Autor
Kategorie:
Různé

Radikální zjednodušení veřejného zadávání nelze očekávat

Ministerstvo pro místní rozvoj připravilo novelizaci zákona o veřejných zakázkách. Jde o technickou novelu, která je svým rozsahem velmi malá. Hlavním smyslem je reakce na nejpodstatnější potíže zadavatelů při aplikaci zákona. Vlastní zákon bude vždy normou velmi složitou a komplikovanou, což...

Ministerstvo pro místní rozvoj připravilo novelizaci zákona o veřejných zakázkách. Jde o technickou novelu, která je svým rozsahem velmi malá. Hlavním smyslem je reakce na nejpodstatnější potíže zadavatelů při aplikaci zákona.

Vlastní zákon bude vždy normou velmi složitou a komplikovanou, což vyplývá z charakteru předpisu, která musí umožnit zadavateli pořídit nejjednodušší běžné nákupy a zároveň umožnit vybudování například nejsložitějších technologických center – a to vše pak za dodržení co nejširší transparentnosti a pod účinnou veřejnou kontrolou. Dále je zákon ovlivněn právem Evropské unie a jeho znění je sledováno Evropskou komisí, zda některé ustanovení není kupříkladu diskriminační vůči zahraničním dodavatelům.


Nelze tedy teď, ale ani v budoucnu očekávat radikální zjednodušení zákona, byť bychom si to asi všichni přáli. V této souvislosti je třeba upozornit na skutečnost, že oblast veřejných zakázek čeká v dohledné době zásadní změna. Celoevropské zadávací směrnice totiž mají být výrazně revidovány, což si vyžádá zcela nový zákon o veřejných zakázkách. Směrnice ovšem nebyly dosud schváleny. Naše ministerstvo tedy nemůže čekat na jejich schválení, a pro zajištění bezproblémového zadávání proto přichází s malou novelou.

Jedním z hlavních předmětů této novelizace je zachování současných limitů pro veřejné zakázky malého rozsahu. Plánované snížení u stavebních prací na 1 mil. Kč nepovažujeme za účelné – již současný limit zajišťuje dostatečnou transparentnost.

Dalším důležitým bodem je vyřešení komplikací s povinným rušením zadávacího řízení v těch případech, kdy zadavatel obdržel jednu nabídku či kdy k hodnocení jedna nabídka zbyla. Zadavatelé poukazovali na to, že z objektivních důvodů nejsou v některých případech schopni získat v zadávacím řízení více než jednu odpovídající nabídku. Návrh umožňuje zadavateli, aby při opakovaném zadávacím řízení jednu nabídku akceptoval v případě, že v oznámení identifikoval předchozí zrušené řízení, vymezil změny v zadávacích podmínkách, přičemž zároveň nesmí dojít ke zpřísnění zadávacích podmínek.

Podle návrhu novelizace nebudou dále zadavatelé povinni při všech opakovaných řízeních uveřejňovat předběžné oznámení. Dosud tuto povinnost mají s výjimkou případů, kdy bylo řízení zrušeno z důvodu jedné nabídky.

Další novinkou je také elektronizace nezkumného řízení u Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže.

Ministerstvo nechce dále rozšiřovat obsah novely, neboť její včasné přijetí podmiňuje zachování současných limitů, po němž zadavatelé výrazně volají. Cílem novely tedy není rozhodně radikální změna v zadávání veřejných zakázek. Velkou změnou bude až nový zákon. Jeho příprava se odvíjí od schválení zmíněných evropských směrnic, dobu jejich přijetí ovšem nelze momentálně přesněji vymezit, neboť příprava je značně komplikovaná.

Mgr. JAN SIXTA
náměstek ministra pro místní rozvoj pro veřejné investování a legislativu

 

Cílem novely rozhodně není radikální změna v zadávání veřejných zakázek. Velkou změnou bude až nový zákon. Jeho příprava se odvíjí od schválení zmíněných evropských směrnic, dobu jejich přijetí ovšem nelze momentálně přesněji vymezit, neboť příprava je značně komplikovaná.

FOTO: ARCHIV

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *