Propagovat lze nejen turistická lákadla, ale i ta kulturní

Kdo o sobě v informační době nedá vědět, jako by neexistoval. A tak, máte-li ve své obci, městě či mikroregionu místa hodná vidění, když pořádáte akci, o níž stojí za to informovat nebo se vám povedl zajímavý projekt, sdělte to ostatním!

Při prezentaci nabídky turistických příležitostí se zejména menším municipalitám vyplatí spolupráce. Může být v rámci svazku obcí, mikroregionu či s odborníky na cestovní ruch.

NABÍDKA Z CZECHTOURISMU

Partnery České centrály cestovního ruchu – CzechTourism, příspěvkové organizace Ministerstva pro místní rozvoj, jsou představitelé krajských institucí, zástupci turistických regionů, města, obce a podnikatelská veřejnost.


Mgr. Eva Gregorová z tiskového oddělení CzechTourismu (CT) vysvětluje: »Komunikace s regiony je rozdělena do dvou rovin. V první jsme v přímém kontaktu s jednotlivými turistickými regiony, ve druhé jsme zprostředkovatelem mezi soukromými subjekty, městy a obcemi a turistickými oblastmi.« Komunikace s regiony obnáší pravidelná setkání s regionálními partnery – koordinátory.«

»V turistických regionech, kde neexistuje destinační management s působností pro území celého kraje, plní tuto funkci krajský úřad, popř. určí zástupce z řad turistických oblastí,« dodává Eva Gregorová. Kontakty na koordinátory jsou na adrese: www.czechtourism.cz/regiony/komunika-ce-s-regiony/koordinatori/.

CzechTourism regionům nabízí:

bezplatnou prezentaci akcí na portálech www.kudyznudy.cz, www.czechtourism.com, www.czechspecials.cz;

prezentaci v integrovaných marketingových kampaních realizovaných CT;

prezentaci v tiskovinách CT;

mediální podporu;

bezplatný letákový servis na zahraniční zastoupení CT (po dohodě s příslušným ředitelem ZZ) a na vybrané veletrhy;

služby mediálního centra Orbis (prostor pro schůzky, tiskové konference);

bezplatné prezentace v TIC na Staroměstském náměstí v Praze;

metodickou podporu – výsledky výzkumů z oblasti cestovního ruchu zveřejňované na: http://vyzkumy.czechtourism.cz.

ČESKÁ CENTRA PROPAGUJÍ KULTURU

Česká centra (www.czechcentres.cz), příspěvková organizace Ministerstva zahraničních věcí, pomáhají prosazovat českou kulturní scénu na mezinárodním poli. Co vzbuzuje největší ohlas? »Je to zejména česká filmová tvorba, včetně animované či dokumentární,« říká Mgr. Petra Jungwirthová z oddělení komunikace Českých center (ČC). »V oblasti architektury to bylo třeba zpřístupnění brněnské vily Tugendhat.«

K počinům ČC patří i pořádání happeningu Noc literatury, který seznamuje se současnou evropskou literaturou prostřednictvím série veřejných čtení, jež se během jednoho večera uskuteční na atraktivních či běžně nedostupných místech Prahy (letos poprvé i v dalších osmi městech).

»Jsme ve spojení s kraji, kdy ve spolupráci s mimopražskými kolegy připravujeme pozoruhodné výstavní projekty. Nedávno to byla např. panelová výstava dokumentující život a tvorbu malíře a grafika Františka Kupky, která byla k vidění ve Vídni.«

Ačkoliv se hovoří o soumraku pořádání výstav a veletrhů, v oboru cestovního ruchu to neplatí.

Ilustrační foto: Šárka Kulíšková

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *