Říjnové vydání Moderní obce je už u čtenářů

Celkem 76 stran včetně obálky má říjnové číslo odborného měsíčníku Moderní obec. Jako vždy v něm čtenáři naleznou množství zajímavých a inspirativních informací.

V rubrice Názor ministr životního prostředí Richard Brabec přibližuje smysl nových odpadových zákonů, které se jeho resort během nejbližších měsíců chystá prosadit ve vládě i v Parlamentu.

Rubrika Polemika přivedla proti sobě starostu Chýnova na Táborsku, senátora Pavla Eyberta a starostu Náchoda, poslance Jana Birkeho. Oba – každý z jiné pozice – odpovídají na otázku: Má se obecním policiím odebrat kompetence měřit rychlost projíždějících vozidel? Otázku jsme položili v souvislosti s návrhem novely zákona o obecní policii, který má nyní ve své agendě dolní parlamentní komora. Otázka to není jednoduchá a ani oba protagonisté rubriky na ni zcela jednoznačně neodpovídají, ale spíše nastolují nové náměty pro fungování obecních policií v budoucnu.

V rubrice Rozhovor tentokrát vystupuje starostka Semil Lena Mlejnková. Přibližuje dlouhý a nesnadný boj o záchranu městské nemocnice a zamýšlí se i nad podmínkami pro fungování zdravotnických zařízení tohoto druhu. Ovšem v rozhovoru jsme zabrousili i do oblasti veřejného zadávání a architektonických soutěží, stejně jako třeba do úvah nad smyslem a přednostmi participativního rozpočtování.

Nemalý prostor jsme v říjnovém vydání Moderní obce vyčlenili pro nově zahajovaný projekt AKADEMIE SAMOSPRÁV, a to jak v rubrice Spektrum, tak v rubrice Správa a rozvoj. Projekt byl připraven známou advokátkou Janou Zwyrtek Hamplovou, přičemž záštitu nad ním převzal senátor Ivo Valenta. AKADEMIE SAMOSPRÁV přinese více než třicet přednášek z oboru práva, zejména zákona o obcích. Právě na téma tohoto zákona Jana Zwyrtek Hamplová, mimochodem i dlouholetá členka redakční rady Moderní obce a kmenová autorka našeho časopisu, chce vést s účastníky přednášek – starostkami a starosty i dalšími představiteli obcí a měst – diskusi, která by měla vyústit v návrh zcela nového zákona o obcích. Ten chce Jana Zwyrtek Hamplová připravit s tím, že prosadit návrh zákona připravený v součinnosti s komunálními politiky "zdola" by byla zase úloha senátora Ivo Valenty. V říjnovém vydání Moderní obce přinášíme i harmonogram prvních přednášek naplánovaných v jednotlivých krajích v rámci projektu AKADEMIE SAMOSPRÁV a jako jeho mediální partneři můžeme za Moderní obec s radostí konstatovat, že první termín (1. listopadu v plzeňském hotelu PRIMAVERA) pro Plzeňský a Karlovarský kraj byl už v prvních dnech zavalen smrští přihlášek. Více o projektu na: www.akademiesamosprav.cz.

V říjnovém vydání Moderní obce jistě zaujme také rubrika Kauza. Eva Vítková se v ní zabývá hledáním místa pro úložiště jaderného odpadu v České republice. Zdá-li se snad někomu, že jde pouze o problém obcí kolem dosud sedmi lokalit vytipovaných pro úložiště, není tomu tak - jde o celorepublikový problém. A nenechme se ukolébat ani tím, že vlastní úložiště se má stavět "až" v roce 2050.

Zejména čtenáři z velkých statutárních měst by neměli v rubrice Ekonomika a finance přehlédnout text ekonoma Luďka Tesaře. Otevírá totiž problém financování městských obvodů a městských částí, které v tomto směru často bývají vedeními statutárních měst "odsuzovány" do role paběrkářů. Autor článku nejen problém popisuje, ale také nabízí možná řešení, jak tento problém zvládnout.

Zvkláštní pozornost si jistě zaslouží rubrika Téma. V říjnovém čísle se věnuje nakládání s odpady v obcích a městech. Jak to vidí Svaz měst a obcí ČR, vysvětluje v této rubrice jeho místopředseda a starosta obce Velký Osek Pavel Drahovzal. Jak být úspěšný v žádosti o dotace třeba na obecní kompostárnu a zbytečně přitom "neklopýtnout", radí manažerka dotačních projektů Agentury ValFia, s r. o., Lucie Valentová. Hodně zajímavý je text, v němž shrnujeme poslední události na trhu odpadu z obalů. V průběhu let se na tento trh pokoušely  vstoupit nejrůznější firmy, nejnověji o to usiluje společnost REMA AOS, a. s., která tak hodlá vytvořit konkurenci společnosti EKO-KOM. V rubrice Téma si nenechte ujít ani informace o České asociaci odpadového hospodářství, u jejíhož zrodu stojí společnosti VEOLIA a SITA CZ.

Velmi aktuální je záznam besedy u kulatého stolu v rubrice Legislativa. Nazvali jsme jej Regulaci doby nočního klidu obcím novela přestupkového zákona nezkomplikuje. Za účasti starostek, právníků i zástupců Ministerstva vnitra včetně náměstkyně ministra Jany Vildumetzové jsme se v besedě věnovali novele zákona o přestupcích, která vstoupila v účinnost letos 1. října – a také některým fámám, které se v té souvislosti objevily v některých obcích a městech. Stručně a jednoduše řečeno: Žádný právní předpis (ani přestupkový zákon) neomezuje konání rodinných akcí. Ty se mohou na území obce konat i po 22. hodině. Rodinné akce či oslavy nevyžadují ohlášení nebo povolení obce ani jiného orgánu veřejné správy. V případě rodinných nebo společenských akcí i po 22. hodině je však samozřejmě nezbytné respektovat ochranu nočního klidu stanovenou zákonem o přestupcích. Po 22. hodině tak mohou akce pokračovat za podmínky, že nenarušují noční klid. Nerespektování nočního klidu je přestupkem, za který může být uložena obcí sankce podle zákona o přestupcích.

Další informace na toto téma najdete ve zmíněné besedě u kulatého stolu a pomoci může i otištěný metodický materiál odboru veřejné správy, dozoru a kontroly Ministerstva vnitra – vzor obecně závazné vyhlášky obce o nočním klidu.

Listopadové vydání Moderní obce očekávajte už 3. 11.*

Předplatné Moderní obce si lze zajistit na: http://profipress.cz/predplatne/.

/rš/

 

 

 

Napsat komentář

Napsat komentář

Komentáře k článku

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down