Průzkum veřejného mínění v Plzni zaujal velký počet obyvatel. Spokojenost s kulturou, kritika oblasti bezpečnosti

 

Nečekaný zájem projevili obyvatelé Plzně o průzkum spokojenosti, který se uskutečnil letos v dubnu. Svůj názor vyjádřilo téměř 2500 lidí. V průzkumu, který probíhal formou online dotazníku, mohli lidé vyjádřit svůj názor například na kulturu, životní prostředí, dopravu, fungování úřadů či bezpečnost.

„Skvěle si podle názoru lidí vede naše plzeňská MHD. S jejím fungováním a kvalitou je spokojeno 90 procent respondentů. Velmi pozitivně byla hodnocena také úroveň životního prostředí, široká nabídka a dostupnost sportovišť a dětských hřišť, práce úřadů či množství pracovních příležitostí. Více než 90 % respondentů uvedlo, že jsou spokojeni s množstvím a pestrostí kulturních akcí,“ okomentoval výstupy primátor Roman Zarzycký.

Naopak kritičtí byli lidé ve smyslu vnímání bezpečnosti ve městě, s níž nejsou spokojeny přibližně tři čtvrtiny dotazovaných. „Jsme si vědomi toho, že se jedná o problematické téma a výsledky to bohužel potvrzují. Pocit bezpečí je často ovlivněn řadou faktorů, kterých je nyní naše společnost plná. Bezdomovectví, drogově závislí, ale i celková nedůvěra a napjatá nálada ve společnosti mohou přispívat k tomu, že jsou lidé na téma bezpečnosti citlivější,“ uvedl radní pro oblast bezpečnosti a prevence kriminality Jiří Winkelhöfer.

To potvrzuje i zpracovatelka průzkumu Jana Hamanová, ředitelka společnosti SC&C. „Od roku 2020 jsou lidé v České republice vystaveni silným stresovým situacím. Začalo to pandemií, pokračovalo válkou na Ukrajině a k tomu se v současné době přidala nervozita z ekonomické situace, protože vysoká inflace zasáhla velkou část společnosti. To má samozřejmě vliv na to, jak se celkově cítíme spokojeni, protože naše běžné životy jsou pod vlivem těchto negativních zpráv, které v mediálním prostoru převládají. Jako pozitivní můžeme vnímat, že se občané s těmito obavami svěřují v rámci ankety a vyjadřují důvěru v možné řešení situace,“ uvedla Jana Hamanová.

Podle Jiřího Winkelhöfera město intenzivně pracuje na zlepšení pocitu bezpečí občanů. Podařilo se například pomocí posílení hlídek strážníků výrazně zklidnit situaci u Paluby Hamburk, stejně tak se zaměřuje na další problematické lokality v Plzni. Městská policie Plzeň má nové vedení i koncepci, v ulicích také nově fungují ukrajinští asistenti prevence kriminality a znovu se vrátily dvoučlenné hlídky. „Bolavá“ témata řeší společně město se státní i městskou policií a také s neziskovými organizacemi.

Průzkum nechal vypracovat Útvar koncepce a rozvoje města Plzně, který má na starosti mimo jiné i tvorbu strategických dokumentů města. „Průzkum byl zpracován v rámci přípravy aktualizace Strategického plánu města Plzně. Výsledky vyhodnocujeme a budeme s nimi pracovat nejen při přípravě aktualizace tohoto stěžejního dokumentu, ale i dalších studií a dokumentů,“ vysvětlila ředitelka útvaru Irena Vostracká. Strategický plán města Plzně byl schválen v roce 2018 a nyní prochází plánovanou aktualizací.

„Stejně jako při tvorbě Strategického plánu, tak i při jeho aktualizaci spolupracujeme ve velké míře s odborníky z různých odvětví, i s veřejností. Prvním krokem byl průzkum mínění. Nyní bychom se rádi nad konkrétními tématy s lidmi potkali osobně. Setkání s veřejností k aktualizaci Strategického plánu proběhne 17. září 2023 v prostoru Pilsner Lighthouse v Pivovaru. Lidé budou moci přijít během celého dne a probrat s námi celou řadu věcí, které vnímají jako zásadní pro jejich spokojený život ve městě,“ doplnila Eva Velebná Brejchová z Útvaru koncepce a rozvoje města Plzně.*

/tz/

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down