Proměny městské zeleně: Minulost, dnešek a vize

Zaměřit se na nenahraditelný potenciál zeleně ve městech a v příměstské krajině. Takový cíl si vytkla mezinárodní odborná konference Proměny městské zeleně - minulost, současnost a vize, kterou 2. a 3. října v Hradci Králové uspořádalo statutární město Hradec Králové ve spolupráci s Vysokou školou...

Zaměřit se na nenahraditelný potenciál zeleně ve městech a v příměstské krajině. Takový cíl si vytkla mezinárodní odborná konference Proměny městské zeleně – minulost, současnost a vize, kterou 2. a 3. října v Hradci Králové uspořádalo statutární město Hradec Králové ve spolupráci s Vysokou školou regionálního rozvoje Praha a Civitas per Populi o.p.s.

Více než padesát odborníků v oblasti zahradní architektury, urbanismu a krajinotvorby, ale i historiků umění či zástupců měst si vyposlechlo nejen sérii zajímavých referátů, ale také diskutovalo otázky týkající se možností systémových řešení při zakládání a péči o zeleň, významu zeleně pro život obyvatel města a jejich rekreaci i proměny městské i příměstské zeleně v průběhu času. Zajímavý byl poměrně značně rozdílný pohled na problematiku systému zeleně ze strany zahradních architektů, ze strany urbanistů a ze strany krajinářů. Byť se všichni shodli na tom, že zeleň je nesporně významnou kvalitou pro město, každá profese vnímala tuto kvalitu jinde a někdy i vzájemně protichůdně. Proto byla i diskuse (zejména ta neformální – kuloárová) velmi bohatá a přínosná.

Na konferenci zaznělo 13 referátů, z nichž asi nejpřekvapivější byl na téma Zeleň měst a její úloha ve světle klimatické změny. Přednesl jej dr. Michael Pondělíček, který poukázal na fakt, že postupující klimatická změna si v budoucnu vyžádá buď nesrovnatelně větší investice do péče a údržby stávající zeleně, nebo systémové změny v její druhové skladbě. Jako významný faktor vyzdvihl také tlak biodiverzity v okolí jednotlivých měst, jehož velikost tak bude v budoucnu hrát stále větší roli.

Všechny referáty jsou obsahem konferenčního sborníku, který je volně dostupný na internetu pod odkazem: http://www.regionalnirozvoj.eu/201402/201402-kompletni-vydani. Partnerem konference byla Sekce krajinářské architektury SKA IFLA CZ Společnosti pro zahradní a krajinářskou tvorbu, o. s., a Zahradnická fakulta Mendelovy univerzity, Lednice. Mediální partnerství přijaly časopis Moderní obec a Český rozhlas Hradec Králové.

VLADIMÍRA ŠILHÁNKOVÁ

prorektorka Vysoké školy regionálního rozvoje v Praze

Postupující klimatická změna si vyžádá buď nesrovnatelně větší investice do veřejné zeleně, nebo systémové změny v její druhové skladbě.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *