Publikace, která může obce a města lépe zorientovat v dotačních možnostech v rámci komunitárních programů EU

Svaz měst a obcí ČR vydal elektronickou publikaci Komunitární programy a programy územní spolupráce EU – Příležitosti a možnosti pro obce a města. Publikace zpracovává programy Evropské unie, jako jsou tzv. komunitární programy EU a programy Evropské územní spolupráce, a nabízí přehled, kde a na jaké aktivity z těchto programů mohou obce a města čerpat finanční prostředky.

Společným znakem většiny těchto programů je mezinárodní rozměr projektů z nich financovaných, tj. tyto programy podporují projekty, v nichž dochází ke spolupráci partnerů z různých členských i nečlenských zemí EU. Z tohoto důvodu byly do publikace zařazeny také programy dalších donorů, jako jsou Mezinárodní visegrádský fond, Česko-německý fond budoucnosti a Česká rozvojová agentura, které obce mohou využít v rámci svých mezinárodních aktivit.

Jednotlivé programy jsou doplněny o příklady projektů, které byly realizovány převážně českými městy a obcemi buď jako vedoucími partnery, nebo v pozici partnerů. Hlavním účelem prezentace příkladů projektů je nabídnout inspiraci a lepší představu o využitelnosti programů, a podpořit tak zapojení českých měst do projektů financovaných těmito programy.

V publikaci, kterou lze zdarma stáhnout na: Komunitární programy final web,  je zpracováno 19 dotačních programů a 22 příkladů realizovaných projektů.*

/tz/

 

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *