Regulace nájemného končí. Stanovit tržní nájem pomohou cenové mapy /2

Jednou z pomůcek, které mohou pomoci při stanovení tržního nájemného, jsou cenové mapy. Tu centrální nechalo Ministerstvo pro místní rozvoj (MMR) loni vypracovat Institutem regionálních informací (IRI). V těchto týdnech se řeší její další osud. MMR zvažuje, zda bude v projektu pokračovat.

V souvislosti s projektem cenové mapy nájemného loni v únoru ministr pro místní rozvoj Ing. Kamil Jankovský konstatoval: »Rozjíždíme projekt, který v ČR nikdy v takovém rozsahu neexistoval.«

ZATÍM ÚDAJE Z 639 MĚST A OBCÍ

Cenová mapa nájemného měla pomoci zejména obyvatelům nájemních bytů při přechodu z regulovaného na tržní nájem. Mapu nájemného do konce letošního června spravoval Institut regionálních informací, s. r. o., který podle smlouvy mapu naplnil údaji z 639 měst a obcí nad 2000 obyvatel, u nichž k 1. lednu 2011 skončila účinnost zákona 107/2006 Sb., o jednostranném zvyšování nájmu.

Další osud cenové mapy je po téměř roce a půl provozu nejistý. MMR zvažovalo její náhradu předpisem na sjednávání místně obvyklého nájemného. Zatím však provoz mapy pokračuje, byť jsou v ní uvedena i déle než rok stará, a tedy neaktuální data.

ZDROJ INFORMACÍ PRO ŠIROKOU VEŘEJNOST

Základním cílem cenové mapy bylo a je poskytnout veřejnosti orientační hodnoty nájemného při sjednávání nové nájemní smlouvy. Mělo se tak předejít případným sporům o to, zda požadavky majitelů domů jsou oprávněné či nikoli.

Bude-li se k dispozici cenová mapa a přijme-li se prováděcí předpis pro stanovení místně obvyklého nájemného, budou mít jak majitelé domů, tak případně soudy v rukou dostatečný nástroj pro zjištění obvyklého nájemného v dané lokalitě. Taková úprava zaručí dostatečnou informovanost široké veřejnosti o výši nájemného a současně bude působit i jako mechanismus předcházení soudním sporům.

Jestliže by už soudní spor nastal, bylo by rozhodnutí soudu předjímatelné, protože by existovaly obecně známé a závazné metody, jejichž použitím se stanoví hodnota obvyklého nájemného.

HULINSKÝ: MMR BY MĚLO DATABÁZI DOKONČIT

Podle stínového ministra ČSSD pro místní rozvoj JUDr. Petra Hulinského, PhD. by Ministerstvo pro místní rozvoj mělo databázi nájemného urychleně dokončit. »Projekt cenové mapy měl být doplněn už v průběhu loňského roku a pomáhat občanům řadu let. To se však bohužel nestalo. Databáze obsahuje – stejně jako na svém začátku – pouhou desetinu měst a obcí z celkového počtu. Většině občanů tak stále chybí vodítko pro vyjednávání s pronajimateli nebo pro případné soudní spory,« uvedl Petr Hulinský.

»Přesně jsme splnili zadání MMR, aby mapa byla naplněna údaji o výši nájemného za standardní byt za všech 639 určených měst,« připomněla jednatelka IRI Milada Kadlecová.

Petr Hulinský také kritizuje plán připravit pouze nový předpis. »Místo toho, aby MMR konečně dokončilo cenové mapy, chystá již nové předpisy. Tuto situaci považuji za skutečně smutnou a do nebe volající. Vyzývám proto ministra Jankovského, aby okamžitě zjednal nápravu, nenechal projekt ležet ladem a zajistil doplnění cenových map pro všechny obce,« dodal opoziční politik.

TOMÁŠ JOHÁNEK

Building News

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *