Autor
Kategorie:
Ekonomika

Průměrné mzdy v krajích: Nejníže je Karlovarský

Ačkoliv percentuální nárůst průměrných mezd zaměstnanců byl loni v meziročním srovnání v Karlovarském kraji stejný jako v Praze (o 2 %), díky podstatně vyšším mzdám si zaměstnanci v české metropoli v absolutním vyjádření během minulého roku polepšili podstatně více.

Podle údajů Českého statistického úřadu průměrná mzda zaměstnanců v ČR v minulém roce vzrostla o 2,7 %, tedy o 665 Kč na 25 101 Kč. Nejvíce peněz měli na výplatních páskách lidé v Praze, v průměru 32 621 Kč. V mezikrajském srovnání brali nejméně – průměrně 21 274 Kč – lidé v Karlovarském kraji.

Zatímco v roce 2011 rozdíl mezi průměrnou mzdou, kterou brali zaměstnanci v Karlovarském kraji, a celostátním průměrem činil 3575 Kč, v roce 2012 to bylo už 3827 Kč. Procentuální nárůst mezd byl v Karlovarském kraji nejnižší spolu s Prahou: V obou krajích sice průměrná mzda vzrostla pouze o dvě procenta. Jenže v Praze byl průměrný plat 32 621 Kč, a meziročně si tak v hlavním městě zaměstnanci polepšili o 631 Kč.


Karlovarský kraj výší mezd zaměstnanců zaostává také za sousedními kraji. V Plzeňském kraji v roce 2012 byla průměrná mzda 23 846 Kč a meziročně vzrostla o 2,8 %, v Ústeckém to bylo 22 785 Kč, což byl meziroční nárůst o 2,7 %. Celkově se v Česku meziročně průměrná mzda zvýšila mezi roky 2011 a 2012 o 2,7 %, což bylo o 665 Kč.

I když v Karlovarském kraji mírně mzdy rostly, bral je menší počet zaměstnanců. Zatímco ještě v roce 2011 bylo v kraji 93 900 zaměstnanců, meziročně jich ubylo 2,9 % na 91 200.

Ve čtvrtém čtvrtletí 2012 průměrná hrubá měsíční mzda v celé zemi meziročně vzrostla o 964 Kč na 27 170 Kč, což znamená nárůst o 3,7 % oproti roku 2011. Podle statistiků byly příčinou tohoto nárůstu mimořádné odměny, zejména u nejlépe placených pracovníků. Reálná mzda ve zmíněném období stoupla o 0,9 %.

Loňský vývoj v podnikatelské a nepodnikatelské sféře však byl rozdílný. Zatímco v podnikatelské průměrná mzda od října do prosince 2012 nominálně stoupla o 4,2 % a reálně o 1,4 %, v nepodnikatelské nominálně vzrostla o 1,3 %, v reálném vyjádření však vzhledem k inflaci klesla o 1,5 %. Proti předchozímu čtvrtletí se průměrná mzda v Česku po očištění od sezonních vlivů zvýšila o 1,3 %.

Český statistický úřad při svých výpočtech vychází ze skutečnosti, že průměrná hrubá měsíční mzda představuje podíl mezd bez ostatních osobních nákladů připadající na jednoho přepočteného zaměstnance. Jedná se o přepočet průměrného evidenčního počtu zaměstnanců ve fyzických osobách podle délky jejich pracovních úvazků na zaměstnavatelem stanovenou (plnou) pracovní dobu.

Do mezd se zahrnují základní mzdy a platy, příplatky a doplatky ke mzdě nebo platu, prémie a odměny, náhrady mezd a platů, odměny za pracovní pohotovost a jiné složky mzdy nebo platu, které byly v daném období zaměstnancům zúčtovány k výplatě. Jedná se o hrubé mzdy, tj. před snížením o pojistné na všeobecné zdravotní pojištění a sociální zabezpečení, zálohové splátky daně z příjmů fyzických osob a další zákonné nebo se zaměstnancem dohodnuté srážky.

 

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *