Rodinné firmy – domácí zlato. Ale čeká je změna

Proč jsou české rodinné firmy (RF) stále přehlíženým prvkem naší ekonomiky? Jak by se to dalo změnit? Ve vyspělém západním světě se rodinným firmám věnuje velká pozornost. Rodinné podniky jsou stabilnější, odolnější vůči ekonomickým výkyvům a ke svým zaměstnancům zodpovědnější.

Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR (AMSP ČR) zahájila celonárodní iniciativu, do které zapojuje rodinné podniky, akademickou a veřejnou sféru. Nezbytným krokem je odlišné pojetí rodinných firem v zákoně a stanovení jejich úlohy v národním hospodářství. Předkládáme proto legislativní změnu, což umožní specifickou podporu rodinných firem z národních i evropských zdrojů.

 Podnikatelé, akademici a politici se setkali na přelomové tuzemské konferenci k rodinnému podnikání, kterou uspořádala Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR a Vysoká škola ekonomická v Praze. Jedním z hlavních výstupů diskuse je ukotvení pojmu rodinného podnikání v ČR. Pokud změny nakonec schválí Poslanecká sněmovna, bude se jednat o revoluční změnu, která umožní čerpat rodinným podnikům specifickou podporu.

AMSP ČR připravuje mechanismus, který naváže na Usnesení Evropského parlamentu ze dne 8. září 2015 o rodinných podnicích v Evropě, kde se nejen jasně poukazuje na mimořádný vliv RF na ekonomiku, ale současně se i sděluje, že neexistuje jednotná evropská definice a členské země se vyzývají k rychlému vymezení pojmu RF a jasné institucionální podpoře RF.

Pokud chceme rodinné firmy či rodinné podnikání cíleně podporovat a sledovat jejich výkonnost a přínos pro českou ekonomiku, musíme je v českém právním řádu rovněž jasně zakotvit, podobně jako se tak stalo v celé řadě zemí EU. České právo doposud zná pouze právní institut rodinného závodu zakotvený v novém občanském zákoníku, který není pro tento účel dostatečný.

Podle Jana Spáčila z advokátní kanceláře Ambruz & Dark Deloitte Legal by rodinné podnikání v tuzemsku mělo zahrnovat tři základní formy, kterými jsou podnikání prostřednictvím obchodní společnosti, živnostenské podnikání a podnikání rodinných farem. Klíčovými parametry, které by mělo podnikání splnit tak, aby mohlo být považováno za rodinné, jsou především vlastnická účast rodiny na podnikatelské činnosti a podíl členů rodiny na manažerském rozhodování. Advokátní kancelář Ambruz & Dark Deloitte Legal se problematice rodinných firem dlouhodobě věnuje a prostřednictvím platformy Deloitte Private se snaží přinášet „best practice“ v oblasti rodinných firem v zahraničí do České republiky.

AMSP ČR proto po diskusi s podnikatelskou, veřejnou i akademickou sférou následuje další země EU a ve spolupráci s Ambruz & Dark Deloitte Legal předkládá definici pro tuzemské prostředí, která splňuje jak požadavky a doporučení EU, tak odpovídá potřebám a podmínkám národním. Definice vychází z podobné aktivity, která vznikla na Slovensku, přičemž slovenské pojetí podnikatelského prostředí je našemu velmi blízké.*

/TZ/

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *