01.01.1970 | 12:01
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Propast mezi rozpočty obcí a státním rozpočtem se stále více zvětšuje

PRAHA Inciativa Nůžky pro stát, vyhlášená Svazem měst a obcí (SMO) ČR, má symbolicky připomenout, že rozpočet státu už dlouho »nedýchá« s rozpočty obcí. Letos to ještě více bude podtrženo sníženým podílem obcí (a krajů) na inkasu daně z přidané hodnoty (DPH). SMO proto zveřejnil výčet...

PRAHA

Inciativa Nůžky pro stát, vyhlášená Svazem měst a obcí (SMO) ČR, má symbolicky připomenout, že rozpočet státu už dlouho »nedýchá« s rozpočty obcí. Letos to ještě více bude podtrženo sníženým podílem obcí (a krajů) na inkasu daně z přidané hodnoty (DPH). SMO proto zveřejnil výčet nejpalčivějších problémů, s nimiž se obce potýkají, přičemž vyšel rovněž ze závěrů své loňské listopadové celostátní finanční konference. Radnice měly ze seznamu problémů vystřihnout to, co je trápí, k výstřižku přiložit i nůžky s visačkou své obce či města a v obálce vše poslat do Kanceláře SMO (5. května 1640/65, 140 21 Praha 4).

Organizátoři akce zamýšleli všechny shromážděné nůžky i s visačkami předat před loňskými Vánocemi premiéru Petru Nečasovi. Vzhledem k úmrtí Václava Havla k předání nedošlo - mělo by se tak však stát už v první polovině ledna. Příležitost zaslat i další nůžky se proto obcím a městům dosud neuzavřela. Čtyři dny před loňským Silvestrem se v Kanceláři SMO shromáždilo již 154 nůžek s visačkami obcí a měst.

A které problémy podle Svazu měst a obcí ČR municipalitám ztrpčují život nejvíce?

Reforma financování regionálního školství, která ohrozí nejen menší venkovské školy (viz str. 6-8 v tomto vydání MO).

Strategie boje proti sociálnímu vyloučení, která počítá s tím, že preventivní programy vyčleněné pouze pro integraci Romů budou hrazeny z rozpočtů jednotlivých ministerstev, zatímco obce finanční prostředky na řešení jiných sociálních problémů neobdrží.

Sociální reforma, která s přechodem kompetencí výplaty nepojistných sociálních dávek u obecních úřadů na Úřad práce s sebou nese nutný, avšak zcela nepřipravený přechod zaměstnanců.

Novela zákona o veřejných zakázkách, která značně zatíží obce a města coby veřejní zadavatele. Přibudou jim nové povinnosti týkající se hlavně zveřejňování smluv, zveřejňování seznamu subdodavatelů, skutečně uhrazené ceny za zakázku, ale znesnadní jim jejich úlohu také zrušení zadávacího řízení v případě, že zůstane k hodnocení pouze jedna nabídka.

Regulace a zpoplatnění hazardu - problém, který se díky Senátu již z velké části podařilo vyřešit (viz str. 13 v tomto vydání MO). Ovšem kvůli zmatkům při původním projednávání ve Sněmovně nový zákon nevstoupil v účinnost již od 1. 1. 2012.

Analýza veřejné správy, která navozuje vcelku silnou domněnku, že výkon veřejné správy by se mohl vrátit zpět na úroveň okresních úřadů.

Protikorupční novela zákona o obcích, která ignorovala připomínky SMO proti některým jejím nerealistickým opatřením.

Účetní reforma se svou chaotickou přípravou, roztříštěnou metodikou, neprovázaností účetních, finančních a dalších výkazů, nepoužitelných výstupů, velkým rizikem postihů ze strany kontrolních orgánů apod.

Rozpočtové určení daní - zcela zásadní téma pro obce a města, které však v poslední době degraduje na předvolební kampaň před letošními krajskými volbami.

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down