Autor
Kategorie:
Legislativa

Publikace pro veřejnou správu

Stavební zákon byl novelizován velkou vládní novelou účinnou od 1. 1. 2013. Jejím cílem je urychlit, zjednodušit a zlevnit přípravu a povolování jednotlivých staveb. Rozšiřuje se např. výčet staveb, které nebudou vyžadovat územní rozhodnutí ani územní souhlas, významně je zjednodušen a zkrácen...

Stavební zákon byl novelizován velkou vládní novelou účinnou od 1. 1. 2013. Jejím cílem je urychlit, zjednodušit a zlevnit přípravu a povolování jednotlivých staveb. Rozšiřuje se např. výčet staveb, které nebudou vyžadovat územní rozhodnutí ani územní souhlas, významně je zjednodušen a zkrácen postup pořizování územních plánů, sjednocují se procesní postupy při ohlašování a kolaudování staveb, při povolování změny účelu užívání a odstranění staveb, je upraveno vydání certifikátu autorizovaného inspektora způsobem omezujícím možnosti zneužití. Změněné části textů jsou v publikaci Stavební zákon 2013 – ÚZ č. 922 zvýrazněny tučně, odkazy na související předpisy jsou plně citovány. Knížka neobsahuje prováděcí vyhlášky. Více informací najdete na: www.sta.sagit.cz.


Publikace Účetnictví územních samosprávných celků, organizačních složek státu a příspěvkových organizací, Kontrola – ÚZ č. 939 je rozdělena do dvou kapitol. První obsahuje zákon o účetnictví po dalších novelách a jeho tři vyhlášky: technickou vyhlášku o účetních záznamech, vyhlášku o inventarizaci majetku a závazků a prováděcí vyhlášku. Změněny byly 4 České účetní standardy a doplněn ČÚS 709 a 710 pro tzv. vybrané účetní jednotky (územní samosprávné celky, organizační složky státu, svazky obcí, příspěvkové organizace, fondy, regionální rady). Druhá kapitola zahrnuje zákony o státní a finanční kontrole, prováděcí vyhlášku a zákon o přezkoumávání hospodaření ÚSC a dobrovolných svazků obcí. Více informací je na: www.ucr.sagit.cz.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *