Autor
Kategorie:
Různé

Radnice dostaly první fakta z protikorupčních auditů

První průběžné výsledky hlásí projekt občanského sdružení Oživení zaměřený na pomoc radnicím při mapování rizikových oblastí s vyšším korupčním potenciálem (viz Korupční rizika na radnicích. Že by skutečně neexistovala?, Moderní obec č. 12/2011 - pozn. redakce). S Oživením loni na podzim zahájily...

První průběžné výsledky hlásí projekt občanského sdružení Oživení zaměřený na pomoc radnicím při mapování rizikových oblastí s vyšším korupčním potenciálem (viz Korupční rizika na radnicích. Že by skutečně neexistovala?, Moderní obec č. 12/2011 – pozn. redakce). S Oživením loni na podzim zahájily spolupráci Karlovy Vary, Hodonín, Lanškroun, Černošice, Srch, Psáry a Tisá, přičemž si jím a dalšími experty nechaly prověřit své interní systémy zadávání veřejných zakázek.

Oživení testovalo také několik vzorků, na nichž zjišťovalo, jakým způsobem byla výběrová řízení úřadem v praxi zajišťována. Nejčastějším analyzovaným rizikem v oblasti zadávání veřejných zakázek bylo riziko manipulace se zakázkou ze strany třetí osoby. Je však pouze na radnicích, jak se zjištěnými riziky a navrženými opatřeními k nápravě naloží.

Nyní Oživení prověřuje nakládání s majetkem, informační a mediální politiku samospráv a do konce roku chce přezkoumat i rozhodování orgánů samospráv, rozdělování dotací a způsob ochrany oznamovatelů korupčního jednání. Více na: www.bezkorupce.cz/audity-samosprav.

Přehled analyzovaných rizik

– U všech prověřovaných samospráv byla zjištěna tato rizika:

1 ) Zvýšené riziko manipulace s veřejnými zakázkami ze strany třetích osob, které zastupují zadavatele v různých úkonech spojených s přípravou a organizací zadávacího řízení nebo kontrolou realizace zakázky (tzv. mandatáři).

2) Omezené možnosti externí veřejné kontroly (nízká transparentnost procesu přípravy, zadání a realizace zakázek, slabá garance jednotného informačního standardu veřejných zakázek).

3) Manipulace s veřejnými zakázkami malého rozsahu (příliš nejasné a volné podmínky pro formulaci zadávacích podmínek a výběr dodavatele).

– U většiny prověřovaných samospráv byla zjištěna tato rizika:

1) Neobjektivní a korupčně ovlivnitelná kontrola realizace/věcného plnění zakázky dodavatelem.

2) Manipulace s veřejnými zakázkami zadávanými organizacemi města (obchodními společnostmi a příspěvkovými organizacemi).

3) Nevýhodné změny smluvních podmínek s dodavatelem v průběhu realizace veřejných zakázek.

4) Manipulativní (neobjektivní, neodborné) hodnocení nabídek.

ZDROJ: OŽIVENÍ O.S.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *