Protestní procházka proti jadernému úložišti se setkala s ohlasem i zájmem

Počátkem ledna proběhl protestní pochod z Pošumaví z lokality Březový potok. Akce byla zamýšlena jako společný protest proti budování jaderného úložiště v dané lokalitě, které by se dotklo šesti obcí: Velký Bor, Kvášňovice, Olšany, Pačejov, Maňovice a Chanovice. Akce byla podpořena i městem (ORP) Horažďovice. Během devět a půl kilometrů dlouhé novoroční protestní procházky mohli její účastníci sledovat panoráma blízké Šumavy.

Plocha úložiště má být větší, proč?

Účastníci obešli symbolické území o ploše zhruba 306 hektarů, což odpovídá navrhované ploše podzemní části hlubinného úložiště radioaktivních odpadů (asi 306,2 hektaru hlubinného úložiště a asi 29,5 hektaru povrchového areálu). „Oba uvažované hlavní stavební objekty se však podle projektů SÚRAO stále zvětšují. Na loňském setkání s ředitelem SÚRAO Jiřím Slovákem jsme se dozvěděli, že úložiště může být i větší, prý až 500 hektarů. Pořádání pochodu je proto reakcí na úřední a nesmlouvavé oznámení pracovníků SÚRAO z léta roku 2003, že oblast Chanovicka a dalších pěti sousedních obcí je vybraná jako jedna z možných lokalit na vybudování gigantického úložiště radioaktivních odpadů,“ uvedl starosta obce Chanovice Petr Klásek.

Obce žalují MŽP

Správa úložišť (SÚRAO) plánuje geologické průzkumy – zatím jen povrchové bez hlubokých vrtů – ve všech lokalitách spustit letos na jaře. Podle informací z webu SÚRAO má být 40 obcím ve čtyřech krajích rozděleno přes 72 milionů korun za geologický průzkum v řádech stovek tisíc až milionů korun. Zástupci šesti obcí z lokality Březový potok, které zahrnují celkem sedmnáct vesnic, se dohodli, že na mimořádných zasedáních zastupitelstev svých obcí budou navrhovat vrácení finančního příspěvku od SÚRAO. „Vycházíme z principu, že by bylo nemorální přijímat peníze, když se ohrazujeme proti povolení geologických průzkumů žalobou proti MŽP. Máme jednotný názor, že zde úložiště nechceme, proč si brát od státu peníze? Starosty znepokojuje i to, že velikost podzemní části navrhovaného hlubinného úložiště se zvětšuje, neexistuje komplexní materiál, který by jasně specifikoval základní potřeby a postupy celého procesu se všemi důsledky a i skutečnost, proč  má být podzemní sklad řešen bez možnosti dalšího vyzvednutí a využití „odpadů“. Přestože představitelé SÚRAO v minulosti slibovali, že průzkumy budou dělány jen se souhlasem dotčených obcí, mělo by se s nimi začít letos.

Lidé řešení nechtějí

Letos se protestního pochodu zúčastnilo zatím nejvíce osob – asi 400 pochodujících. Devět a půl kilometrů dlouhá novoroční protestní procházka začala u zámku Chanovice a skončila v místním chanovickém kulturním domě, kde se pak konalo vyhodnocení akce. Lidé se pak mohli ptát na vše, co je v této věci zajímá, a mohli o úložišti jaderného odpadu diskutovat. Zazněly zde dotazy, jak je možné, že ministerstvo vydalo povolení k průzkumům, při kterých se bude již kopat a vrtat v terénu, bez souhlasu vlastníků pozemků a obcí a zda nelze hledat řešení ve spolupráci s dalšími státy EU a najít méně obydlená území. Lidi zajímalo, proč nabízené příspěvky obcím jsou podstatně menší než roční platy vedoucích činitelů energetických polostátních firem či jak to udělat, aby jejich potomci měli možnost změnit současná rozhodnutí. Společensko-sportovní protestní akce byla zakončena občerstvením a přátelským novoročním posezením, k němuž zahrála skupina Nektar Boys.*

/ev/

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *