Autor
Kategorie:
Různé

Řadíte se ke společensky odpovědným obcím?

Hodnocení společenské odpovědnosti se netýká jen soukromého sektoru. Například v Moravskoslezsku patří k nejodpovědnějším obcím za rok 2012 Studénka a Otice.

Moravskoslezský kraj oceňuje společenskou odpovědnost firem i municipalit v oblasti sociální, ekonomické a životního prostředí v soutěži o Cenu hejtmana. V kategorii obcí se hodnoticí komise zaměřila mj. na vztah obcí k okolí a jeho sociálním potřebám, podporu sociálně ohrožených skupin, handicapovaných i osob se změněnou pracovní schopností. Za obce s rozšířenou působností (příp. s pověřeným OÚ) sklidilo pomyslné vavříny město Studénka, za ostatní obce pak Otice. Jak se jejich úřady starají např. o své zaměstnance?

STUDÉNKA: VŠETRANNÝ ROZVOJ

O zaměstnance MěÚ Studénka je pečováno mj. prostřednictvím stravenek, odborného vzdělávání, ale i kurzů prevence syndromu vyhoření, zdravotně preventivních opatření, sportovního a kulturního vyžití. Pamatuje se na ty, kteří slaví jubilea, odcházejí do penze, na mateřskou či rodičovskou dovolenou. Nezapomíná se ani na bývalé zaměstnance. Uřad vychází vstříc třeba i úpravou rozvrhu pracovní doby, dočasným zkrácením úvazku, prací na dohody. Vedení úřadu také pravidelně zjišťuje spokojenost zaměstnanců (např. dotazníky).

OTICE: PROTI DISKRIMINACI

V Oticích leží spokojenost zaměstnanců úřadu vedení obce na srdci také, kromě rozhovorů a porad ji zjišťuje i neformálními »kávovými« rozbory. Odborný růst zaměstnanců podporují i stážemi na jiných obecních či městských úřadech. K nefinančním benefitům patří pružná pracovní doba, celoroční pitný režim, návštěvy odborných výstav a seminářů, sportovní den starosty aj. Součástí společenské odpovědnosti je i důsledné dodržování antidiskriminačních principů, ať už jde o rovnost pohlaví, etnik či životního stylu.

Dalšími společensky odpovědnými obcemi Moravskoslezska jsou: Bruntál, Jablunkov, Bohumín, Bukovec a Klimkovice.

Hejtman Miroslav Novák (vlevo) předává cenu starostovi Otic Vladimíru Tancíkovi.

FOTO: Radim Fryč

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *