01.01.1970 | 12:01
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Reforma nesmí snížit příjmy obcí...

Josef Bezdíček, místopředseda Svazu měst a obcí ČR a předseda jeho Komory obcí, dlouholetý starosta obce Čermná nad Orlicí na Rychnovsku (bez politické příslušnosti, zvolen na kandidátce Sdružení SNK).

Novela zákona o RUD, kterou drtivou většinou hlasů už schválila Poslanecká sněmovna a která by podle vše-obecného očekávání měla bezproblémově projít také Senátem, aby mohla být účinná už od 1. 1. 2008, vychází z podkladů pracovní skupiny, jejíž vznik před více než dvěma lety inicioval Svaz měst a obcí. Výsledná podoba návrhu sice plně neodpovídá požadavkům svazu, ale byly splněny jeho dva zcela základní požadavky. Prvním požadavkem SMO bylo posílení příjmů menších obcí. Druhým pak, aby žádná z obcí na nový systém nedoplácela. Nakonec se oba tyto základní úkoly podařilo splnit, byť s tím ústupkem, že 21 městům se výpadky, které jim novela přinese, dorovnávají ze státního rozpočtu.

Byly tak akceptovány požadavky SMO na zrušení 14 velikostních kategorií obcí a jejich nahrazení 4, resp. 6 kategoriemi. Zavádějí se dvě nová přerozdělovací kritéria - rozloha obce "všem stejně na občana". Svazu se na-opak nepodařilo prosadit zavedení třetího významného přerozdělovacího kritéria - počtu žáků základních a mateřských škol v obci, přičemž se zároveň měly zrušit platby neinvestičních nákladů na žáka mezi obcemi. Právě toto kritérium by přineslo další peníze do rozpočtů malých a středně velkých obcí. Z opatření, která se kvůli odporu ministerstva financí nepodařilo prosadit, mohu ještě jmenovat navýšení kritéria "všem stejně na občana" až na 10 % či stanovování počtu obyvatel nikoliv podle chybných údajů ČSÚ, nýbrž podle údajů ministerstva vnitra. V neposlední řadě se svazu nepodařilo zahrnout spotřební a ekologické daně do systému sdílených daní.

Pozměněný systém sdílených daní (protože v žádném případě nelze hovořit o systému novém, ale pouze o mírné úpravě) výrazně navyšuje příjmy nejmenších obcí. Tedy obcí do 100 obyvatel. Zkrátka nepřicházejí ani obce a města do velikosti 5000 obyvatel. I když dochází k zvýšení příjmů malých obcí, důvod k oslavám to rozhodně není. Navýšení příjmů mělo být razantnější, což byl jeden z výrazných požadavků SMO. Některými starosty je kritizováno zaváděné kritérium celkové výměry obce, které pokládají za nespravedlivé, protože obce se stejným počtem obyvatel a různou rozlohou nemají odlišné náklady. Tomu však oponují rozlehlejší obce, které poukazují na fakt, že mají delší místní komunikace, větší problémy s infrastrukturou. Musíme si uvědomit, že žádný systém nebude zcela spravedlivý a že každý ze starostů si najde svůj úhel pohledu na problematiku financování. Požadavek na zohlednění rozlohy obce zazníval na pravidelných krajských setkáních. Nám nezbývá než respektovat názory představitelů obcí, na nichž je v rámci svazu vyjednána shoda.

Nyní nás čeká další kolo vyjednávání. Základním úkolem všech obcí musí být, aby v souvislosti s reformou veřejných financí nedošlo k meziročnímu poklesu ve financování obcí. Do roku 2010 očekáváme pokles v příjmech obcí způsobený právě reformou kolem 10 mld. Kč.

Dále budeme jednat o zahrnutí spotřebních a ekologických daní do systému sdílených daní, stejně jako o zavedení nerozdělovacího kritéria počtu žáků základních a mateřských škol v obci. Na jednání budeme požadovat, aby ministerstvo financí vypracovalo analýzy, které vyhodnotí finanční požadavky na výkon samostatné působnosti u jednotlivých skupin obcí. Chceme tedy vyhodnotit, zda příjmy jednotlivých kategorií obcí odpovídají úkolům, které tyto obce musí řešit. A to mám na mysli samostatnou působnost.

Pokud jde o přenesenou působnost, požadavek svazu se nemění: Chceme plnou úhradu výkonu přenesené působnosti všem obcím. Naše argumenty jsou jasné. Jestliže stát požaduje po obcích, aby za něj vykonávaly přenesenou působnost, musí to být stát, který takové výkony uhradí. Do budoucna není udržitelné, aby obce na výkon přenesené působnosti doplácely.

Komora obcí SMO je otevřena všem názorům. Proto vyzývám všechny starostky a starosty, aby se zapojili se svými názory do vyjednávání o nové podobě zákona o RUD. Těším se na setkání s každým, kdo má zájem spolupracovat na jarních krajských setkáních, které každoročně pořádá svaz. Při vyjednávání o financích pro obce musíme všichni táhnout za jeden provaz.

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down