Autor
Kategorie:
Ekonomika

Pytlové třídění odpadu uspoří lidem v obci peníze

Pilným tříděním odpadu si obyvatelé Chelčic nejenže mohou snížit poplatek »za popelnice«, ale někteří neplatí poplatek žádný a od obce za třídění dokonce ještě inkasují peníze.

V této obci na Strakonicku s 341 obyvateli už tři roky úspěšně funguje systém pytlového sběru tříděného odpadu. Díky tomu se tam místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů (»za popelnici«) nemusel zvyšovat. Naopak byl pro letošní rok nepatrně snížen z 448 na 445 Kč, a to pro všechny občany včetně majitelů veškerých 22 rekreačních objektů.na území obce. Od platby poplatku je osvobozeno každé třetí a další nezaopatřené dítě ve věku do 18 let žijící s rodiči ve společné domácnosti. Občané nad 69 let a držitelé průkazu ZTP-P mají poplatek snížený na 195 Kč.

Místostarosta Ing. Miroslav Dušek vysvětluje, že za vytříděný papír, směsný plast a nápojový karton obec každoročně dostává odměnu a bonusy od autorizované obalové společnosti EKO-KOM, které jsou následně rozpočítány mezi občany třídicí odpad. Odměny pro občany mohou činit třeba i jen pár desetikorun, ale nejlepší třídič si přišel i na více než dva tisíce korun. Odměny za celý rok se každému občanu, který se do třídění odpadu zapojil, sečtou a celá částka se mu poté strhne z místního poplatku za nakládání s tuhým komunálním odpadem (TKO). Převyšuje-li odměna výši tohoto poplatku, odečte se občanovi od dalších místních poplatků (např. za psa, nájem zahrádky apod.) nebo mu obec peníze vyplatí v hotovosti. Za vytříděný odpad obec loni od společnosti EKO-KOM obdržela 33 700 Kč.

Tato praxe však funguje pouze díky promyšlenému systému třídění odpadu a jeho evidenci. Zájemci o třídění si mohou na obecním úřadě koupit pytle na vytříděný odpad (3 Kč/kus) nebo si obstarat vlastní. Podmínkou je, aby se do pytle vešly nejméně 2 kg plastu či nápojového kartonu nebo 10 kg papíru. Papír však také může být svázán do balíčků. »Kompletní identifikaci obsahu pytle (komodita, jméno třídiče) zajišťují samolepicí štítky s čárovým kódem, které v arších pro jednotlivé komodity dostává občan zdarma na obci. Štítky se lepí na pytle či balíky. Pytle se odvážejí od domů ve vyhlášené termíny jednou za měsíc,« poznamenává Miroslav Dušek.

Evidence vytříděného odpadu od jednotlivých občanů je snadná: Obec disponuje obslužným programem sběru společnosti Codeware, na jehož vývoji se podílela. Program pak sám zpracovává data, která se čtečkou sejmou z čárových kódů a uloží do počítače.

V Chelčicích se do třídění odpadu zapojilo už přes 60 % občanů a podíl vytříděného odpadu (včetně skla, jehož sběr však odměňován není) tam v celkovém množství TKO činí přibližně 16,5 %.

Místostarosta Miroslav Dušek upozorňuje, že podrobnější informace o systému třídění odpadu v obci jsou na jejím webu (www.chelcice.cz) a že na radnici jsou připraveni poskytnout zájemcům o systém i případné osobní konzultace.

Čtečku stačí přiložit k čárovému kódu na štítku na pytli a pak nasnímaná data snadno převést do příslušného programu.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *