Původně uvažovaný model centralizované státní stavební správy se opouští. Zachována má být i síť stavebních úřadů

Koalice na vládním jednání ve čtvrtek 27. října schválila klíčovou novelu nového stavebního zákona, kterou předložilo Ministerstvo pro místní rozvoj. Cílem předkládané úpravy je změnit nový stavební zákon tak, aby nevznikaly nové státní úřady a bylo zajištěno rychlé, jednoduché, transparentní a pro běžného občana srozumitelné stavební řízení pod zásadou "jeden úřad, jedno řízení, jedno razítko". Návrh ještě čeká proces schvalování v Poslanecké sněmovně a Senátu.

„Cesta, kterou Ministerstvo pro místní rozvoj pod mým vedením muselo projít, abychom došli až sem, nebyla jednoduchá. Krátce před parlamentními volbami byl totiž na sílu prosazen nový stavební zákon mé předchůdkyně Kláry Dostálové. Ačkoli všechny strany dnešní vládní koalice se netajily tím, že jej považují za nesprávný. Zákon smetli senátoři včetně těch za ANO. Ministerstvo vnitra varovalo, že taková změna zastaví stavební řízení a transformace bude stát desítky miliard korun. Jistě chápete, že proto muselo po volbách dojít ke změně zákona, a to urychleně, jinak by vstoupil v účinnost, což by spustilo totální chaos ve výstavbě,“ okomentoval navrženou změnu stavebního zákona místopředseda vlády pro digitalizaci a ministr pro místní rozvoj Ivan Bartoš.

Zjednodušeně bude podle Ivana Bartoše vše vypadat takto: Opouští se původně uvažovaný model centralizované státní stavební správy v čele s Nejvyšším stavebním úřadem. Rozhodování bude blíže lidem. Většina si bude moct vše vyřídit na úřadě přímo ve své obci. Po těchto změnách volali zejména zástupci samospráv.

Ke zrychlení stavebního řízení pomůže i jeho připravovaná digitalizace. "Není možné zaostávat v minulém století, kdy se vše řešilo papíry a frontami u přepážek. Díky digitalizaci ušetříme významné finanční zdroje a usnadníme celý proces vyřízení stavebního povolení,” dodal Ivan Bartoš.

I přes nutnost rychlého postupu návrh zákona prošel standardním procesem požadovaným zákonem, včetně meziresortního připomínkového řízení a vypořádání připomínek z něj vyplývajících. Navíc byl podroben důkladné analýze Legislativní rady vlády, kde byly veškeré navrhované body podrobně projednávány. Návrh byl projednán i se zástupci odborné veřejnosti, měst i komor a i zde došlo k dohodě ve většině oblastí

NÁVRH ZÁKONA PŘIVÍTALO I SDRUŽENÍ MÍSTNÍCH SAMOSPRÁV

Zachování kompletní sítě stavebních úřadů, jak to předpokládá návrh zákona, Sdružení místních samospráv ČR považuje za obrovský úspěch svých dlouhodobých snah o zachování dostupnosti stavebního řízení v území. Potvrdila to předsedkyně SMS ČR Eliška Olšáková.

Sdružení místních samospráv ČR i přes drobné výhrady vůči některým ustanovením považuje konečnou verzi zákona za úspěch vyjednávání a spolupráce s vládou, která konečně naslouchala argumentům z území. „Do Sněmovny tak putuje novela obsahující Variantu II, která zachovává současnou síť stavebních úřadů, jejichž seznam bude možné aktualizovat vyhláškou. Do budoucna, stejně jako u matrik, by síť stavebních úřadů měla být hrazena výkonovým modelem financování,“ uvedla dále předsedkyně SMS ČR.

Novela, kterou vláda dnes schválila, navrací zpět smíšený model výkonu stavební agendy do obcí a měst. Jsem ráda, že nakonec vláda vyslyšela naše argumenty a praktické příklady a rozhodla se pro zachování současného modelu soustavy stavebních úřadů,“ připomněla Věra Kovářová, členka předsednictva SMS ČR, která se zachováním stavebních úřadů dlouhodobě zabývala: „Seznam stavebních úřadů nebude součástí zákona, jak bylo původně navrženo, ale bude vydáván vyhláškou a průběžně aktualizován. Znamená to, že bude soustava flexibilnější co do vzniku a zániku úřadů, což byla jedna z našich zásadních připomínek,“ dodala Věra Kovářová.

V připomínkovém řízení bylo v květnu uplatněno více než 1300 zásadních připomínek nejen od povinných připomínkových míst z řad samospráv a oborových organizací, ale také rezortů, které neměly možnost se stejně jako ostatní připomínková místa účastnit vnitřního připomínkového řízení. „Tím, že neproběhlo vnitřní připomínkové řízení, ve kterém dochází nejen k vydiskutování si požadavků, ale také k odstranění zásadních nedostatků materiálu, museli jsme uplatňovat velký počet zásadních připomínek, a to v několika kolech. V případě takto rozsáhlé novely se jednalo o jedno z nejnáročnějších připomínkových řízení, po kterých bylo potřeba zahájit jednání se zástupci vlády.“ vysvětlil Petr Halada, člen předsednictva SMS ČR a starosta Kamýku nad Vltavou. Přitom většina zásadních jednání je většinou uskutečněna před rozesláním materiálu k připomínkám. Tak také došlo k akceptaci myšlenky výkonového způsobu financování stavebních úřadů pro případ, že by byly všechny zachovány

Nic není zadarmo a ani v případě zachování všech stavebních úřadů tomu tak nebude. Obce budou muset v budoucnu čelit rozhodnutí, zda si budou na chod stavebního úřadu připlácet a úřad zachovají, či zda se rozhodnou pro jeho uzavření. Takový model známe již z vedení matrik, kterým také před několika lety hrozilo zeštíhlování. Matriky nakonec zachránil přechod na výkonový model a neochota malých obcí být bez tohoto úřadu,“ zavzpomínal Petr Halada. Otázka hrazení chodu stavebních úřadů dle výkonů přijde na řadu nejdříve rok poté, co vstoupí v účinnost část zákona věnující se soustavě stavebních úřadů, proto v tuto chvíli není možné predikovat, kolik která obec na výkonech dostane. Známé je pouze to, že stát nechce zvyšovat objem financí na chod stavební agendy, proto bude pracovat se stejným rozpočtem, který ovšem bude jinak přerozdělovat.*

/zr/

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down