01.01.1970 | 12:01
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Propad daňových příjmů ještě nemusí přinést nižší rating

Města a obce v ČR v posledních několika letech dosahují dobrých výsledků hospodaření, vykazují rostoucí provozní výsledky a dostatečnou výši finančních rezerv; současně dochází ke stabilizaci zadluženosti. V roce 2008 skončilo jejich hospodaření s vysokým přebytkem (7 % provozních příjmů), což přispělo k růstu zůstatků na jejich účtech na 26 % provozních příjmů. Tyto prostředky byly kumulovány mj. na uskutečnění projektů spolufinancovaných z fondů EU v programovém období 2007-2013. Hospodářská krize tak místní samosprávy zasáhla v relativně silné pozici.

Po několika letech dynamického růstu se loni HDP ČR ve 4. čtvrtletí propadl do záporných čísel a letos se počítá s jeho dalším poklesem o 4,3 %. Propad ekonomiky je spojen s výrazným snížením daňových příjmů pro celý veřejný sektor a přes očekávané oživení ekonomiky v roce 2010 je jejich opětovný růst málo pravděpodobný až do roku 2011. To přímo ovlivní rozpočty municipalit a prověří jejich schopnost se přizpůsobit zhoršeným podmínkám i přes jejich poměrně nízkou rozpočtovou flexibilitu.

ÚSPORNÁ OPATŘENÍ

Sdílené daně představují více než polovinu provozních příjmů měst a obcí a jsou hlavním zdrojem financování jejich kompetencí a investičních potřeb. Jsou také nejdynamičtějším příjmem. V letech 2003-2008 rostly meziročně o 9-12 % (s výjimkou roku 2006) a podle původních očekávání měl jejich růst pokračovat i v letošním roce. Poslední odhady ministerstva financí však už předpokládají meziroční propad sdílených daní o 14 %. Nejhůře zasaženy budou přímé daně - daň z příjmů právnických osob a v menší míře daň z příjmů fyzických osob. DPH by naopak měla zůstat blízko úrovně z roku 2008. Pokles sdílených daní mohou obce zmírnit nově získanou pravomocí nad daní z nemovitostí, kterou mohou zvýšit až na pětinásobek. Příjmy z této daně by měly mezi roky 2008 a 2009 růst o více než 20 %, její podíl na provozních příjmech ale zůstává pod 5 %.

Také rok 2010 bude pro municipality obtížný, míra ekonomického oživení je nejistá a velkou roli hraje časové zpoždění jeho pozitivních efektů. První návrhy rozpočtů na rok 2010 vypadají spíše konzervativně. Odhady příjmů jsou méně optimistické a postupně se hledají úsporná opatření. Míra a udržitelnost těchto opatření přitom bude jedním z klíčových faktorů určujících budoucí finanční sílu subjektů hodnocených Moody's.

PŘEDNOST MAJÍ ŠKRTY

Přizpůsobení rozpočtů novým podmínkám vyžaduje dostatek času, proto dojde letos podle Moody's vlivem nenadálého poklesu příjmů k oslabení provozních výsledků a deficitnímu hospodaření. To povede k čerpání dosavadních finančních rezerv, které jsou naštěstí poměrně vysoké. Přesto se některé subjekty mohou dostat do problémů, zejména kvůli financování evropských projektů a rychlému vyčerpání současných úspor.

Očekáváme, že hodnocené subjekty v České republice budou pokračovat v dosavadní konzervativní rozpočtové politice a udrží kontrolu nad svými běžnými i kapitálovými výdaji. To je důležité zejména v situaci, kdy je pravděpodobné, že negativní dopady krize se přenesou i do roku 2010. Škrty ve výdajích a využití rezerv mají přednost před zvyšováním zadluženosti. Omezování provozních výdajů, které tvoří z velké části činnosti vykonávané na základě zákona, je poměrně složitý úkol.

Je tak na každé samosprávě, zda dokáže regulovat růst provozních výdajů, například reorganizací úřadu, personálními změnami, změnou struktury svých příspěvkových organizací apod.

PŘÍMÝ DLUH JE POMĚRNĚ NÍZKÝ

Důležitým faktorem ratingového hodnocení Moody's je také zadluženost. Přímý dluh českých municipalit je stále poměrně nízký (33 % provozních příjmů v roce 2008) a jeho struktura, tvořená zejména bankovními úvěry s pravidelnými splátkami (63 % dluhu), nepředstavuje zásadní riziko. Zbývající část dluhu tvoří dluhopisy a půjčky ze státních fondů. Většina úvěrů je v korunách a potřeba refinancování je malá. Současnou výši dluhu loni z velké části pokryly finanční rezervy (ze 79 % v roce 2008). Provozní přebytky měst a obcí (24 % provozních příjmů v roce 2008) přitom pohodlně stačily na krytí 5 % dluhové služby. Města mají navíc stále dobrý přístup na finanční trh a banky jsou ochotné jim poskytovat úvěry. Jejich rizikové přirážky sice vzrostly, klesající PRIBOR však přispívá k udržení stabilní ceny úvěrů.

V portfoliu municipálních subjektů agentury Moody's jsme zatím nezaznamenali čerpání mimořádných úvěrů na krytí výpadku příjmů. Do budoucna však nelze zvýšení zadluženosti vyloučit vlivem omezení vlastní schopnosti financování investic a potřeby spolufinancování evropských projektů.

Moody's neočekává plošné snížení ratingů měst kvůli prudkému propadu jejich příjmů. Za předpokladu postupného oživení ekonomiky od roku 2010 mají města a obce kapacitu překonat nepříznivou příjmovou situaci a udržet výši ratingového hodnocení. Zhorší se však výsledky jejich hospodaření i finanční pozice a u některých by to mohlo vést ke snížení ratingu v roce 2009 a 2010. Kvůli provázanosti rozpočtů měst se státním rozpočtem by také jakákoli změna ratingu České republiky vedla k přezkoumání finanční stability měst a mohla by ovlivnit jejich rating.

Poznámky

1. Více k této problematice - viz zvláštní komentář Moody's Propad daňových příjmů pravděpodobně neovlivní ratingy regionálních a místních samospráv ČR.

2. V současné době Moody's v ČR hodnotí 14 municipalit. Udělené ratingy jsou na poměrně vysokém investičním stupni, blízko ratingu ČR A1. Na mezinárodní stupnici se ratingy pohybují od stupně A1 po A2 a na národní stupnici od Aa1.cz do Aa2.cz.

 

KATEŘINA HAMPLOVÁ
analyst, Moody's

ANDREA WEHMEIER
vicepresident-senior analyst, Moody's

 

 

Negativní a pozitivní faktory pro rating českých měst

Negativní faktory:

Pokles daňových příjmů. Očekává se pokles celkových daňových příjmů měst a obcí v roce 2009 o 12 % proti roku 2008.

Vysoké investiční potřeby, spojené zejména s možností čerpání prostředků z fondů EU a potřebou modernizace infrastruktury na úroveň evropských standardů.

Nízká flexibilita rozpočtu spočívající v omezené schopnosti tvorby dodatečných vlastních zdrojů příjmů a vysoké rigiditě běžných výdajů.

Pozitivní faktory:

Poměrně mírná zadluženost většinou v domácí měně.

Rezerva finančních prostředků vytvořená v minulých letech.

Otevřený přístup k úvěrům.

 

Obnova historických alejí a rondelů v barokní zahradě státního zámku v Miloticích na Hodonínsku je projekt, který čerpal dotaci v rámci Operačního programu Životní prostředí – Podpora regenerace urbanizované krajiny.

 

 

 

 

 

 

 

 

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down