Prostor musí být zážitkem – a dobré osvětlení jej umocní

Jeho jméno je u nás i v cizině spojováno zejména s velkými dopravními stavbami či designem dopravních prostředků. Přesto doc. Ing. arch. Patrik Kotas za jeden z dosavadních vrcholů své práce považuje projekt revitalizace centra malé středočeské obce - Kostelce u Křížků.

Bydlím tam a je to můj domov, odtuší na otázku, proč se věnoval této obci v okrese Praha-východ. Kostelec u Křížků je jakoby vystřižen z Ladových obrázků: Nechybí mu náves, škola, na mírném návrší kostel se hřbitovem, rybník za humny… Poté, co v obci dokončili základní inženýrské sítě, začali přemýšlet, jak jí vtisknout novou tvář a zároveň ponechat její romantickou scenérii.

»Naštěstí má obec moudré vedení, které – na rozdíl od dosud ještě nemála obcí a měst – chápe, že nové řešení prostoru s novými vozovkami, chodníky, veřejným osvětlením (VO), mobiliářem, zelení apod., nemůže být uchopeno jen utilitárně technokraticky. Ale že na projektu musí spolupracoval i architekt,« poznamenává Patrik Kotas. »Jinak často zůstane např. u čistě dopravního konceptu, aniž by se zohlednilo, že veřejný prostor přece musí být i zážitkem a přívětivým místem pro každého, ať už jím jen prochází, či se v něm setkává s přáteli, odpočívá tam apod.«

Ale třeba i u VO musí architekt respektovat normy pro intenzitu osvětlení, jas…

Plnění příslušných norem jistě nelze obejít. Ale chápat VO zúženě jen ve smyslu dodržení normy by bylo chybou. I veřejné osvětlení totiž může být velmi účinnou složkou architektury a designu, a to hned ve dvou rovinách: Jaký vytváří světelný efekt večer a v noci a jak svými stožáry a svítidly, jejich designovým pojetím i umístěním, dotváří architekturu prostoru ve dne.

Jak konkrétně?

V Kostelci jsem usiloval o to, aby tam po setmění VO v kombinaci bílého ostrého či žlutého teplého světla – ale také třeba světla z modrých ledek, vytvářelo určitou scénografii. Takže průtah obce silnicí III. třídy je osvětlen bílým studeným, naopak chodníky pro pěší odraženým rozptýleným žlutým světlem. Vhodným střídáním přímého a nepřímého světla dáte prostoru nové dimenze, a dotvoříte tak jeho urbanistickou koncepci. Jde o to splnit nutnou hladinu osvětlení, ale zbytečně nepřesvětlovat. V Kostelci nasvícení fasád významných veřejných budov – školy, fary, kulturního domu s obecním úřadem, doplňuje i osvětlení komunikačních prostor. Některé stromy a keře jsou osvětleny zemními svítidly lišícími se optikou podle typu stromu: Buď je nasvícena spíše koruna, nebo kmen. Na návsi najdete kónické dřevěné stožáry v kombinaci s kovem, ale i nízké kamenné patníčky s modrými LED diodami. A úplně jinak je řešeno např. schodiště ke hřbitovu. Obnovené historické schody jsou jeden za druhým nasvíceny z kamenných bočnic jen malými bílými LED diodami. Kostel však osvětlený je, takže k osvětlené návsi tvoří její přirozenou historickou protiváhu.

Pokud jde o »denní dimenzi« VO, v Kostelci jsem nechtěl žádné rádoby kopie historických tvarů stožárů a svítidel. Ale zároveň jsem se snažil o to nekopírovat moderní městské VO. Proto jsem volil stožáry v provedení dřevo/kov a zakomponoval je jako součást nového mobiliáře – laviček, odpadkových košů, rozcestníků apod.

Jak vám lidé ze společnosti Philips Indal pomáhali vybírat vhodná svítidla?

Já si zadal požadavky a oni mně navrhli vhodná svítidla. Rozhodně nešlo o vyhledávání v katalogu. Já si vždy nejprve vytvořím abstraktnější vizi, co by světlo mělo s prostorem udělat a jaký by svítidlo mělo mít design. A pak ať se dodavatel do toho snaží »trefit«. To je výhoda velkých mezinárodních společností. Nabídnou totiž nejen kvalitu a pokrokové technické řešení svítidel, ale i možnost vybrat si z velké škály designového řešení.

Veřejné osvětlení v rekonstruovaném centru Kostelce u Křížků (okr. Praha-východ)

Původní zastaralé osvětlení bylo vyměněno za kombinaci svítidel a výložníků Alliance, která je produktem společnosti Philips Indal.

Tato kombinace přinesla nesrovnatelně vyšší světelný komfort:

– Silnice III. třídy protínající obec je osvětlena plynule, bez tmavých míst. Díky rovnoměrnému a výkonnějšímu osvětlení nyní motoristé mohou rychleji reagovat na situaci a snáze předcházet možnému nebezpečí.

– Nové veřejné osvětlení je večer příjemné i pro chodce a procházka po osvětleném chodníku jim přináší pocit bezpečí. Pod novým osvětlením se rovněž podstatně omezí projevy vandalismu.

Vyšší světelný výkon soustavy neznamená vyšší spotřebu energie. V Kostelci u Křížků je soustava energeticky vyvážena, a zajišťuje tak optimální rovnováhu mezi spotřebou energie a správnou mírou osvětlenosti.

O svítidlech společnosti Philips Indal více na: www.indal-lighting.com a www.indal.cz. Informace na vyžádání na: info@indal.cz.

Patrik Kotas: I veřejné osvětlení může být účinnou složkou architektury a designu.

FOTO: ARCHIV ATELIER PATRIK KOTAS

Kombinace svítidel a výložníků Alliance přinesla obci proti dřívějšku nesrovnatelně vyšší světelný komfort.

FOTO: ARCHIV PHILIPS INDAL

Kónické stožáry v kombinaci dřeva a kovu z produkce Urban Design jsou v Kostelci u Křížků přirozenou součástí mobiliáře.

FOTO: ARCHIV ATELIER PATRIK KOTAS

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *