Autor
Kategorie:
Téma měsíce

První EPC vlaštovka prolétla Moravskoslezským krajem

Co znamená zkratka EPC, věděla v Moravskoslezském kraji ještě nedávno spíše jen úzká skupina osob pohybujících se v energetickém plánování a investmentu.

Spolufinancování nejrůznějších evropských projektů typu zateplování budov, výstavby kanalizací atd. klade nemalé nároky na rozpočty měst a obcí. Na druhé straně neustálý růst cen energií výrazně přispěl ke změně vnímání při hospodaření se svěřeným majetkem. Tato změna se odráží také v přístupu k řešení energetické náročnosti objektů.

SOUKROMÝ SEKTOR MŮŽE BÝT SILNÝM A DOBRÝM PARTNEREM

Za situace, kdy radnice často již vyčerpaly své možnosti financování energetických projektů a případné dotace jsou v nedohlednu, je tu soukromý sektor. V něm lze nalézt finančně silné a odborně zdatné subjekty, jež jsou na spolupráci s municipalitami připraveny. Pro spojení obou partnerských subjektů je však nutná osvěta a zvýšení povědomí o těchto nových možnostech.

V tomto smyslu jistě přispěla také Krajská energetická agentura (KEA) Moravskoslezského kraje, o. p. s., svou kampaní pod názvem Nebojte se EPC. Kampaň dostala za úkol zmapovat majetek měst a obcí a nalézt vhodné investory pro realizaci jejich energeticky úsporných projektů.

KEA tuto službu nabídla také Moravskoslezskému kraji jako svému zřizovateli a už loni zahájila přípravy projektu energetických úspor na vybraných objektech v jeho majetku. Tomu předcházely široké diskuse s pracovníky jednotlivých odborů i zástupci vedení kraje, které vyústily v rozhodnutí o zahájení veřejné zakázky. Protože šlo o diametrálně odlišnou zakázku od dosud realizovaných, byla jako externí konzultant přizvána ke spolupráci společnost SEVEn, o. p. s., která má již letité zkušenosti s podobným typem projektů v jiných regionech.

SPECIFIKA TOHOTO TYPU ZAKÁZKY

Zásadní odlišnosti tohoto typu zakázky spočívají již v nastavení hodnocení nabídek, kdy jde o vícekriteriální posouzení vhodnosti. Dále pak vlastní průběh realizace, stejně jako financování akce jsou založeny na zcela nových principech. Pro to, aby dodavatel získal zpět své investované prostředky, musí totiž bezezbytku naplňovat smluvně garantovaný výsledek v podobě energetických úspor, a to dlouhodobě. Proto závazek ani motivace k dosahování úspor nekončí dnem provedení opatření, ale tímto dnem teprve začíná proces sledování a optimalizace.

TŘINÁCT OBJEKTŮ V MAJETKU KRAJE USPOŘÍ NA ENERGIÍCH

V rámci tohoto prvního projektu na majetku Moravskoslezského kraje šlo o 13 objektů (10 škol, 2 nemocnice a 1 domov důchodců). Celkový finanční objem nákladů za vstupní energie činil více než 100 mil. Kč. Soutěžením mezi uchazeči se podařilo dosáhnout garantované úspory ve výši 22 %, což představovalo roční úsporu více než 22 mil. Kč ročně. Přitom roční splátka ze strany MSK je ve výši 19,7 mil. Kč, takže projekt již během splácení bude generovat zaručenou nadúsporu ve výši 2,2 mil. Kč ročně. Pro úplnost je nutno dodat, že garance úspor je vztažena k technickým jednotkám. Tudíž výsledná finanční úspora bude každoročně vyšší o odpovídající nárůst cen energií.

Je pochopitelné, že tento způsob investování do majetku krajů, měst a obcí (veřejné správy a komunálních samospráv) je jednou z cest jak zejména za současné ekonomické recese lze významně podpořit schopné podnikatelské subjekty a na druhé straně snížit provozní výdaje samospráv.

K širšímu uplatnění EPC je však určitě třeba kvalitní a fundovaná osvěta. Jednou z forem propagace metody EPC je každoroční vyhlášení nejlepších projektů na republikové úrovni, které organizují společnosti SEVEn, SIEMENS a Enviros za podpory Ministerstva průmyslu a obchodu. Právě v tomto celonárodním měřítku získala KEA Moravskoslezského kraje první místo za připravovatele nejlepšího projektu EPC v ČR za rok 2011.

KEA MSK nyní nabízí konzultační podporu městům a obcím a s některými již spolupracuje na přípravách EPC projektů.

Projek již během splácení bude generovat zaručenou nadúsporu ve výši 2,2 milionu korun ročně.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *