Publikace Kompostování a kompostárny pokřtěna – už je k dispozici zájemcům

Na mezinárodním veletrhu zemědělské techniky TECHAGRO, který včera skončil v Brně, byla pokřtěna kniha Kompostování a kompostárny. Vedoucí autorského kolektivu Ing. Petr Plíva, CSc., z Výzkumného ústavu zemědělské techniky přizval ke spolupráci řadu dalších odborníků. Publikace volně navazuje na knihu Kompostování v pásových hromadách na volné ploše vydanou ve vydavatelství Profi Press s. r. o. v roce 2009, řeší však zpracování a využití surovin a bioodpadů technologií kompostování z širšího pojetí a do větší hloubky.

Na slavnostním křtu se sešli autoři publikace spolu se zástupci vydavatelství, partneři publikace i další odborníci a návštěvníci veletrhu. Vedoucí autorského kolektivu Ing. Petr Plíva, CSc., z Výzkumného ústavu zemědělské techniky při svém vystoupení zdůraznil, že širší využívání kompostu může pomoci odstranit snižující se kvalitu půd na naše území. Ředitel vydavatelství Profi Press Ing. Martin Sedláček zase vyjádřil přání, aby nová publikace byla přínosem pro všechny zájemce o kompostování.

V úvodní části publikace je dán prostor poznatkům, které dokumentují význam kompostování a zejména využití kompostu v širším měřítku. Jsou uvedeny i přínosy spojené s aplikací kompostu na zemědělskou půdu. V další časti jsou popsány charakteristické znaky surovin, které vstupují do procesu přeměny technologií kompostování, včetně jejich potenciálního množství a systému sběru a svozu zejména bioodpadů z komunální sféry. Dále jsou v publikaci uvedeny teoretické znalosti a praktické zkušenosti z vlastního technologického procesu kompostování, od přípravy a založení surovin do kompostovací zakládky přes monitorování a řízení celého procesu až k výrobě konečného produktu. Popis odlišností jednotlivých technologií výroby kompostu je doplněn informacemi o použité technice a doporučeném vybavení pro řízení výroby.

V závěrečných kapitolách jsou popsána pravidla hodnocení vyrobeného kompostu a způsoby jeho konečného zpracování a expedice, a to nejen pro aplikaci na zemědělskou půdu. Autoři  také v publikaci shromáždili informace a poznatky o kompostování a kompostárnách, které získali přímo v provozech kompostovacích zařízení a  o nichž se v publikaci nebylo možno podrobněji rozepsat.

Kompostování a kompostárny, autoři: Ing. Petr Plíva, CSc., doc. Ing. Vlastimil Altmann, Ph.D., Ing. Aleš Hanč, Ph.D., Ing. Květuše Hejátková, Ing. Amitava Roy, Ph.D., Ing. Jiří Souček, Ph.D., Ing. Lucie Valentová, Ph.D.

Vydalo vydavatelství odborného tisku Profi Press s. r. o., Jana Masaryka 2559/56b, 120 00 Praha 2 – Vinohrady, www.profipress.cz.  Publikaci objednávejte na adrese vydavatelství

nebo na tel.: 277 001 600 nebo 277 001 601.

JARMILA ŠŤASTNÁ,

šéfredaktorka časopisu Odpady

K foto:

Novou knihu na slavnostním setkání společně pokřtil (zprava) Ing. Martin Sedláček, ředitel vydavatelství Profi Press,  Hana Gruntorádová, odpovědná redaktorka publikace (Profi Press), za celý autorský kolektiv Ing. Petr Plíva, Ing. Martin Karban, ředitel VÚZT, zcela vlevo  Lukáš Šlížek, provozní ředitel společnosti Energreen Projekt, s. r. o. ,  hlavní  partner publikace.*

Foto: archiv

 

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down