První letošní vydání Moderní obce už míří ke čtenářům

Tváří lednového čísla Moderní obce je primátorka statutárního města Jihlavy Karolína Koubová. V obsáhlém rozhovoru ji představujeme jako ženu, která ví, co chce, a je ochotná nést svou kůži na trh. Aktuální vydání našeho časopisu se již expeduje z tiskárny ke čtenářům.

V nejnovějším čísle Moderní obce však najdete i mnoho dalších zajímavých a inspirativních textů. Jako malou ochutnávku přinášíme výběr citátů některých osobností, jež na stránkách lednového vydání vystupují.

Karolína Koubová, starostka Jihlavy: Dlouhé roky platilo, že máme tři pilíře společnosti života – ekonomický, sociální a ekologický. Zjišťuje se, že tyto tři pilíře nedokážou podchytit různé tlaky a nálady, které v každé společnosti vznikají. Tyto pilíře jsou základem toho, co žijeme, jsou to principy, na nichž život funguje. Dnes už ale víme, že neumí odpovědět na tlaky a nepříjemnou náladu mezi lidmi a vyrovnávat se turbulentními změnami ve společnosti, to dokáže právě kultura. Čtvrtý, kulturní pilíř pomůže zvládnout obyčejnou pohodu mezi lidmi ve městě. Jinými slovy – to, že mám kde pracovat, ráno mohu odvést svoje děti do školky a mohu si někde nakoupit jídlo, ještě nezajistí, že budu mít spokojený život. Ale kultura tomu může napomoci. Vytváří totiž příznivé klima pro to, aby se lidé mohli někde setkávat, a něco společně zažít, třeba jen obyčejně si spolu opéci buřty na zahradě, nebo dělat jinou činnost, která je spojí a poskytne jim zážitek.

Martina Bílová, starostka Tvarožné Lhoty (okres Hodonín): Má smysl nepodvolovat se a neustupovat kdejakému nesmyslnému rozhodnutí „nadřazených“ úřadů. Obce jsou základní územní samosprávné celky, na nichž spočívá stát a celá společnost, a je pouze na nás, jejich zástupcích, jak všechny možnosti, které samospráva v souladu s Ústavou ČR poskytuje, budeme umět využít ve prospěch obcí a jejich obyvatel.

Jiří Carbol, senátor, starosta obce Dobrá (okres Frýdek-Místek): Myslím si, že navrhované zvýšení limitu pro rozlišení mezi přestupkem a trestným činem je rozumným krokem a racionální reakcí na probíhající změnu životních podmínek a překotný vývoj naší moderní společnosti.

Radka Hodicová, tajemnice Městského úřadu Klášterec nad Ohří: Nestačí si objednat na trhu dnes již běžně dostupné produkty, jako jsou mapové aplikace nebo rozklikávací rozpočet. Přívětivost spočívá v tom, že radnice umí všechny tyto »tvrdé faktory« propojit, vytěžit z nich synergii a vdechnout jim pomocí šikovného týmu lidí život.

Pavel Drahovzal, výkonný ředitel Svazu měst a obcí ČR, starosta obce Velký Osek (okres Kolín): V případě povolování staveb koordinovaným řízením, které bylo stěžejní úpravou novely stavebního zákona, nemáme žádnou podrobnější odezvu ze strany stavebních úřadů, neboť běžný stavebník jej obvykle nevyužívá. Co je však diskutabilní záležitostí, je přesun kompetencí vydávání stanovisek ORP o souladu stavebního záměru s územním plánem, a to ze stavebních úřadů, jichž je okolo 720, na úřady územního plánování, kterých je 205 (ORP).

Luděk Tesař, ekonom:  Kvalitní finanční plán v podobě střednědobého výhledu rozpočtu s analýzou financí obce má dát obci odpověď na otázku, jaké jsou finanční možnosti obce v následujícím období. Co si může obec dovolit, kam až může zajít v případě, že uhradí své dosavadní závazky. To je naprosto zásadní.

Klára Dostálová, ministryně pro místní rozvoj: Pro regiony se nám letos podařilo vyjednat rekordní částku 3,2 miliardy korun. Našli jsme také dalších 600 milionů korun na podporu mateřských škol, takže celkově budeme mít k dispozici 1,2 miliardy korun. A hledáme dál. Intenzivně též pracujeme na rekodifikaci stavebního práva a připravený máme program Výstavba pro nájemní bydlení, který bude spuštěn v březnu 2019.

Andrej Babiš, předseda vlády ČR: Dále můžeme debatovat také o aktualizaci podílů jednotlivých krajů na sdílených daních, nebo o koeficientech pro Prahu, Ostravu, Brno a Plzeň.

Vít Hofman, tiskový mluvčí, Magistrát hl. města Prahy: V uplynulých dvou letech byl v pražské informatice učiněn obrovský posun. Vybudovali jsme dvě moderní datová centra pro poskytování služeb na úrovni celého města. Konsolidujeme systémy do jednotných verzí a provozujeme je pod jednotnými smlouvami a na jednom místě. Jdeme cestou homogenizace IT prostředí a připravujeme společné projekty s městskými částmi, které budou mít dopad na komfort pro občana a na elektronizaci služeb úřadů. Budujeme jednotnou identitu úředníka a máme připravenou řadu společných celopražských projektů navazujících na aktivity celostátní, jako například portál Prahy. Určitě se zlepšily IT dovednosti úředníků a průběžně jsou modernizovány HW i SW nástroje pro výkon jejich činností.

Tomáš Machurek, partner MT Legal s. r. o., advokátní kancelář, předseda výkonného výboru Asociace pro veřejné zakázky: Z vlastní advokátní praxe, ze zkušeností zprostředkovaných v rámci Asociace pro veřejné zakázky a nejrůznějších dalších odborných setkání dospívám k názoru, že největší problém na straně zadavatelů v poslední době je určitá pohodlnost a neochota pouštět se do nových, pro ně méně probádaných způsobů zadávání.

Jana Zwyrtek Hamplová, advokátka: V zákoně o obcích nenacházíme odpovědi na stovky praktických otázek. Na ty pak dává pochopitelně odpovědi až soudní judikatura, protože ty případy prostě v praxi vznikají a řešit se musí. Není to jistě dobrý stav – s nedostatky v rozhodování obcí a měst, zejména v majetkoprávní oblasti, totiž zákon spojuje velmi závažné důsledky, jako je například absolutní neplatnost právních jednání. Je proto trestuhodné, že v tom samém zákoně nenajdeme, jak vlastně máme za dané konkrétní situace postupovat, co skutečně platí a co a jak si máme vykládat, resp. jaký výklad si máme sami vytvořit, aby byl v souladu se zákonem.*

/rš/

Tištěnou Moderní obec si můžete předplatit na: https://profipress.cz/predplatne/.

Elektronickou verzi Moderní obce získáte na: https://digi.profipress.cz/.

 

 

 

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down