Řídící učitelé nemají suplovat úředníky

V novém školním roce se školy napříč Českem vyrovnávají s řadou výzev. Covidová opatření, integrace ukrajinských dětí, ředitelé zavaleni administrativou… Rozdělení administrativní zátěže je přitom podle odborníků investicí, která se každé škole i obci vyplatí.

Pro kvalitní vzdělávací systém je nezbytné poskytovat školám, jejich ředitelům i pedagogům maximální podporu. Nejblíže jsou školám zřizovatelé; podpora od nich je tedy rychlá a účinná. Ovšem administrativní zátěž ředitelů se neustále zvyšuje a mnozí z nich jsou dnes spíše v pozicích úředníků než vzdělávacích lídrů.

ZÁKLADNÍ ROLE ŘEDITELE ŠKOLY A JEJÍHO ZŘIZOVATELE

Jakub Černý, obsahový koordinátor projektu Domácí úkoly z organizace Frank Bold, k tomu poznamenává: „Vést dobře školu jako vzdělávací instituci, to je úkol ředitele. A úkolem zřizovatele je s tím řediteli maximálně pomoci, minimálně tak, aby na to měl ředitel čas.“

Odbřemenit ředitele „od papírů“ je jen jedním z kroků, které odborníci doporučují všem zřizovatelům škol, tedy politikům v každé obci. „Vše důležité začíná u lidí, jejich starostí a problémů. Od podpory ředitelů přes ostatní personál až k plnému rozvoji potenciálu všech žáků,“ dodává Jakub Černý.

Pod výzvou projektu Domácí úkoly jsou podepsáni experti na školství z autorských organizací Česká rada dětí a mládeže, EDUin, Nadační fond Eduzměna, Otevřeno, Učitel naživo, Učitelská platforma a Česká odborná společnost pro inkluzivní vzdělávání.

SEDMERO DOPORUČENÍ, KTERÁ BY NEMĚLA ZAPADNOUT

Tyto organizace již dříve vydaly doporučení pro vládu na celonárodní úrovni. Nyní přenesly pozornost přímo na komunální úroveň a na zřizovatele škol. „Pro školství se toho dá spoustu udělat na místní úrovni a mnozí zřizovatelé toho opravdu hodně dělají.  Příklady z praxe ukazují, že vliv a pomoc zřizovatele je zásadní a vše začíná drobnými krůčky. Expertní doporučení se vyplatí nejen školám, ale i jednotlivým obcím. Důležité je začít!” vysvětluje Jakub Černý.                                                           

Odborníci připravili sedm drobných investic, které může každý zřizovatel udělat. Kromě lepšího rozvržení administrativní zátěže obsahují rovněž podporu vzdělávání zaměstnanců škol a zlepšení atmosféry vzájemné důvěry. V oblasti péče o děti pak podporu potenciálu všech žáků, aby žádné nezůstalo mimo kolektiv, stejně jako zajištění sociálně–zdravotní podpory ze strany krizových či psychologických služeb.

Přestože se uvedená opatření vztahují zejména k základním školám, vzdělávání začíná již ve školce. „Mateřinky by neměly ve stupnici priorit stát až kdesi vzadu. Stejně tak spolupráce s rodiči. Jejich přínos v mimoškolních aktivitách by neměl být podceňován,“ uzavírá Jakub Černý.

Kompletní přehled doporučení je k nalezení na stránkách projektu du2021.cz/7investic.

/red/

Ilustrační obrázek: projekt Domácí úkoly*

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down