Autor
Kategorie:
Správa a rozvoj

Půdorysy jako pomůcka pro vlastníky nemovitostí

Letos během podzimu se na trhu s nemovitostmi objevila nová služba, která má za úkol zvýšit kredibilitu trhu s nemovitostmi v oblasti prodeje a pronájmu.

Tuzemská společnost Floorplans získala od britské firmy Making Plans výhradní licenci na vytváření jednoduchých půdorysů. Ty slouží zejména k doplnění dokumentace stávající nemovitosti nebo nebytového prostoru či k lepší orientaci konečného zákazníka při transakcích, jako je pronájem bytových či nebytových prostor, kanceláří a dalších objektů.

Půdorysy mohou vhodně sloužit i pro doplnění chybějící dokumentace k nemovitostem ve vlastnictví obce. Přispívají také ke zkvalitnění služeb partnerům v roli nájemců majetku. obce Strana pronajímatele či prodávajícího získává efektivní nástroj, jak jednoduše oslovit svoji protistranu.


Trh s obecními i komerčními nemovitostmi nepochybně vyžaduje stále větší péči. U historických objektů je pochopitelné, že se původní výkresy nedochovaly a v elektronické podobě nikdy vytvořeny nebyly. V takových případech je nutné neexistující dokumentaci nahradit.

KVALITNÍ A PŘESNÁ DOKUMENTACE JE ZÁKLADEM

Že srozumitelná dokumentace je naprostou nezbytností, potvrzují i experti z renomované společnosti Cushman & Wakefield. »Aby bylo možné prostory kvalitně pronajmout nebo je nabídnout k prodeji, je nutné znát alespoň výměry a dispozice jednotlivých podlaží. V případě prodeje nemovitosti si prodávající i kupující nechávají zpracovat odhad ceny. Technická dokumentace je jednou z položek, kterou odhadci studují při stanovení hodnoty objektu,« vysvětluje Michal Soták, vedoucí výzkumu trhu ve společnosti Cushman & Wakefield.

Kvalitní dokumentaci potřebuje rovněž sám vlastník nemovitosti, byť ji nemá v úmyslu dále prodávat nebo pronajímat. Je-li určena k podnikatelským účelům, například jako sídlo firmy, eviduje se její hodnota v účetnictví.

Nemálo nemovitostí rovněž bývá nabídnuto bance jako zástava pro získání úvěru, což se v současné době týká i mnoha nemovitostí ve vlastnictví obcí. I v takových případech se pochopitelně klade velký důraz na kvalitní a přesnou dokumentaci.

PŮDORYS KE KAŽDÉ NABÍZENÉ NEMOVITOSTI

Pro stanovení ceny nemovitosti připravují znalci odborné posudky, přičemž znalost podlahových výměr budovy představuje naprostý základ pro jejich práci. Právě půdorysy mohou velmi efektivně doplnit pasport nemovitosti. »Dosud se půdorysy u starších nemovitostí objevovaly na českém trhu jen sporadicky. Hlavní myšlenkou naší společnosti je, aby realitní kanceláře nebo správci majetku poskytovali půdorysy ke všem nabízeným nemovitostem. Tak, aby klient dostával úplné a pravdivé informace,« konstatuje Miroslav Křivánek, majitel společnosti Floorplans.

Podle jeho slov velký tržní potenciál mají také nebytové prostory a kanceláře. Neopomenutelným segmentem je však také privatizovaný fond bytových jednotek. Právě pro něj Miroslav Křivánek vidí velký přínos v podobě kvalitní dokumentace využité při prodeji jednotlivých bytů nájemníkům. »Z praxe víme, že často uváděné dispozice bytové jednotky nebo její metráž neodpovídají skutečnosti,« připomíná majitel společnosti Floorplans. A dodává, že hlavní výhodou nové služby proti dosavadní tuzemské konkurenci je jednoduchost, přehlednost, rychlost zpracování a výrazně nižší cena zhotovených půdorysů. Přitom podle odhadů je v ČR na trhu asi 200 tisíc nemovitostí.

NÁSTROJ PRO LEPŠÍ VZÁJEMNOU KOMUNIKACI PŘI PRIVATIZACI BYTŮ

V řadě krajských měst, ale také ve středočeských sídlech nad 10 tisíc obyvatel nyní končí deregulace nájemného a mnohde ještě rovněž pokračuje, resp. dokončuje se odprodej obecního bytového fondu.

Z výsledků posledního šetření Ústavu územního rozvoje vyplývá, že celkový podíl zprivatizovaných bytových jednotek do konce roku 2010 byl 79,7 %. Podle vyjádření jednotlivých měst, která byla do šetření zahrnuta, by nejzazším termínem privatizace bytového fontu mohl být rok 2023. Procentní podíl bytů, které si obec hodlá ponechat ve svém vlastnictví, je vztažen k počtu bytů převedených ze státu do vlastnictví obce v roce 1991.

»Právě privatizovaný bytový fond často trpí nedostatkem kvalitní dokumentace. Naše služba však může poskytnout velmi kvalitní a efektivní nástroj, jak zlepšit komunikaci mezi správcem bytového fondu a nájemníkem,« tvrdí Miroslav Křivánek.

»Náš propracovaný systém přitom umožňuje pružně reagovat na vysokou poptávku po zpracování plánků a během 24 hodin od zadání vypracovat desítky půdorysů,«, uzavírá majitel společnosti Floorplans.

 

V případě prodeje nemovitosti si prodávající i kupující nechávají zpracovat odhad ceny. Technická dokumentace je jednou z položek, kterou odhadci studují při stanovení hodnoty objektu.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *