Autor
Kategorie:
Téma měsíce

Recyklace i v centru města? Ano

Proč se dnes ve většině center měst nedá třídit odpad? Zatímco jeden člověk třídí, druhý se v odpadu přehrabuje. A kolem popelnic se vrší vyházené smetí. Co s tím?

Nejjednodušší způsob, jak vyřešit problém sběrných míst, aby nedělala ostudu a přitom dál plnila svou roli, je zakopat kontejnery pod zem.

NEDOTČENÁ ZÓNA

Středověk dal podobu centrům mnoha našich měst, a přestože ji dodnes obdivujeme, souvisí s ní celá řada specifik, mezi něž patří i nakládání s odpadem. Ve středověku si s ním lidé hlavu nelámali – vyhazovali jej z oken a splachovali do kanálů.

Ty doby naštěstí minuly. Především ale už pěkných pár desítek let produkujeme nesrovnatelně víc tuhého odpadu než dříve, a nutnost nás učí jej třídit a recyklovat. Třídí se skoro všude, jen historická centra měst a obcí zaostávají. Přestože se zčásti vylidňují a z bytů se stávají kanceláře, odpadu neubývá.

Lví podíl na tom mají též návštěvníci měst, kterým mnohdy nezbývá, než odhodit plastovou nebo skleněnou lahev do obyčejného odpadkového koše. Ty totiž na rozdíl od kontejnerů vyveze malý kukavůz, který prokličuje úzkými uličkami.

»Problém řady měst je, že v památkové zóně nelze umístit běžné kontejnery na tříděný odpad. Ale i lidé v centru chtějí třídit a často jim nezbývá, než odpad nosit do vzdálenějších čtvrtí,« popisuje dilema radnic Josef Zimák, vedoucí prodeje společnosti MEVA sídlící v Roudnici nad Labem, jež nabízí hned tři typy podzemních kontejnerů (www.podzemni-kontejnery.cz).

Kontejnery zabírají minimum prostoru, protože nad zemí jsou z nich vidět jen elegantní vhozové šachty v podobě designových odpadkových košů. Mají několikanásobně větší objem, díky čemuž není potřeba je tak často vyvážet, a jejich konstrukce zabraňuje tomu, aby se v odpadu někdo přehraboval nebo je převracel. Pod zemí zůstává i třesk tříděného skla či zápach z odpadu. Většímu objemu podzemních kontejnerů však odpovídá vyšší váha i nároky na svozovou techniku. Těžší vozy nejenže neprokličkují úzkými uličkami, ale navíc do centra nesmějí, protože hrozí reálné nebezpečí propadu do sítě historických chodeb či sklepení. Ojedinělým řešením v tuzemských poměrech je systém KLAP.

UNIKÁTNÍ ŘEŠENÍ JMÉNEM KLAP

Jeho největší předností je malá hmotnost, ale nikoliv na úkor objemu – ten zůstává stejný jako u ostatních typů kontejnerů (až 5 m3). Kouzlo je v tom, že se při výsypu nemusí zvedat pochozí plošina s vhozovou šachtou. Ta se snadno odklopí a nad korbu svozového auta se zvedá jen kontejner.

V historických centrech, kde se často realizují pochozí plošiny s dlažbou, jde o znatelný váhový rozdíl. Kontejnery tak mohou vyvážet i slabší a menší auta. »Technické služby jako svozová firma mají často zařízení s nižší nosností, které využívají ke svozu jiných druhů kontejnerů s tříděným odpadem. V těchto případech najde nejlepší uplatnění systém KLAP,« říká Josef Zimák. Systém KLAP lze dále kombinovat se všemi typy vhozových šachet, jež MEVA nabízí.

Její podzemní kontejnery už k velké spokojenosti fungují např. v Kutné Hoře, jak dokládá zástupce města František Tvrdík. »Kontejnery jsme instalovali při rekonstrukci zádlažby historického centra. Svozová vozidla pro výsyp podzemních kontejnerů už zdejší Technické služby vlastnily. V centru města mají zatím k dispozici dvě kontejnerová stanoviště, každé se čtyřmi vhazovacími sloupky k třídění plastů, papíru, bílého a barevného skla. V daných lokalitách ubylo nepořádku a zápachu.«

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *