Restaurování Velkého svitavského betlému dokončeno! Unikátní kulturní památka už vzbuzuje obdiv veřejnosti

Ojedinělý Velký svitavský mechanický betlém, který je unikátním dokladem tradičního betlémářského řemesla, byl kompletně zrestaurován a rozpohybován v celé své délce neuvěřitelných 15 metrů! Veřejnosti byl dnes v rámci vernisáže vánočních výstav poprvé prezentován v Městském muzeu a galerii ve Svitavách.

Přesně deset let trvalo restaurování a rekonstrukce jedinečného kulturního dědictví jménem Velký svitavský mechanický betlém.  Tento výjimečný unikát, na kterém se podílela řada svitavských řezbářů, betlémářů i malířů 19. a 20. století, vznikal postupně v průběhu téměř 150 let, obsahuje 665 figur a budov a především 62 pohyblivých mechanik. Dílo, které svým významem přesahuje hranice našeho města, regionu a dokonce i republiky, patnáctimetrový betlém, můžete od 27. listopadu konečně vidět v městském muzeu v celé jeho kráse.

Patnáctimetrový betlém, na kterém se podílela řada svitavských řezbářů, betlémářů i malířů 19. a 20. století, vznikal postupně v průběhu téměř 150 let, obsahuje 665 figur a budov a především 62 pohyblivých mechanik.

S rekonstrukcí jsme začali v roce 2012, kdy se betlém po dlouhých a složitých jednáních, která trvala více než 20 let, konečně přestěhoval do Svitav. Další úspěch přišel v roce 2015, kdy byl prohlášen kulturní památkou České republiky. Restaurátorské práce si vyžádaly tisíce hodin a podílela se na nich celá řada renomovaných restaurátorů. Betlém byl po převezení do našeho města ve velmi špatném stavu, na mnoha předmětech chyběly části, které bylo nutno dořezat, byla odřena zcela nebo alespoň zčásti polychromie, předměty byly v průběhu let necitlivě přemalovávány, zůstala pouze torza mechanik. A tak velké poděkování patří všem, kteří se na obnově betléma podíleli. Byli to v průběhu let Renata Vašicová, Vendula a Jiří Látalovi, Jana Kovandová, Martina Blahník Lušková a především Šárka a Petr Bergerovi. A také Kamil Andres, který zrekonstruoval všechny mechaniky a celý betlém nově postavil a rozpohyboval.

V letošním roce byl rovněž zpracován projekt na zřízení Muzea mechanických betlémů ve Svitavách, který nese myšlenku umístění Velkého svitavského mechanického betlému do objektu vedle Ottendorferovy knihovny. Zároveň jsme společně s městem Svitavy požádali o spoufinancování projektu z Integrovaného regionálního operačního programu 2021–2027. Muzeum mechanických betlémů, jediné v ČR, by mělo být dokončeno v roce 2027. Čeká nás tedy dalších 5 let náročné práce, ale věříme, že se podaří tento náš sen  naplnit a Velký svitavský mechanický betlém se přemístí do samostatného objektu, kde bude vystaven celoročně. Spolu s prezentací dalších mechanických betlémů i tematickou dětskou hernou vytvoří jedinečné místo, které představí příběh betlémářství jako živého řemesla a stále se vyvíjející lidové tradice, mající v současné společnosti své pevné místo. Až do slavnostního zahájení provozu v nových prostorách budou moci Svitaváci i návštěvníci města každý rok zhlédnout tuto nádheru v muzeu vždy během vánočních výstav.* 

Blanka Čuhelová a Hynek Stříteský,

Svitavy

Foto: archiv Městského muzea a galerie ve Svitavách

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down