První převod bytů na družstevníky v Liberci je schválen, jednání byla složitá

Zastupitelé Liberce v pátek na mimořádném jednání schválili převod spoluvlastnického podílu města do majetku Bytovému družstvu (BD) ZÚ Alfa ve Vratislavicích nad Nisou. Jedná se o první z celkového počtu deseti bytových družstev, u kterých je město spolumajitelem části bytových domů. Se smlouvou, která má umožnit převod za symbolickou jednu korunu, souhlasilo 32 z 34 přítomných zastupitelů.

Převody podílů na bytových jednotkách v posledních měsících řeší desítky měst a obcí v celé zemi. Přímo v Liberci se týká zhruba 1 150 bytů v deseti různých bytových družstvech, které byly postaveny v letech 1997 až 2007. Stát na každý z bytů tehdy přispěl v průměru 320 tisíc. Liberec díky tomu v družstvech získal až 51% podíl. Podle původních smluv mělo město po dvaceti letech převést svůj podíl na družstevníky, a to bezplatně nebo za korunu.

Po mnoha měsících jednání a nejistoty se podařilo najít právní kancelář, která na sebe bere odpovědnost a především předkládá řešení, jak převod za korunu uskutečnit. Navíc nám garantuje, že jde o cestu, která zastupitele nevystaví hrozbě, že svým hlasováním pro tento převod poruší zákon. Je to důležitý mezník. Doufám, že jsme konečně našli způsob, jak celý ten nešťastný spor mezi městem a družstvy začít postupně narovnávat. A že ke spokojenosti všech zúčastněných stran konečně dokončíme to, co jsme si od začátku přáli. Tedy, že najdeme cestu, jak převést spoluvlastnické podíly na bytech družstevníkům bezplatně, ale v souladu se zákony ČR,“ říká primátor Liberce Jaroslav Zámečník.

Podle družstevníků se město v minulosti zavázalo, že po dvaceti letech od kolaudace převede svůj podíl za smluvních podmínek na družstva (o problému jsme psali v loňské srpnové Moderní obci v rubrice Kauza). Právníci, které si radnice najala, aby tuto majetkoprávní transakci připravili, ale nakonec nenašli dohodu mezi družstevníky a městem na znění nových smluv. Liberec postupně družstevníkům navrhnul tři různé varianty, jak bytové jednotky převést, aniž by zastupitelům města hrozilo, že poruší zákon. A současně hledal řešení, jak docílit převodu s co nejnižším, ideálně nulovým finančním dopadem na jednotlivé družstevníky.

Zároveň už vloni na podzim společně s Libereckým krajem předložil do poslanecké sněmovny a vládě návrh na změnu několika zákonů, které by bezplatný převod bytů družstevníkům umožnily. A to nejen v Liberci, ale i v ostatních městech a obcích ČR, které tíží podobný problém. Sněmovna ale k němu bohužel vydala záporné stanovisko s vysvětlením, že: „...předložený návrh zákona je „s ohledem na jeho cíl nadbytečný“.

Na jaře letošního roku ministerstva pro místní rozvoj, financí a vnitra, vydala stanovisko, jak mohou obce a města při převodu bytových jednotek postupovat, aniž by jim hrozilo, že poruší zákon. Jejich doporučení tak v podstatě kopírovalo žádost na změnu legislativy, o kterou už vloni na podzim žádal Liberecký kraj na základě podnětu statutárního města Liberec. Zastupitelstvo Liberce později řešení problematiky převodu bytů na družstevníky pověřili pracovní skupinu, složenou ze zástupců všech koaličních a opozičních stran. Ta bude řešit i převody u dalších družstev.

Schválenému návrhu smlouvy o převodu bytových jednotek na BD Alfa předcházela série jednání mezi zástupci města, družstevníky a postupně celkem třemi různými právními kancelářemi. Až ta poslední – Joukl a partneři, byla ochotna se pod svůj právní výklad „podepsat“ a současně garantovat, že jejími právníky navržená smlouva je v souladu se všemi požadavky všech zúčastněných stran. A současně, že jejím naplněním nedochází k porušení žádného ze zákonů ČR, zejména pak zákona o obcích a nakládání s veřejným majetkem.

„Jsem velmi rád, že se nám podařilo ve spolupráci s právní kanceláří Joukl a partneři připravit smlouvu, která je akceptovatelná napříč politickým spektrem a zároveň i pro družstevníky. Osobně to vnímám jako obrovský posun. Převod na BD Alfa je tou pověstnou první vlaštovkou, kterou by měla postupně v příštích měsících následovat ostatní liberecká bytová družstva. Město Liberec se tímto řadí mezi města, která si dokáží s touto složitou problematikou poradit, a je fajn, že můžeme být ostatním městům v řešení převodů vzorem,“ říká člen Rady města, zastupitel a předseda pracovní skupiny pro převod bytů Petr Židek. Nezbývá než věřit, že rozhodnutí libereckých zastupitelů bude vzorem pro ostatní města, která se zabývají stejnou problematikou.

Po převodu podílů na bytové družstvo Alfa by měla následovat další dvě družstva Beta a Gama, kde se návrhy smluv připravují. Celkem má Liberec postupně vyřešit převody u deseti různých bytových družstev.

Odhadovaná hodnota majetku, kterého se převody v Liberci mají týkat, je řádově stovky milionů korun. Nejisté zatím stále zůstává, kolik a zda vůbec budou družstevníci muset státu za převod nemovitosti zaplatit na dani, což musí rozhodnout příslušné ministerstvo.

/zr/

Podle tiskové zprávy klubu ODS

Liberecká ODS, která je součástí radniční koalice, byla na začátku celé kauzy osamocena se svým názorem, že v demokratickém státě se smlouvy mají plnit a podíly převést tak jak bylo před dvaceti lety smluvně ujednáno. Zbylé koaliční strany (Starostové pro Liberec (SLK) a ANO) chtěly původně po družstevnících statisíce korun za převod a tvrdily, že smlouvy jsou neplatné. Vedení města postupně přicházelo s různými variantami, kterými částku snižovali, ale nechtěli připustit bezúplatný převod. S postupem naopak nesouhlasila opozice, a následně se podařilo ODS svým důsledným přístupem přesvědčit i většinu koaličních partnerů. Družstevníci mezitím založili spolek Spravedlnost pro bytová družstva a obrátili se na ministerstva se žádostí o pomoc. Výsledkem bylo výkladové stanovisko 3 ministerstev (financí, pro místní rozvoj a vnitra), která opět doporučila bezplatný převod tak, jak bylo kdysi ujednáno.

Po dlouhých jednáních pracovní skupiny pod vedením radního Petra Židka (ODS) se podařilo najít shodu mezi právními zástupci obou stran, městem a družstevníky. Výsledkem je dnešní většinová shoda přítomných zastupitelů a jejich souhlas s převodem spoluvlastnického podílu města na bytové družstvo ALFA.

Jsem velmi rád, že se dobrá věc podařila. Po dlouhé době jsme dospěli ke shodě v zastupitelstvu a ukončili jsme tak beznaděj libereckých družstevníků. Chtěl bych poděkovat všem zastupitelům, všem členům pracovní skupiny, která strávila stovky hodin na mnohdy emotivních jednáních, děkuji právním zástupcům za jejich pragmatický přístup, stejně jako všem úředníkům města Liberce, kteří se na řešení této záležitosti podíleli. V neposlední řadě děkuji všem družstevníkům, kteří se aktivně zapojili a vytrvali“, dodal radní Petr Židek (ODS).*

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down