PRŮMYSLOVÉ ZÓNY V ČR

V Moderní obci č. 5 byla publikována tematická příloha Průmyslové zóny v České republice, kterou zpracoval - CzechInvest, agentura pro podporu rozvoje zahraničních investic. Dokument zveřejnil podmínky, způsob, rozsah a termíny přípravy a realizace ze strany státu, měst, obcí a vybraných investorů....

V Moderní obci č. 5 byla publikována tematická příloha Průmyslové zóny v České republice, kterou zpracoval – CzechInvest, agentura pro podporu rozvoje zahraničních investic. Dokument zveřejnil podmínky, způsob, rozsah a termíny přípravy a realizace ze strany státu, měst, obcí a vybraných investorů. Nyní přinášíme aktualizované údaje.

Systém podpory rozvoje průmyslových zón pro rok 2000 vláda schválila v březnu t. r. (usnesení č. 270/2000). Na základě přijatých podmínek mohla města a obce podat do 30. 4. 2000 žádost o poskytnutí finanční podpory přípravy průmyslových zón a dále o převod pozemků dotčených budovanou infrastrukturou z majetku státu do vlastnictví města či obce.

Systém zajišťuje podmínky pro realizaci jedné z investičních pobídek ve smyslu zákona o investičních pobídkách č. 72/2000 platného od 1. 5. 2000 a zároveň vytváří podmínky pro přípravu průmyslových zón v předstihu. Finanční podpora představuje až 60 % investičních nákladů spojených s přípravou infrastruktury k průmyslové zóně, ve výjimečných případech činí příspěvek na výkup pozemků v průmyslové zóně až 50 Kč/m2.

Město či obec, jako investor infrastruktury, přitom musí doložit vlastnické či jiné právo k pozemkům, schopnost financovat zbývajících minimálně 40 % investičních nákladů a pravomocné územní rozhodnutí na výstavbu inženýrských sítí.

ROZDĚLENÍ DOTACÍ

K 30. 4. 2000 bylo předloženo celkem 50 žádostí, z nichž 32 splňovalo formální náležitosti a bylo projednáno meziresortní hodnotitelskou komisí. Zbylé žádosti byly vyřazeny s předpokladem, že obce podají žádost pro rok 2001 opětovně, po doplnění chybějících podkladů. Do konce června 2000 bylo rozhodnuto o rozdělení 357,5 mil. Kč z celkových 400,5 mil. Kč mezi 30 měst a obcí (viz tab.).

O využití zbývajících prostředků bude rozhodnuto v druhé polovině roku 2000. Mezi kladně projednanými žádostmi bylo celkem 6 měst, kterým byl poskytnut příspěvek již v roce 1999 a pro rok 2000 jim byla potvrzena výše dotace přidělená již v loňském roce, eventuálně přiznána dotace nová. Dalších 13 žádostí má předběžně potvrzeno financování ze státního rozpočtu pro rok 2001.

Tabulka je rozdělena do dvou částí. První zahrnuje tzv. „pobídkové projekty“. Jedná se celkem o 12 měst, které doložily, že na svém území mají konkrétního investora kvalifikovaného jako pobídkového ve smyslu zákona. To znamená, že investor splnil veškeré podmínky nutné pro udělení investičních pobídek ze strany státu, a městu tak vzniká nárok na přidělení dotace na vybudování technické infrastruktury.

Druhá část čítající 18 projektů se týká rozvojových projektů, což znamená, že v období projednávání žádostí o poskytnutí dotace nebylo město v jednání se žádným konkrétním pobídkovým investorem.

EKONOMICKÁ EFEKTIVNOST

Z hlediska vyhodnocení ekonomické efektivnosti je možné konstatovat, že v roce 2000 je realizována investiční příprava průmyslových zón se státní podporou o celkové výměře 710 ha (6 lokalit o celkové výměře 169,5 ha bylo zahájeno již v roce 1999). Za předpokladu, že na 1 ha plochy průmyslových zón lze vytvořit v průměru 50 přímých pracovních míst, jsou vytvářeny předpoklady pro vznik až 35 000 nových přímých pracovních příležitostí.

V případě, že budeme brát v úvahu investice v oblasti high-tech, je obecný předpoklad snížení průměrného počtu pracovních míst na 20 až 25/1 ha. Kompenzací jsou vyšší objemy investic a vyšší přidaná hodnota oproti standardním typům výroby.

PODPORA PRO ROK 2001

V souladu s podmínkami systému pro rok 2000 mohla města a obce předkládat své žádosti o poskytnutí podpory pro rozvojové projekty v roce 2001 ke 30. červnu 2000. Konečný termín pro uplatnění žádostí však bude stanoven v návaznosti na schválení Systému pro rok 2001 s předpokladem 1. čtvrtletí roku 2001 a současně na schválení státního rozpočtu.

K uvedenému datu předložila řada měst a obcí své žádosti, které budou ze strany CzechInvestu v průběhu 2. pololetí t. r. vyhodnocovány. Již nyní se dá předpokládat, že požadavky přesáhnou uvažovaný rozpočet systému pro rok 2001 ve výši 400 mil. Kč. Objem žádostí dokumentuje velký zájem o uvedený program. Výrazně se zvyšuje i počet průmyslových zón připravovaných v ČR i mimo vliv státu, eventuálně měst. Vzhledem k této skutečnosti je nutné konstatovat, že již při vyhodnocování žádostí pro rok 2001 bude výrazněji přihlédnuto k původnímu účelu systému. Tím je podpora strategických zón a investic napomáhajících rozvoji regionů a širších oblastí na úkor lokálních projektů s minimálním vlivem na rozvoj okolí.

VÝZNAMNÉ OCENĚNÍ

Za zajištění nejvyššího objemu přímých zahraničních investic přepočtených na jednoho obyvatele (ČR) v porovnání s ostatními evropskými zeměmi a jejich národními agenturami dosáhla agentura CzechInvest v roce 2000 prestižní ocenění „European Investment Promotion Agency of the Year 2000“ (Nejlepší evropská agentura pro podporu investic roku 2000).

Toto ocenění je velkou výzvou a současně závazkem pro příští roky nejen pro CzechInvest, ale i pro celou ekonomiku České republiky.

ZDENĚK JANA,

IVO SEMERÁK,

odbor průmyslových nemovitostí a regionů

Agentura CzechInvest

Podpora v roce 2000

(k 30. 6. 2000)

Velikost Schválená dotace Celkem Výkup

Město pozemku (v tis. Kč) pozemků

1999 2000 2001 2002

(ha) (tis. Kč) (tis. Kč)

Pobídkové projekty

Bílina 10,0 0 4500 0 4500 0

Hodonín 7,3 0 2000 0 2000 0

Hranice 52,8 0 56 000 7500 63 500 20 000

Kuřim 11,4 0 500 10 000 10 500 0

Kvasiny 13,0 0 6500 15 000 21 500 0

Plzeň 50,0 0 56 000 0 56 000 0

Podbořany 11,8 746 6500 0 7246 0

Přestanov 8,8 0 11 000 0 11 000 0

Slaný 14,5 0 15 000 2500 17 500 0

Šumperk 13,4 6000 3000 0 9000 0

Vrchlabí 12,5 0 3000 7000 10 000 0

Žebrák 10,5 0 4500 0 4500 0

Rozvojové projekty

Havlíčkův Brod 10,6 0 2000 0 2000 0

Jihlava 43,3 0 9000 25 000 34 000 0

Kamenice n. Lipou 11,7 0 3500 0 3500 0

Klášterec n. Ohří 53,0 15 499 14 500 0 29 999 0

Kopřivnice 25,7 0 25 000 5000 30 000 10 000

Krnov 16,6 0 18 000 0 18 000 0

Liberec 121,5 0 PF ČR 0 0 0

Olomouc 10,1 8400 6000 0 14 400 0

Ostrava-Hrabová 21,3 0 7000 1000 8000 0

Ostrava-Mošnov 22,5 0 13 500 12 500 26 000 0

Pardubice 53,5 22 500 18 500 0 41 000 0

Písek 10,4 0 6500 0 6500 0

Pohořelice 11,5 0 4500 0 4500 0

Prachatice 10,3 0 7500 2500 10 000 0

Prostějov 15,4 0 3500 5000 8500 0

Uničov 27,7 15 000 6000 0 21 000 0

Velké Meziřičí 10,1 0 10 000 0 10 000 0

Žďár nad Sázavou 18,4 0 4000 10 000 6000 20 000 0

Celkem 709,6 68 145 327 500 103 000 6000 504 645 30 000

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *