Resort životního prostředí spoléhá i na komunikaci s obcemi

Vážení čtenáři, rád využívám tohoto prostoru v časopisu Moderní obec, abych krátce představil své priority pro letošní rok. Ve vládním prohlášení jsem za resort v prvé řadě slíbil, že zajistíme podmínky pro maximální využití finančních prostředků z OP Životní prostředí v programovém období...

Vážení čtenáři, rád využívám tohoto prostoru v časopisu Moderní obec, abych krátce představil své priority pro letošní rok. Ve vládním prohlášení jsem za resort v prvé řadě slíbil, že zajistíme podmínky pro maximální využití finančních prostředků z OP Životní prostředí v programovém období 2007-2013 na smysluplné projekty přispívající ke zlepšení životního prostředí. Pozorný čtenář jistě ví, že tento program je již pár měsíců po »expiraci« a, jak známo, hrozí mu jen letos ztráta 13 mld. Kč. Ty se snažíme zachránit třemi výzvami na podporu:


1) Omezování rizika povodní a omezování emisí, zkvalitnění nakládaní s odpady, odstraňování starých ekologických zátěží, implementace a péče o území soustavy Natura 2000, podporu biodiverzity, obnovu krajinných struktur, optimalizaci vodního režimu krajiny, podporu regenerace urbanizované krajiny, prevenci sesuvů a skalních řícení, monitorování geofaktorů a následků hornické činnosti a hodnocení neobnovitelných přírodních zdrojů včetně zdrojů podzemních vod.

2) Zlepšení kvality ovzduší.

3) Výstavby nových zařízení a rekonstrukce stávajících zařízení pro zvýšení využívání obnovitelných zdrojů energie pro výrobu tepla, elektřiny a kombinované výroby tepla a elektřiny, realizace úspor energie a využití odpadního tepla u nepodnikatelské sféry.

S novým vedením SFŽP jsme proto nastavili krizový plán, vyhlásili tři nové výzvy (alokace 7,7 mld. Kč) a chystáme další dvě (4,5 mld. Kč). Tyto aktivity mají za cíl snížit energetickou spotřebu, zlepšit kvalitu ovzduší a snížit znečištění vod. Nad jejich rámec jsme připojili výzvu s alokací 1 mld. Kč na alternativní dopravu (ekologické autobusy na stlačený zemní plyn).

Snažíme se i odstraňovat nadbytečnou administrativní zátěž při čerpání peněz z OPŽP v novém programovém období 2014-2020 (do konce června na jednání vlády předložíme jeho programový dokument), snížili jsme počet jeho prioritních os (z 8 na 6), abychom minimalizovali rizika ztrát čerpání. V rámci OPŽP se chceme zaměřit na skutečné potřeby v oblasti životního prostředí. Na 1. 4. jsme už připravili pokračování úspěšného programu Nová zelená úsporám.

Vedle fondů EU se snažíme ve spolupráci s kraji využívat i národní zdroje, např. prostřednictvím tzv. kotlíkových dotací. Pro letošní rok jednáme o vyhlášení nových, resp. opakovaných výzev s Moravskoslezským, Ústeckým, Plzeňským a Královéhradeckým krajem. Rád bych vás ujistil o tom, že spolupráci české vlády s »vládami« krajů a obcí vidím jako jedinou možnou cestu k tomu, aby náš stát fungoval tak, jak má. S řadou z vás jsem se již setkal na svých prvních cestách po regionech a s dalšími se určitě uvidím během roku. Vašemu zájmu jistě neujdou novinky z MŽP, které pro tento rok chystáme, jako je novela zákona o posuzování vlivů na životní prostředí EIA, nový zákon o odpadech, Plán odpadového hospodářství ČR na 2015-2024, Program předcházení vzniku odpadů a další. O všem jsem připraven s vámi hovořit.

Věřím, že nás všechny i naše životní prostředí čeká lepší rok 2014.

 

Mgr. RICHARD BRABEC
ministr životního prostředí

 

Spolupráci české vlády s »vládami« krajů a obcí vidím jako jedinou možnou cestu k tomu, aby náš stát fungoval tak, jak má. S řadou z vás jsem se již setkal na svých prvních cestách po regionech a s dalšími se určitě uvidím během roku.

 

FOTO: ARCHIV

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *