Regulace nájemného končí. Co bude dál? /6

Konec regulace nájemného k 31. 12. 2012 ve zbývajících městech České republiky, tedy zejména v Praze a krajských metropolích, je již na spadnutí.

Ministerstvo pro místní rozvoj (MMR) spustilo pilotní provoz mapy nájemného ve spolupráci s Institutem regionálních informací (IRI) přibližně v polovině loňského roku a postupně se do ní doplňovala data z měst a obcí, které mají přes 2000 obyvatel.

MAPA NÁJEMNÉHO BY UŽ MĚLA BÝT DOPLNĚNA

»Po vyhodnocení pilotního projektu bylo rozhodnuto, že se do mapy ještě do konce listopadu doplní údaje za Prahu a další města, v nichž končí k regulované nájemné k 31. prosinci 2012,« informovala tisková mluvčí MMR Jana Jabůrková. U některých větších měst budou v mapě nájemného informace i o obvyklém nájemném za jejich části. Jde o tzv. cenové oblasti města, tvořené seskupením katastrálních území.

V případě velkých měst nově zařazených do mapy nájemného, informativní údaje o výši tamního obvyklého nájemného budou vycházet především z odhadu soudních znalců. Vzorem bude pro danou oblast či město nejběžnější typ nájemního bytu.

»Už teď jsou na webu MMR (www.mmr.cz) dostupné obvyklé ceny pro většinu krajských měst, např. pro Zlín, Olomouc, Plzeň či Hradec Králové. Na konci listopadu ještě přibudou údaje o Praze a Brně,« sdělila Jana Jabůrková. Zdůraznila však, že jde jen o ceny orientační. Skutečná výše nájemného totiž záleží na více aspektech, jako jsou lokalita, kvalita konkrétních bytů apod.

»Skutečně objektivní metodou, jak stanovit nájemné pro konkrétní byt, je však jedině znalecký posudek daného bytu,« upozornil Milan Taraba, předseda Sdružení nájemníků ČR.

Změna nájemného od 1. 1. 2013 bude možná už jen dohodou mezi nájemcem a pronajímatelem, nikoli tedy na základě jednostranného zvýšení pronajímatelem. »Nedojde-li k dohodě, bude moci některá ze smluvních stran podat návrh k soudu na určení výše nájemného v místě obvyklého,« upozornila mluvčí MMR. Zkušenosti z postupné deregulace hovoří o tom, že drtivá většina sporů mezi majiteli bytů a nájemci končí nakonec dohodou. Jen minimum případů zamířilo k soudu. Soudních sporů proběhlo za necelé dva roky několik desítek – a nikoli tedy desetitisíce, o nichž se ještě na sklonku roku 2010 spekulovalo.

TRŽNÍ NÁJEMNÉ NA SESTUPNÉ TRAJEKTORII?

Zatímco obce ve Středočeském kraji nad 10 tisíc obyvatel a většinu krajských měst konec regulace teprve čeká, zbytek ČR jí prochází už od ledna 2012 bez větších problémů. Tržní nájemné totiž delší dobu klesá, často se dokonce pohybuje níže, než se uvádí v mapách.

Podle Jany Jabůrkové tržní nájemné je ve velké části ČR na nižší úrovni, než na které se nacházelo regulované nájemné. Přesto se objevily i případy, třeba v Karviné, kdy se lidé dobrovolně z bytů stěhují, neboť na nájem v nich nemají peníze. Ostatně právě na Ostravsku se zatím vedou největší spory o výši tržního nájmu mezi vlastníky nemovitostí a nájemníky.

TOMÁŠ JOHÁNEK

Building News

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *