Římskokatolická církev loni investovala téměř miliardu korun do společensky prospěšných aktivit. Je připravena i na užší spolupráci s obcemi

Všech osm diecézí římskokatolické církve v ČR dohromady vynaložilo za rok 2016 téměř miliardu korun na aktivity přinášející užitek celé společnosti. Kromě toho investovaly v roce 2016 do regionů i do své budoucí soběstačnosti celkem 1,1 miliardy korun, z toho více než 900 milionů korun šlo do půdy, nemovitého majetku a hospodářských aktivit. Biskupství zvýšila výnosy z vlastního hospodaření s lesy, půdou a nemovitostmi v regionech meziročně o 11 % na 1,4 miliardy korun, na daních odvedla za rok 2016 téměř 114 mil. korun. Vyplývá to z informací o hospodaření římskokatolické církve za rok 2016, které dnes zveřejnila Česká biskupská konference.

Na dnešní tiskové konferenci v Praze generální sekretář České biskupské konference (ČBK)  Stanislav Přibyl připomněl, že posláním církve je kromě jiného pomáhat bližním a pozitivně přispívat k životu společnosti a místních komunit, v nichž působí. „Jde nám o to, aby nejen naše financování veřejně prospěšných aktivit, ale i naše investice do budoucí samostatnosti přinášely společnosti užitek. Snažíme se o udržitelné, lokální hospodaření s půdou a vodou a dodržujeme etické standardy pro finanční investice,“ dodal Stanislav Přibyl.

Do své budoucí soběstačnosti investovaly diecéze římskokatolické církve v loňském roce celkem 1,1 miliardy korun, tj. o zhruba 20 % více než v roce 2015. Zatímco předloni  směřovala převážná část těchto investic do speciálně zřízeného Katolického fondu, v minulém roce investice směřovaly především do nemovitostí, zemědělské a lesní půdy a hospodářských aktivit církve. Konkrétně šlo o 902 milionů korun, tedy více než 80 % veškeré investované částky.

Již dříve jsme dávali najevo, že hospodaření s poli a lesy je pro nás jednou z budoucích priorit. I když zisk je pro nás samozřejmě důležitý, mnohem víc nám jde o dlouhodobou podporu krajiny a udržitelný rozvoj. Není pro nás důležité vytvářet krátkodobý zisk, ale starat se o půdu a lesy tak, aby zde byly i za sto, dvě stě let. Půda je Božím darem, proto je důležité, aby to, co na našich polích roste, sloužilo k obživě člověka,“ řekl dále Stanislav Přibyl. Podle jejho slov se církev ve svém hospodaření snaží podporovat v regionech tvorbu přidané hodnoty a navazujících pracovních míst. Pokud to jde, usilují jednotlivé diecéze, aby zpracování výnosů z církevních polí a lesů probíhalo ve stejném regionu, ve kterém hospodaří.
Do finančních investic vložily diecéze katolické církve v loňském roce 176 milionů korun a částka vložená do Katolických fondů ke konci roku vzrostla na 980 milionů korun. Majetek Růstového fondu spravovaného ČSOB ke konci roku 2016 činil 771 milionů korun a majetek Výnosového fondu spravovaného Českou spořitelnou tvořil 209 milionů korun. Letos byl založen Nemovitostní fond, jehož správcem je Patria Finance. „Naše finanční investice podléhají přísným etickým pravidlům. V žádném případě neinvestujeme například do zbrojního či tabákového průmyslu a preferujeme investice do společností podnikajících eticky a udržitelným způsobem. Věříme, že i touto formou můžeme přispívat ke zlepšování života společnosti,“ vysvětlil na dnešní tiskové konferenci Karel Matyska, ekonomický poradce ČBK

Ke zlepšení života v regionech přispívají jednotlivé diecéze katolické církve nejen skrze své hospodaření, ale také pomocí přímých výdajů na zdravotnictví, vzdělávání, kulturní a sociální aktivity a opravu památek. Na tyto aktivity ve společenském zájmu vydaly všechny diecéze v souhrnu v loňském roce téměř miliardu korun, konkrétně 903 milionů korun. Nejvíce prostředků – 704 milionů korun – putovalo na opravu kulturních památek. Zbytek peněz šel do školství a do sociální a zdravotnické oblasti.
Snažíme se, aby působení církve v regionech bylo vnímáno pozitivně. Pečujeme o krajinu jako celek, tedy nejen o lesy a pole, ale také o kulturní památky. Dáváme lidem příležitost k práci i kvalitnímu životu, staráme se o potřebné, osamocené a nemocné, podporujeme vzdělání dětí a pořádáme kulturní a společenské akce. Chceme, aby obce byly místem setkávání lidí a aby se v nich dobře žilo. Naše aktivity přitom nejsou omezeny pouze na věřící, ale pomáhají celé společnosti,zdůraznil Tomáš Holub, plzeňský biskup a předseda ekonomicko-právní komise České biskupské konference.
Jak Tomáš Holub dále uvedl, diecéze římskokatolické církve v současnosti provozují přímo či nepřímo celkem 337 charit, 60 škol a školských zařízení a 145 hospiců a středisek domácí péče. V neposlední řadě církev skrze projekt cirkevnituristika.cz přispívá i k rozvoji cestovního ruchu v regionech a k propagaci památek a míst mimo velká turistická centra.
Příjmy římskokatolické církve lze rozdělit do čtyř hlavních oblastí, mezi které patří výnosy z vlastního hospodaření, přijaté dary a kostelní sbírky, státní příspěvek (který se každý rok o 5 % snižuje) a roční splátka finanční náhrady za nevydaný církevní majetek. V současnosti tvoří peníze od státu největší část příjmů římskokatolické církve, ta se však v budoucnu bude muset spolehnout především na vlastní hospodaření. Výnosy z vlastního hospodaření v roce 2016 meziročně vzrostly o přibližně 11 % a dosáhly výše 1,4 miliardy korun.
Cílem je zvyšovat i v následujících letech výnosy z vlastního hospodaření tak, aby se staly co nejdříve hlavním zdrojem našich příjmů. Díky tomu pak budeme moci i nadále investovat do společensky prospěšných aktivit a pomoci bližním,“ konstatoval Tomáš Holub.
Příspěvek státu římskokatolické církvi v roce 2016 činil 848 milionů korun, což je o 44 milionů méně než v roce 2015. Výše roční splátky finanční náhrady za nevydaný církevní majetek všem diecézím v roce 2016 činila 1,3 miliardy korun. Státní příspěvek přestane být vyplácen v roce 2030 a finanční náhrada v roce 2043. Výše finanční náhrady v roce 2016 byla částka třicetkrát nižší, než kolik stát zaplatil tento rok na úrocích ze státního dluhu. Na daních odvedly diecéze římskokatolické církve v roce 2016 téměř 114 milionů korun.
Na dotaz Moderní obce, zda již fungují nebo se připravují i společné projekty římskokatolické církve a obcí právě v oblasti sociálních služeb, cestovního ruchu či při podpoře místního podnikání, zástupci ČBK uvedli, že například pražská Arcidiecézní charita už ve spolupráci s městy a obcemi provozuje několik domů pokojného stáří, na východě Čech se daří spolupráci farností a obcí při realizaci pozemkových úprav apod. Římskokatolická církev spolupráci církevních subjektů s obcemi rozhodně podporuje a je k takové práci s municipalitami na všech úrovních připravena.

/zr, rš/

 

K foto:

Z dnešní tiskové konference k současným hospodářským a investičním aktivitám Římskokatolické církve. Zleva: generální sekretář České biskupské konference Stanislav Přibyl, plzeňský biskup Tomáš Holub a ekonomický poradce ČBK Karel Matyska

Foto: Ivan Ryšavý

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *