Projekty přihlášené do soutěže Cesty městy pod drobnohledem

Všech 29 projektů přihlášených letos do soutěže Cesty městy musí během léta na místě prověřit členové hodnoticí komise. Na přelomu srpna a září si své poznatky porovnají, aby 20. 9. mohly být v České Třebové vyhlášeny vítězné projekty.

Čest být prvním hodnotiteli takto navštíveným městem připadla 10. července Dobřanům v okrese Plzeň-jih. Uskutečnění projektu Rekonstrukce náměstí T. G. Masaryka si vyžádalo více než 52 mil. Kč. Výrazně pomohla dotace Regionálního operačního programu Jihozápad ve výši 38 mil. Kč, zbytek doplatilo město.

V DOBŘANECH CHODCI A CYKLISTÉ UŽ NEJSOU »OHROŽENÝM DRUHEM«

Projekt dostal do vínku úkol vyřešit stavebně-technický stav náměstí a zlepšit v tomto prostoru organizaci dopravy. Protože náměstí se nachází v památkové zóně, o jeho budoucí podobě bylo nutné vést dlouhé diskuse s památkáři. Mezi výsledné kompromisy se řadí například také zachování 18 stromů na náměstí místo původních 36. Nejen na Plzeňsku totiž památkáři tvrdí, že stromy na historická náměstí nepatří. Náměstí dostalo i novou dlažbu – žulovou, která vystřídala asfaltový povrch a měla by lépe odolávat povětrnostním vlivům než původně zvažovaná porfýrová. Náměstí je dopravně řešeno jako jednosměrná místní komunikace, která je objízdná.

Dříve se na náměstí mohlo doslova živelně parkovat. »Museli jsme to změnit, aby chodci a cyklisté u nás přestali být ohroženým druhem,« uvedl starosta Bc. Marek Sýkora. Nyní je na náměstí omezena jízdní rychlost a v celém rozsahu stavby lze odstavit vozidlo pouze na vyznačených, kolmo ke komunikaci vybudovaných parkovacích stáních. Dotace z ROP nemožňuje tato stání zpoplatnit. Starostovi to však nevadí, neboť chce, »aby náměstí žilo« a neuzavřelo se občanům z řad motoristů. U všech významnějších objektů na náměstí však najdou stojany pro svá kola také cyklisté.

TŘEBOŇ ZÍSKALA NOVÝ KLIDNÝ VEŘEJNÝ PROSTOR

Hned za hranicí městské památkové rezervace v Třeboni, avšak ještě v jejím ochranném pásmu najdete v Přemyslově ulici, ale také v ulicích Chelčického a Havlíčkově klidný a zkultivovaný veřejný prostor. Dříve tam chyběly chodníky a lidem pod okny živelně parkovala na neudržovaných vozovkách auta návštěvníků města.

Rizikům plynoucím z neuspořádaného pohybu automobilů a ze značné frekvence pěší dopravy (především turistické) zamezil až projekt Rekonstrukce Přemyslovy ulice. Asfalt na vozovkách byl vystřídán kamennou dlažbou, nainstalovalo se nové osvětlení a založily se nové (a udržované) zelené plochy, přibyl vhodný mobiliář. (Dlužno dodat, že s těmito úpravami šla ruku v ruce také rekonstrukce technické infrastruktury, aby se tam na dlouhá léta dopředu nemuselo »jít do země«.) Celá lokalita byla převedena do režimu obytné zóny s vyhrazeným parkováním pro rezidenty. Několik zpoplatněných parkovacích míst se tam však nalezlo rovněž pro návštěvníky města.

Přínos projektu je očividný: zklidnění dopravy, zlepšení životních podmínek v dané lokalitě a zkvalitnění veřejného prostoru.

V MOSTĚ VŠICHNI PŘESNĚ VĚDÍ, KDY JIM ZASVÍTÍ ZELENÁ

Provoz chodců i řidičů na dvou světelných křižovatkách v Mostě (na křížení ulic tř. Budovatelů – Jaroslava Průchy – Františka Halase a dále Jiřího z Poděbrad – Moskevská – Bělehradská) je o poznání méně hektický. Chodci nepřecházejí na červeného panáčka a řidiči při čekání na zelenou nepřidávají nervózně plyn, případně mohou motor úplně vypnout. Semafory jsou totiž ve zmíněných lokalitách vybaveny přídavným odečítacím zařízením.

To chodcům přesně ukáže, jak dlouho jim v rámci 40vteřinového intervalu bude svítit zelená nebo naopak, jak dlouho si ještě počkají na červené. Řidičům ukazuje odečet pouze dobu, kterou stráví na červené. »Je to z bezpečnostních důvodů, aby řidiči nezrychlovali za každou cenu v posledních vteřinách zelené,« vysvětlil nám Ing. Vojtěch Brzoň z oddělení registrací, dopravy a komunikací mosteckého magistrátu. Účastníci provozu hodnotí toto opatření na zklidnění dopravy podle ankety v 95 % kladně. Negativní ohlasy poukazují spíše na to, že jde o opatření nadstandardní.

Město Most patří s odečítacím signalizačním zařízením k průkopníkům v České republice a už zaznamenalo ohlasy a zájem z dalších měst, např. z Prahy.

PŘEDNÁDRAŽNÍ PROSTOR V BOHUŠOVICÍCH MÁ NOVÝ KABÁT

Bohušovice nad Ohří pozvedly esteticky i funkčně s pomocí dotace z ROP Severozápad prostor před nádražím ČD, který plně slouží cestujícím od loňského podzimu. Frekventovaný přestupní uzel vlaku a autobusu na trase Praha – Litoměřice dříve postrádal vyznačená parkovací místa, nezohledňoval potřeby pěších, zastávka autobusu představovala bariéru pro tělesně hendikepované. Cyklisté zase neměli, kde bezpečně odstavit svá kola. Prostor byl jen částečně vydlážděn, s nerovným povrchem po překopech inženýrských sítí a nebyl odvodněn. V neposlední řadě chyběla zeleň, která dodává veřejným prostorům život.

V současnosti nabízí revitalizované prostranství bezbariérovou zastávku s přístřeškem a elektronickým informačním panelem, 43 parkovacích stání, chodníky, přechody pro chodce včetně opatření pro nevidomé osoby. Místo je osázeno zelení, doplněny byly lavičky a stojany na kola.

Starosta Ivo Hynl by však ještě rád přeměnil jednu menší zanedbanou sousedící budovu na půjčovnu kol. Stavba však patří ČD, s nimiž se zatím v této záležitosti nepodařilo najít společnou řeč.

Dodejme ještě, že upravené veřejné prostranství působí jako dobrá vizitka města a jeho obyvatel, a že revitalizace si vyžádala celkem 17 mil. Kč. A do čeho se pustí v Bohušovicích dál? »V první řadě musíme pokračovat v obnově povodňových škod z posledních let a v realizaci protipovodňových opatření, zejména hráze,« odpověděl rozhodně starosta.

V JIHLAVĚ PŘEJÍ CYKLISTŮM

Jihlava patří k signatářům tzv. Uherskohradišťské charty, čímž se hlásí k podpoře zvýšování podílu cyklodopravy na celkové přepravě. A že nejde jen o deklamaci, dokládá řada realizovaných opatření usnadňujících pohyb cyklistů po městě, propagačních cyklojízd či distribucí reflexních prvků. Střípkem do této mozaiky je i jeden ze dvou projektů přihlášených letos do soutěže Cesty městy – zpřístupněný podjezd pro cyklisty a chodce pod frekventovanou silnicí.

Na komunikaci II/352 na ulici Havlíčkova, v místech dnešního mimoúrovňového křížení, dříve chyběl přechod a chodci přecházeli po nezpevněné hraně koryta řeky Jihlavy. Neoficiální propojka byla bez údržby a zvlášť v zimě nebezpečná. Nově upravená a osvětlená cyklostezka se smíšeným provozem tak umožňuje pohodlné a bezpečné překonání silnice a napojení na již zrealizovanou cyklotrasu podél řeky.

Soutěž Cesty městy

Pořadatelem soutěže, nad níž převzalo záštitu Ministerstvo dopravy ČR, je Nadace Partnerství. Již šestým rokem je generálním partnerem soutěže společnost Škoda Auto, mediálním partnerem je měsíčník Moderní obec. Do letošního 11. ročníku soutěže je přihlášeno 29 projektů.

Soutěž je určena pro dopravní řešení zaměřená na zvyšování bezpečnosti provozu, zkvalitňování veřejného prostoru a optimální uspořádání dopravy. Cílem je zviditelnit a odměnit kvalitní dopravní řešení realizovaná v ČR, která se mohou stát inspirací pro ostatní obce a města.

Vyhlášení vítězů se vždy koná v obci, která v předchozím ročníku obdržela některé z ocenění. Letošní vyhlášení se uskuteční 20. září v České Třebové, která v roce 2011 získala hlavní cenu společnosti Škoda Auto za realizaci multifunkčního dopravního terminálu.

Více informací o soutěži včetně ojedinělé databáze všech přihlášených a oceněných projektů naleznete na www.cestymesty.cz.

ZDROJ: NADACE PARTNERSTVÍ

Pohoda uliček v Třeboni vně turisty zaplněné městské památkové rezervace.

FOTO: PETR ŠMÍD / NADACE PARTNERSTVÍ

Odečítací zařízení signálu času na semaforech v Mostě budí zájem i dalších měst.

FOTO: ONDŘEJ LUKÁŠ / NADACE PARTNERSTVÍ

Komfort cestujících podporuje v Bohušovicích nad Ohří též informační panel.

FOTO: PETR ŠMÍD / NADACE PARTNERSTVÍ

Zrekonstruované náměstí T. G. Masaryka v Dobřanech je nyní dopravně řešeno jako jednosměrná místní komunikace s parkovacími stáními kolmo vybudovanými k vozovce.

FOTO: PETR ŠMÍD / NADACE PARTNERSTVÍ

Místo přes frekventovanou silnici mohou dnes pěší a cyklisté v Jihlavě podjezdem.

FOTO: PETR ŠMÍD / NADACE PARTNERSTVÍ

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *