Autor
Kategorie:
Téma měsíce

Recyklace elektrospotřebičů šetří životní prostředí

Environmentální vyúčtování provedené neziskovou organizací ASEKOL potvrzuje přímý a pozitivní dopad zpětného odběru elektrozařízení na životní prostředí.

V loňském roce se u nás vytřídilo více než 483 tisíc televizorů, 197 tisíc počítačových monitorů a 3872 tun drobných elektrospotřebičů. Ušetřilo se tak např. 8,67 milionu tun ropy, 197 tisíc MWh elektrické energie a 892 milionu litrů vody. Toto množství vody odpovídá například spotřebě pražských domácností za rok.

Vyúčtování vychází z tzv. LCA (Life Cycle Assessment) analýzy, která hodnotí vlivy sběru, dopravy a zpracování televizorů, PC monitorů a od letošního roku nově i drobného elektra až do okamžiku finální recyklace. Výsledky byly přepočteny na na ušetřenou energii, suroviny a vodu, a také na emise skleníkových plynů do ovzduší a produkci odpadu. V podobě certifikátů výsledky ASEKOL v těchto dnech rozesílá obcím, aby se každý občan mohl dozvědět svůj přínos ochraně životního prostředí.

»Environmentální vyúčtování jasně dokazuje, že získávání druhotných surovin recyklací elektroodpadu je pro životní prostředí mnohem šetrnější než těžba primárních surovin přímo ze země,« říká Hana Ansorgová, manažerka komunikace společnosti ASEKOL. »Už zpětný odběr a odborná recyklace jednoho televizoru totiž ušetří 2,9 litru ropy nebo 162,4 kWh elektrické energie,« dodává Hana Ansorgová. Televize a počítačové monitory přitom tvoří 78 % objemu zpětně odebraných elektrospotřebičů v rámci kolektivního systému ASEKOL, drobné elektrospotřebiče 22 %.

Sběrem a recyklací televizí, monitorů a drobného elektra se v ČR jen za loňský rok uspořilo například 8,67 milionu litrů ropy, nebo 197 tisíc MWh elektřiny, což je průměrná spotřeba Prahy za 15 dní.

Při srovnání mezi kraji dopadl v environmentálním vyúčtování v přepočtu na obyvatele nejlépe Kraj Vysočina, v němž se podařilo sběrem elektroodpadu za loňský rok například snížit produkci CO2 o 5,64 kg na jednoho občana. Takové množství kysličníku uhličitého vyprodukuje běžný automobil za 36 km jízdy. Na druhém místě skončil Zlínský kraj a na třetím potom Pardubický kraj.

PŘÍNOS SBĚRU A RECYKLACE TELEVIZÍ A MONITORŮ PRO ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ V ROCE 2011 V ČR

TV + Monitory Drobné elektro Celkem
Množství sebraných kg za rok 2011 13 784 440 3 872 121 17 656 561
Úspora elektrická energie (MWh) 103 264 93 899 197 163
Úspora ropy (l) 2 000 135 6 670 890 8671025
Úspora primárních surovin (t) 6 791 1 742 8 533
Úspora vody (m3) 533 719 358 558 892 277
Snížení produkce nebezpečného odpadu (t) 101 060 74 345 175 405
Snížení produkce CO2 (t CO2 ekv.) 27 650 17 270 44 920

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *