Publikace pro veřejnou správu

Knížka Životní prostředí - ÚZ č. 854 obsahuje aktuální znění 26 zákonů, které jsou rozděleny do 14 kapitol: vodní hospodářství; ochrana ovzduší, přírody a krajiny; ochrana zemědělského půdního fondu a horninového prostředí; odpadové hospodářství a obaly; posuzování vlivů na životní prostředí;...

Knížka Životní prostředí – ÚZ č. 854 obsahuje aktuální znění 26 zákonů, které jsou rozděleny do 14 kapitol: vodní hospodářství; ochrana ovzduší, přírody a krajiny; ochrana zemědělského půdního fondu a horninového prostředí; odpadové hospodářství a obaly; posuzování vlivů na životní prostředí; nakládání s chemickými látkami a s geneticky modifikovanými organismy a produkty; prevence závažných havárií; integrovaná prevence znečišťování; využívání obnovitelných zdrojů. Většina předpisů od minulého vydání doznala změn, které jsou v textech zvýrazněny tučně (podle stavu k 22. 8. 2011). Odkazy na související předpisy jsou plně citovány. Za každým zákonem je přehled jeho prováděcích předpisů. Více informací je na www.zpr.sagit.cz.


Zákon o veřejných zakázkách byl dotčen další rozsáhlou novelou, která zavádí standardní zadávací řízení u zakázek v oblasti obrany a bezpečnosti; další změny se týkají tzv. citlivé činnosti, povinného obsahu zadávací dokumentace, úpravy příloh aj. Nová je vyhláška o způsobu stanovení zvláštních technických podmínek pro účely zákona o veřejných zakázkách. Součástí publikace Veřejné zakázky, Koncesní předpisy – ÚZ č. 857 je věcný rejstřík k zákonu o veřejných zakázkách. Publikace obsahuje 14 předpisů v aktuálním znění, všechny novelizované pasáže jsou zvýrazněny tučně (podle stavu k 26. 9. 2011).

Podrobnosti najdete na www.ver.sagit.cz.

Zásadní změny nastaly v oblasti soudních poplatků, kde byl dosavadní sazebník zcela nahrazen novým sazebníkem. Zákon o správních poplatcích byl od minulého vydání 9x novelizován. V publikaci Poplatky – ÚZ č. 858 dále najdete poplatky místní, rozhlasové a televizní, za znečišťování ovzduší, za činnost organizací státního odborného dohledu, za odebíranou přírodní minerální vodu, za znečištění vod a vypouštění odpadních vod, za udržování patentů, výši puncovních poplatků, zpoplatnění pozemních komunikací a další. Všechny změny jsou vyznačeny tučným písmem (podle stavu k 26. 9. 2011).

Více informací je na www.pop.sagit.cz.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *