Rekapitulace krajských voleb 2012 s medailonky hejtmanů

Volby do krajských zastupitelstev vloni na podzim sice potvrdily dominanci sociální demokracie, ale do velké míry lze za jejich vítěze považovat KSČM (viz mapka na str. 32). Jestliže po volbách v roce 2008 překvapila tato strana tím, že se poprvé dostala do některých krajských rad, tentokrát je...

Volby do krajských zastupitelstev vloni na podzim sice potvrdily dominanci sociální demokracie, ale do velké míry lze za jejich vítěze považovat KSČM (viz mapka na str. 32). Jestliže po volbách v roce 2008 překvapila tato strana tím, že se poprvé dostala do některých krajských rad, tentokrát je koaličním partnerem ČSSD v deseti krajích, v kraji Vysočina poskytuje její vládě podporu a v Ústeckém kraji má dokonce i svého hejtmana.


Při pohledu na tváře hejtmanů po volbách 2008 (viz Moderní obec č. 1/2009) a těch současných lze konstatovat, že se obměnili více než z poloviny. Ale za úplné nováčky (tj. ty, kteří usedli do hejtmanského křesla úplně poprvé) můžeme považovat jen hejtmany Libereckého, Moravskoslezského, Olomouckého, Pardubického, Středočeského a Ústeckého kraje.

Přinášíme přehled základních údajů o hejtmanech, jejich zkušenostech a prioritách pro následující období. Asi nepřekvapí většinový důraz na odpovědné hospodaření s financemi a krajským majetkem či podpora dostupnosti veřejných služeb. Co však možná překvapí (v dobrém) je to, že někteří hejtmani neopomínají potřebu otevřít svůj úřad mj. směrem k municipalitám.

Simona Dvořáčková

Mgr. Jiří Zimola (ČSSD, 41 let)

hejtman Jihočeského kraje

Vzdělání: Pedagogická fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích.

Zkušenosti: Původně pedagog na ZŠ byl v roce 1998 poprvé zvolen starostou Nové Bystřice a opětovně i v letech 2002 a 2006. Byl též předsedou Klubu krajských zastupitelů za ČSSD v krajském zastupitelstvu, členem předsednictva české části Euroregionu Silva Nortica či předsedou Sdružení pohraničních obcí a měst okresu Jindřichův Hradec.

Programové priority: Účinné čerpání kraje z prostředků EU, zachování krajské koncepce zdravotnictví a efektivita řízení nemocnic, kvalitní sociální péče a služby, rozvoj dopravní infrastruktury, efektivní systém kvalitního středoškolského vzdělání, podpora rozvoje venkova, podpora cestovního ruchu, hospodárné nakládání s krajskými financemi a majetkem.

Zájmy: rodina, běh, horolezectví, turistika, in-line brusle, horské kolo, literatura, český film.

JUDr. Michal Hašek (ČSSD, 36 let)

hejtman Jihomoravského kraje

Vzdělání: Právnická fakulta Masarykovy univerzity v Brně.

Zkušenosti: V roce 1998 byl ještě jako student zvolen místostarostou obce Drásov na Tišnovsku a v roce 2001 starostou. V roce 2002 se stal místostarostou znovu a v zastupitelstvu byl až do roku 2009. V letech 2000-2004 byl i krajským zastupitelem. Od roku 2002 vykonával poslanecký mandát, jehož se v únoru 2009 vzdal, načež byl v květnu 2010 opět zvolen poslancem. Hejtmanem se stal poprvé v roce 2008 a stal se i předsedou Asociace krajů (AK) ČR. V letech 2008-2010 předsedal Regionální radě regionu soudržnosti Jihovýchod, od září 2010 je jejím místopředsedou.

Programové priority: Příprava Zásad územního rozvoje, potvrzení sítě krajských nemocnic, čerpání z EU fondů, optimalizace středního školství, pokračování programů rozvoje sociální péče, vědy, výzkumu, inovací, zemědělství, venkova či vinařství.

Zájmy: literatura faktu a historie.

PaedDr. Josef Novotný (ČSSD, 60 let)

hejtman Karlovarského kraje

Vzdělání: Matematicko-fyzikální fakulta a Fakulta tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy. Absolvent funkčního studia pro ředitele a manažery škol (2005).

Zkušenosti: Původní profesí učitel matematiky a tělesné výchovy byl v roce 2002 jako nezávislý za ČSSD zvolen do zastupitelstva a rady města Sokolov. V roce 2008 se stal hejtmanem a o dva roky později byl zvolen poslancem Parlamentu ČR. Post hejtmana vloni obhájil.

Programové priority: Pokračování v investicích do zdravotnictví (zejména nemocnice v Sokolově, v Chebu a v Karlových Varech), snaha o zvýšení počtu pracovních příležitostí v kraji, rozvoj krajského školství ve spolupráci s regionálními firmami a hospodářskými komorami, podpora lázeňství a cestovního ruchu.

Zájmy: volejbal (v minulosti trenérem mládeže v Sokolově a trenérem národního družstva ČR kadetů).

MUDr. Jiří Běhounek (nestr. za ČSSD, 60 let)

hejtman kraje Vysočina

Vzdělání: Univerzita Karlova, Fakulta všeobecného lékařství.

Zkušenosti: Původně lékař ortopedického oddělení nemocnice v Pelhřimově, později jeho primář, se stal v roce 1998 zastupitelem Pelhřimova, v letech 2002-2010 pak radním. V období 2004-2008 byl krajským zastupitelem a od roku 2008 je hejtmanem. V roce 2008 byl zvolen místopředsedou Rady AK ČR. Od roku 2010 předsedá Regionální radě Regionu soudržnosti Jihovýchod.

Programové priority: Příprava a zavedení komplexního dopravního systému, pokračování rekonstrukcí a modernizace krajských silnic, další podpora zemědělců a také krajského školství. Nutnost rozhodnout, kam dále směrovat krajský integrovaný systém nakládání s odpady. Být plnohodnotnými partnery složkám integrovaného záchranného systému a udržet stávající rozsah zdravotních služeb.

Zájmy: volejbal.

Bc. Lubomír Franc (ČSSD, 59 let)

hejtman Královéhradeckého kraje

Vzdělání: Střední průmyslová škola chemická, později bakalářské studium personálního řízení a andragogiky na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy.

Zkušenosti: Zaměstnanec společnosti VEBA Broumov pracoval v letech 2006-2008 jako místostarosta Broumova. Členem krajského zastupitelstva je od roku 2004. Po krajských volbách v roce 2008 poprvé usedl do hejtmanského křesla. Od roku 2012 je rovněž senátorem Parlamentu ČR.

Programové priority: Rekonstrukce největšího zdravotnického zařízení kraje – Oblastní nemocnice Náchod, optimalizace sítě středních škol, zahájení a realizace projektů v souvislosti s rozšiřováním průmyslové zóny ve Vrchlabí, ekonomická stabilizace krajských nemocnic, snižování výdajů krajských organizací a zefektivnění chodu krajského úřadu.

Zájmy: historie, četba, jízda na kole.

Bc. Martin Půta (Starostové pro Liberecký kraj, 41 let)

hejtman Libereckého kraje

Vzdělání: Gymnázium, v současnosti magisterské studium oboru Veřejná správa na Metropolitní univerzitě Praha.

Zkušenosti: Technolog a vedoucí výroby v podniku Vulkan a.s. Hrádek nad Nisou se v roce 2002 stal starostou města za sdružení Hrádek potřebuje změny! (na funkci rezignoval v prosinci 2012). Od roku 2004 zasedal ve výboru pro regionální a hospodářský rozvoj kraje. Krajským zastupitelem se stal v roce 2007. V letech 2008-2011 byl předsedou rady Sdružení obcí Libereckého kraje a v březnu 2011 se stal předsedou Euroregionu Nisa. Hejtmanem byl poprvé zvolen po loňských krajských volbách.

Programové priority: Usilovat o otevřený kraj vstřícný k obyvatelům, městům a obcím, který bude dobře komunikovat i s podnikatelským a neziskovým sektorem. Důraz na odpovědné hospodaření kraje, zaměřit se na úspory v provozních nákladech úřadu i krajských příspěvkových organizací a firem.

Zájmy: publicistika, hudba, horské kolo, beachvolejbal, zahrada, literatura, historie Polska.

Miroslav Novák (ČSSD, 40 let)

hejtman Moravskoslezského kraje

Vzdělání: Absolvent Střední průmyslové školy stavební.

Zkušenosti: Původně zaměstnanec společnosti Stavoprojekt, a.s. a od roku 1994 správce daně na finančním úřadu. Téhož roku se dostal do zastupitelstva městského obvodu Ostrava-Poruba. Po volbách v roce 1998 se stal místostarostou, o čtyři roky později starostou (zůstal jím do konce roku 2008). Krajským zastupitelem je od roku 2004 a po dalších volbách byl 1. náměstkem hejtmana. Vloni v listopadu byl zvolen hejtmanem.
Programové priority: Zvýšit konkurenceschopnost regionu a zajistit nová pracovní místa (např. dokončení přípravy průmyslové zóny v Karviné-Barboře), rozvíjet dopravní infrastrukturu (dobudování silnice I/11), zlepšovat životní prostředí (mj. předložit zákonodárnou iniciativu na změnu zákona o ovzduší, aby poplatky za znečištění byly v přímém rozpočtu krajů, odkud pocházejí), udržet rozsah veřejných služeb ve zdravotnictví (výstavba pavilonu chirurgie v nemocnici ve Frýdku-Místku a pavilonu interních oborů v Opavě).

Zájmy: sport, historie a literatura faktu.

Ing. Jiří Rozbořil (ČSSD, 50 let)

hejtman Olomouckého kraje

Vzdělání: Fakulta strojní a elektrotechnická Vysoké školy báňské v Ostravě.

Zkušenosti: Působil jako vedoucí výroby v Moravských železárnách Olomouc, podnikal v maloobchodu, byl ředitelem obchodních domů – expanze Kaufland ČR, vedoucím provozního odboru a později provozním náměstkem ředitele Fakultní nemocnice Olomouc. Od roku 2006 je zastupitelem města Olomouc. Hejtmanem byl zvolen po loňských volbách.

Programové priority: Rozvážné hospodaření vycházející z příjmů kraje, příprava na plánovanou dotační politiku EU po roce 2013. Důležité je zachování kvalitních veřejných služeb (zejména ve zdravotnictví, školství, dopravní obslužnosti), rozvoj dopravní infrastruktury, sociální záležitosti, řešení vysoké míry nezaměstnanosti. Zlepšení bezpečnostní situace v kraji a z pozice hejtmana odpovídajícího za krizové řízení důraz i na význam zdravotnické záchranné služby zřizované krajem a na spolupráci dalších složek integrovaného záchranného systému.

Zájmy: cyklistika, film, folková hudba. Finančně podporuje osoby s mentálním postižením.

JUDr. Martin Netolický, Ph.D. (ČSSD, 30 let)

hejtman Pardubického kraje

Vzdělání: Právnická fakulta Masarykovy univerzity v Brně.

Zkušenosti: Od roku 2002 je OSVČ v oblasti poradenství. V roce 2006 byl zvolen do zastupitelstva města Česká Třebová, v roce 2008 i kraje, po tři roky byl poradcem hejtmana. Přednáší na Právnické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci.

Programové priority: Dlouhodobě udržitelný rozpočet kraje s využitím všech disponibilních zdrojů (úvěry pouze na investice a rozvojové projekty), příprava regionální politiky po roce 2013. Zajištění dostupné a kvalitní zdravotní péče pro občany s tím, že všech 5 nemocnic zůstane ve stoprocentním vlastnictví kraje, vytvoření modelu spolupracujících nemocnic včetně jejich centrálního řízení, střednědobé ekonomické stabilizace a zajištění finančního krytí procesu změn ze strany kraje. Analýza stavu dopravní obslužnosti, řešení oprávněných podnětů obcí a veřejnosti, pokračování změn ve struktuře středního školství s ohledem na demografický vývoj a poptávku trhu práce (rozvoj technického vzdělávání v učebních a studijních oborech).

Zájmy: sport (kolo, lyže), divadlo, historie.

Milan Chovanec (ČSSD, 42 let)

hejtman Plzeňského kraje

Vzdělání: Střední ekonomická škola v Plzni a později bakalářské studium oboru Veřejná správa na Právnické fakultě Západočeské univerzity v Plzni (bakalářský titul nepoužívá).

Zkušenosti: Do roku 1989 Státní banka československá, poté do roku 2006 podnikání v oblasti obchodu a služeb. V letech 2002-2010 byl zastupitelem města Plzně, od roku 2008 i kraje. V období 2008-2010 byl 1. náměstkem hejtmanky Milady Emmerové, kterou v září 2010 ve funkci nahradil.

Programové priority: Udržet rozsah veřejných služeb (ve zdravotnictví, sociální sféře, školství a dopravě). V následujících letech není plánován žádný projekt se stomilionovým rozpočtem, výjimkou by podle vyjádření hejtmana mohly být po roce 2014 stavby s dotací z EU (primárně se jedná o rekonstrukce silnic, kanalizace a vodovody). Na předfinancování takových projektů by byla možná půjčka, ale jen za podmínky, že by se dluh po obdržení dotace umořil. Cílem hejtmana je předat kraj za čtyři roky bez dluhů.

Zájmy: rybolov, politika, historie.

MVDr. Josef Řihák (ČSSD, 53 let)

hejtman Středočeského kraje

Vzdělání: Absolvent Střední zemědělské technické školy v Březnici a Vysoké školy veterinární v Brně, obor hygiena potravin a ekologie zemědělství.

Zkušenosti: Pracoval jako obvodní inspektor Okresní veterinární správy v Příbrami a vedoucí Veterinární a hygienické stanice tamtéž. V období 2002-2006 byl příbramským zastupitelem a v letech 2006-2012 starostou. Členem krajského zastupitelstva byl od roku 2000 až do roku 2007, kdy kvůli velkému pracovnímu vytížení složil svůj mandát. Působil i v tzv. velké politice – jako poslanec (2002-2006) i senátor (od roku 2008) Parlamentu ČR. Vloni na podzim se stal poprvé hejtmanem.

Programové priority: Zefektivnění hospodaření kraje (snížit zadluženost, nastavit jiný systém zadávání zakázek, odbourat tzv. administrátorské firmy, zřídit samostatné oddělení zadávání zakázek). Zprůhlednit vedení kraje, otevřít úřad veřejnosti a městům a obcím. Pokračovat v sociální politice (mj. snaha zachovat proplácení zdravotnických poplatků nebo žákovského jízdného).

Zájmy: cestování, sport, četba.

Oldřich Bubeníček (KSČM, 60 let)

hejtman Ústeckého kraje

Vzdělání: Absolvent gymnázia.

Zkušenosti: Původně pracoval ve sklárně, od roku 1983 byl politickým pracovníkem OV KSČ Teplice. V období 1995-2008 zaměstnán jako redaktor Haló novin. V roce 1990 se stal zastupitelem města Bíliny. V krajském zastupitelstvu usedl poprvé v roce 2004 a vloni byl zvolen historicky prvním hejtmanem za KSČM.

Programové priority: Transparentní hospodaření s krajským majetkem a rozpočtová kázeň. Podpora využití stávajících průmyslových zón a tvorby pracovních míst, podpora zachování těžby hnědého uhlí a výroby elektrické energie za předem jasně definovaných podmínek státem garantované kompenzace negativních vlivů na majetek a zdraví lidí. Zpracování dlouhodobé koncepce zajištění nemocniční péče, zvyšování dostupnosti a úrovně vzdělání, jakož i dostupnosti veřejné dopravy, péče o venkov, životní prostředí a kulturní památky. Zajistit efektivní síť sociálních služeb a ustanovit poradní orgán hejtmana pro potřeby seniorů a zdravotně postižených.

Zájmy: turistika, historie, zahrada, fotbal, lední hokej. Je dlouholetým dárcem krve.

MVDr. Stanislav Mišák (ČSSD, 60 let)

hejtman Zlínského kraje

Vzdělání: Vysoká škola veterinární.

Zkušenosti: V letech 1978-1994 zastával různé hospodářské funkce (zootechnik na farmě, obvodní veterinární lékař, vedoucí veterinárního střediska Okresní správy Zlín a ředitel Veterinárního asanačního ústavu Otrokovice). Do komunální politiky vstoupil v roce 1990 jako zastupitel města Otrokovice, o čtyři roky později se stal starostou a zůstal jím do roku 2006 (poté neuvolněným místostarostou). Krajským zastupitelem je od roku 2000, šest let na to byl náměstkem hejtmana. Do hejtmanského křesla usedl poprvé v roce 2008 a opětovně vloni.

Programové priority: Naplňování cílů Strategie rozvoje Zlínského kraje do roku 2020. Konkrétně hodlá pokračovat v investicích zejména ve středním školství, v krajských nemocnicích, v dopravní infrastruktuře (silnice a komunikace v majetku kraje) a jím zřizovaných organizacích. Investice vnímá jako významný zdroj pracovních příležitostí. Pozornost a energii upře i do dalších oblastí, jež ovlivňují rozvoj kraje a život jeho obyvatel i návštěvníků.

Zájmy: folklor, příroda Valašska.

 

Asociace krajů ČR po volbách

Asociace krajů (AK) ČR je otevřenou zájmovou nestranickou a nevládní organizací, jejímiž řádnými členy je všech čtrnáct krajů České republiky včetně hlavního města Prahy (více informací na stránkách http://asociacekraju.cz).

Ustavující schůze Rady AKČR (vrcholný orgán) vloni v prosinci potvrdila ve svém čele do roku 2016 jihomoravského hejtmana Michala Haška. Místopředsedy byli zvoleni Jiří Běhounek, Milan Chovanec, Miroslav Novák, Bohuslav Svoboda a Jiří Zimola.

Michal Hašek na závěr jednání uvedl: »Je před námi těžké období, v němž kraje chtějí hrát mnohem aktivnější roli v hájeni dostupnosti, rozsahu a kvality veřejných služeb. Nechceme se k hospodářskému růstu proškrtat, ale naopak v době krize maximálně využít možností dočerpání fondů EU pro veřejné investice, na podporu regionálních ekonomik i národní ekonomiky, včetně zachování či vytváření nových pracovních míst. Budeme se aktivně podílet na formulaci priorit ČR pro rozpočet EU na roky 2014-2020.«

Staronový předseda rovněž prohlásil, že AKČR bude podporovat rozvoj vědy, výzkumu a inovací jako nástrojů zvyšování konkurenceschopnosti a možnosti přílivu nových investic. »Očekávám tvrdé názorové střety s vládou, nicméně naší povinností je v zájmu krajů i občanů vést dialog s vládou, parlamentem, sociálními partnery, odbory a zaměstnavateli, s významnými profesními komorami a sdruženími a přicházet s vlastními návrhy opatření ke zmírnění dopadu hospodářské krize,« dodal.

Na lednovém jednání Rady v Brně budou ustaveny odborné komise.


Mapa výsledků krajských voleb (v %) se zvýrazněním členů/podporovatelů krajských vlád

Karlovarský kraj:
KSČM 23
ČSSD 22,7
ODS 9,8
TOP 09 a Star. 7,4
Hnutí za harm. rozvoj 9,1
Alternativa 6,7

Plzeňský kraj:
ODS 26,5
ČSSD 24,9
KSČM 20,9
TOP 09 a Star. 5,5

Středočeský kraj:
ČSSD 21,8
KSČM 20, 1
ODS 18,3
TOP 09 a Star. 11,7

Ústecký kraj:
KSČM 25,3
ČSSD 16,1
Severočeši 12
ODS 9,7
Hnutí PRO 8,2

Liberecký kraj:
Starostové 22,2
KSČM 17,9
Změna pro kraj 16,9
ČSSD 13,1
ODS 9,3

Královéhradecký kraj:
ČSSD 19,7
KSČM 13,4
Koalice pro kraj 12,1
ODS 10,6
TOP 09 a Star. 8,3
Východočeši 7,7

Pardubický kraj:
ČSSD 21,3
KSČM 18,9
Koalice pro kraj 17,7
ODS 10,9
TOP 09 a Star. 6,3
SPOZ 5,3

Moravskoslezský kraj:
ČSSD 27,4
KSČM 22,8
ODS 9,9
KDU-ČSL 8,6
Nezávislí 5,7

Olomoucký kraj:
ČSSD 26,7
KSČM 22,8
Koalice se starosty 11
ODS 10,9
TOP 09 a Star. 6,2

Zlínský kraj:
ČSSD 21,7
KDU-ČSL 18,3
KSČM 16,1
TOP 09 a Star. 10,1
ODS 9,5
SPOZ 7,2

Jihočeský kraj:
ČSSD 28
KSČM 19,4
Jihočeši 14,4
ODS 12,6
KDU-ČSL 6,4
TOP 09 a Star. 5

kraj Vysočina:
ČSSD 29,3
KSČM 19,6 (podpora)
KDU-ČSL 12,3
ODS 10,3
Pro Vysočinu 6,3
TOP 09 a Star. 5,1

Jihomoravský kraj:
ČSSD 27
KSČM 18,7
KDU-ČSL 17
ODS 9,2
TOP 09 a Star. 5,9

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *