci parku a zámeckých zahrad, kde vznikne jedinečný rekreační areál s vysokou historickou hodnotou.

Významné místo zaujímá projekt Zámek Děčín - kulturně společenské centrum. Občanské sdružení Iniciativa pro děčínský zámek se od roku 2000 systematicky zabývá propagací zdejších regionálních památek, průvodcovskou činností a oživením rozsáhlého areálu zámku, zahrad a dalších historických objektů ve městě.

Stranou nezůstane ani výkon veřejné správy. Jeden z projektů počítá s rozšířením budovy magistrátu, aby mohl být posílen centrální archiv a zkvalitněny správní agendy.

SNIŽOVÁNÍ NEZAMĚSTNANOSTI

Možná je důraz na školství, vtělený do dvou projektů, překvapivý, pokud si neuvědomíme, že úroveň kvalifikace je dlouhodobým problémem celého Ústeckého kraje. Celoživotní vzdělávání může přispět ke snižování zaměstnanosti, která je v tomto městě dlouhodobě nad republikovým průměrem. Projekty se zaměřují na základní školy, protože město je jejich zřizovatelem, zatímco infrastruktura středních škol je v kompetenci kraje. Tato dvojkolejnost je možná limitujícím faktorem integrovaného projektu, na který narážejí i jiná města, ale neznamená zásadní problém.

Na projekt Zámek Děčín - kulturně společenské centrum byla již podepsána smlouva o dotaci. Projekty modernizace sportovišť základních škol a modernizace učeben pro potřeby dalšího vzdělávání, regenerace parku a zámeckých zahrad prošly úspěšně administrativní kontrolou a postoupily do fáze věcného hodnocení.

»Děčín předložil Úřadu Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad jako první město z Ústeckého kraje všechny žádosti o dotaci na dílčí projekty v rámci Integrovaného plánu rozvoje města Děčín - zóna Centrum. Pokud vše půjde ideálně, mohli bychom akce zahájit ještě v prvním pololetí letošního roku,« konstatoval náměstek primátora Ivan Vepřek, manažer integrovaného rozvojového plánu města.

Základní vlastností integrovaného projektu by měly být multiplikační a synergické efekty. Město je hledá ve využití kapacit školních, kulturních a sportovních zařízení, která podporují podnikání ve službách, a ve zvyšování kvalifikace (například počítačové gramotnosti), jež může přispět ke snižování nezaměstnanosti. K tomu je potřebná komunikace samosprávy s veřejností. Vedení města s jednotlivými projekty seznamuje občany na pravidelných veřejných setkáních, kde jsou jednotlivé projekty prezentovány občanům.

Zaměření na infrastrukturu, vyšší kvalitu života a na lidské zdroje by mělo mít trvalý efekt. Ze strategických dokumentů města vyplývá, že třetina tamních obyvatel pracuje v sektoru služeb. Velké průmyslové podniky, které dříve zaměstnávaly množství obyvatel ze širokého okolí, během transformace v 90. letech minulého století a v důsledku nynější krize výrazně snížily počty zaměstnanců. Podle statistik působí v Děčíně nadprůměrný počet drobných podnikatelských subjektů včetně samostatně podnikajících fyzických osob, na druhé straně tam žije velmi mnoho trvale nezaměstnaných lidí s nízkou kvalifikací. To vede ke zvýšeným nárokům na administrativu. Proto se stal součástí integrovaného plánu také projekt rekonstrukce úředních budov, určených pro archivaci a skartaci dokumentů magistrátu.

Lokalizovat v Děčíně centrum není jednoduché - v tomto padesátitisícovém statutárním městě jsou totiž vlastně centra dvě, přičemž je odděluje řeka Labe.

FOTO: JAN PAVLÍČEK

Napsat komentář

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2022 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down