Kategorie:
EU

Regiony chtějí být oporou evropské politiky soudržnosti

V sídle Výborů regionů na bruselské Belliardově ulici visí impozantní kartografické dílo. Na rozdíl od běžných map Evropské unie však nemá pouze 27 barevných políček - kolik by se rovnalo současnému počtu členských zemí tohoto svazku - nýbrž 271. Přesně tolik je totiž evropských regionů, které výbor sdružuje jako vlivný poradní orgán nejvyšších společných bruselských institucí.

Není jednoduché nyní nastolovat v evropských diskusích jiná témata než ta, která se točí kolem eura a finanční krize. Na to jsou zmíněné otázky až příliš dominantní. Výbor regionů se však o tento malý husarský kousek navzdory tomu snaží. Do karet mu hraje, že letošní rok je důležitým rozpočtovým mezníkem, v němž by měla být přijata významná rozhodnutí, týkající se toku evropských prostředků v příštím programovém období Evropské unie 2014-2020. Triviálně bychom tedy těžiště diskuse mohli popsat i takto: Kolik peněz na co půjde a podle jakých pravidel se budou finance rozdělovat?

CHUDÝCH REGIONŮ UBÝVÁ

»Na politiku soudržnosti půjde až třetina všech zdrojů. V tom už je shoda všech zainteresovaných. Považuji zároveň za úspěch, že počet méně rozvinutých oblastí našeho společenství se v uplynulém období snížil z 84 na 68. Jsou to regiony, v nichž hrubý domácí produkt na jednoho obyvatele je nižší než 75 % unijního průměru. Jinými slovy, pro 35 milionů Evropanů to znamená vyšší příjmy a hmatatelné zlepšení ekonomické prosperity,« říká komisař Johannes Hahn, odpovědný za regionální rozvoj.

Evropa se podle jeho slov často až přespříliš zabývá sama sebou a je zahleděná dovnitř, i když by v jejím hledáčku měli být v první řadě lidé, Evropané. »Tuto myšlenku zdůrazňujeme ostatně i v našem novém programu nazývaném Evropa 2020,« dodává komisař.

350 AŽ 400 MLD. EUR NA KOHEZNÍ POLITIKU EU PRO OBDOBÍ 2014-2020

Lze odhadnout, že zmíněná třetina se bude pohybovat mezi 350-400 miliardami eur. Tato suma bude určena zejména na boj proti chudobě, omezení energetické spotřeby, ekologické výrobní procesy, dopravní projekty a přístup ke vzdělání. Nejchudší regiony budou upřednostněny i v novém rozpočtovém období – na pozvednutí jejich úrovně půjde až 70 % všech prostředků určených na strukturální projekty.

Luc Van de Brande, sám dlouholetý předseda Výboru regionů a dnes poslanec Evropského parlamentu za jeden z vlámských volebních obvodů, jde ve svých úvahách ještě dále. V rozhovoru s novináři charakterizuje politiku soudržnosti přímo jako pilíř evropské politiky, jehož výztuží není sice beton, ale solidarita, pevná stejně tak. Zdůrazňuje, že »naše velké, půlmiliardové společenství nemůže stavět jenom na roli států, ale že jeho heslem musí být inteligentní politika na mnoha úrovních, tedy i včetně té místní a oblastní«.

K tomu by měla rovněž přispět iniciativa Evropského parlamentu, který rok 2013 vyhlásil Evropským rokem občanů. »Neznají–li Evropané svá práva, nemohou je účinně uplatňovat. Téměř polovina občanů EU má dnes pocit, že není o vlastních právech dobře informována. Tento projekt bude dobrou příležitostí ukázat, jak může být pro nás Evropská unie přínosná,« objasňuje pozadí této iniciativy Telmo Baltasar, mluvčí komisařky Viviany Redingové. Ta je odpovědná za oblast spravedlnosti, základních práv a občanství.

NA ŘÍJNOVÉ OPEN DAYS ZAMÍŘÍ DO BRUSELU ŠEST TISÍC ÚČASTNÍKŮ

Jiná velká akce, která by měla upřít pozornost veřejnosti na problematiku občanů a regionů, nese anglický název Open Days a neznamená nic jiného než jakési »dny otevřených dveří«, během nichž se v Bruselu každoročně setkávají komunální a regionální politici z členských států unie. Ty letošní se uskuteční ve dnech 8.-11. října a organizátoři očekávají účast zhruba šesti tisíc hostů.

Z České republiky už svoji účast ohlásily například Olomoucký kraj, Praha a Jihomoravský kraj. Jedním z účelů tohoto evropského týdne měst a regionů je ukázat nejlepší příklady, které již slavily úspěch v posilování politiky soudržnosti.

JOZEF GÁFRIK

Brusel

Cena Centrope pošesté. Navrhněte svého kandidáta

– Zásluhy o prohlubování spolupráce v oblasti, v níž se setkávají hranice čtyř středoevropských států – Česka, Slovenska, Rakouska a Maďarska. To je kritérium cen Centrope, které už pět let uděluje stejnojmenná iniciativa. V regionu Centrope jsou od roku 2003 sdruženy příhraniční oblasti zmíněných zemí – z ČR Jihomoravský kraj, ze SR kraje Bratislavský a Trnavský, z Rakouska spolkové země Vídeň, Burgendlandsko a Dolní Rakousy, z Maďarska pak župy se sídly ve městech Šoproň a Ráb. Tato cena bude 13. září udělena ve Vídni již pošesté, přičemž je s ní spojena i finanční odměna deset tisíc eur.

– Centrope teď hledá osobnosti, které se o tuto spolupráci významné zasloužily. Vůbec poprvé je možné za kandidáty na udělení ceny navrhnout i instituce, včetně orgánů územních samospráv. Navrhovateli mohou být fyzické i právnické osoby. Návrhy v češtině nebo němčině lze až do 20. července zasílat elektronicky na adresu: http://www.mycentrope.com/de/home/partner/centrope-preis.

Před sídlem Evropského parlamentu.

Komisař Johannes Hahn: Evropa by měla být méně zahleděna sama do sebe. Je třeba, aby se v jejím hledáčku ocitli především její občané – Evropané.

FOTO: AUTOR

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *