01.01.1970 | 12:01
Autor:
Kategorie:
Štítky:

ROP SČ: Dotace putují i k těm nejmenším obcím

Regionální operační program Střední Čechy (ROP SČ) patří mezi nejrychleji čerpající programy v České republice. Na začátku letošního června bylo žadatelům proplaceno přibližně 3,2 miliardy korun, tj. kolem 19,2 % celkových prostředků.

V kategorii 500-5000 obyvatel v rámci oblasti podpory 3.3 Rozvoj venkova byly schváleny projekty v hodnotě 1 358 596 936 korun. V oblasti školství, zdravotnictví, revitalizací, sociální integrace a volnočasových aktivit se tak celkem uskutečňuje 105 projektů.

V oblasti rozvoje měst v kategorii nad 5000 obyvatel se realizuje či bylo zrealizováno 89 projektů při celkové dotaci z regionální rady 2 044 846 293 korun. Celkem tedy byla od začátku programu městům a obcím přiznána dotace 3 403 443 229 korun, tj. 60 % z dosud rozdělených prostředků, zatímco Středočeský kraj či organizace zřizované nebo zakládané krajem obdržely pouze 40 %.

Kraj v současné době uskutečňuje 55 projektů v oblasti dopravy, cestovního ruchu a integrovaného rozvoje území, na které byla uvolněna dotace ve výši 2 058 217 741 korun. Nejvíce peněz směřuje zejména do rekonstrukcí silnic II. a III. třídy, které kraj spravuje.

PŘÍKLADY PROJEKTŮ

Mezi nejmenší obce, které čerpaly dotaci z ROP SČ, patří Koleč s 570 obyvateli. Obec výhledově počítá s nárůstem počtu obyvatel o zhruba 50 %, tj. přibližně na 900 obyvatel. Podle starosty se proto rozhodla v předstihu rozšířit kapacitu základní školy, která již nestačí pokrýt stále rostoucí poptávku. V současné době školu rodinného typu navštěvují jak místní žáci, tak děti z okolí. Obec proto využila příležitost a předložila projekt do výzvy č. 40, která byla vypsána pro oblast základních škol. Žádost prošla úspěšně systémem hodnocení a obec získala dotaci 7 milionů korun. Projekt Revitalizace základní školy v Kolči umožní rekonstrukci již nevyhovujícího stavu školy a zároveň zvýšit její kapacitu o 20 míst.

Rovněž obec Ledčice (580 obyvatel), která tvoří díky své občanské vybavenosti pomyslné centrum okolních vesnic Podřipska, se rozhodla využít dotačních prostředků z Evropské unie. Protože tam nebylo žádné vhodné dětské hřiště, rozhodla se jej vybudovat za pomoci dotace ROP Střední Čechy. Předložila projektovou žádost do výzvy č. 31. Jedním z efektů projektu, jenž získal 1,8 milionu korun, je větší spokojenost občanů s podmínkami života v obci a podstatně menší zájem mladých k přestěhování se do měst.

Peníze z ROP SČ získala rovněž obec Kamýk nad Vltavou (831 obyvatel). V současné době uskutečňuje dva projekty. Na projekt Kamýk nad Vltavou - výlet do středověku obec čerpala z oblasti cestovního ruchu 16 milionů korun. Je zaměřen na stabilizaci a zlepšení přístupnosti zříceniny bývalého královského hradu Kamýk nad Vltavou, významného cíle poznávací turistiky v regionu Sedlčanska a Příbramska. Druhý projekt z oblasti školství Učíme se na výsluní se zaměřuje na modernizaci výuky v Základní škole Kamýk nad Vltavou. Bude tam vystavěn vzdušný venkovní altán, který umožní interaktivní výuku žáků v příjemném a klidném prostředí. Z dotace přesahující jeden milion korun dále obec vybaví učebny moderními technologiemi, vyučovacími pomůckami a taktéž technologiemi pro speciální třídy se žáky s nejtěžším stupněm postižení.

JEDNÁNÍ S EU O PŘEROZDĚLENÍ PROSTŘEDKŮ

Nejvíc projektů uskutečňují obce s počtem obyvatel do 5000 v oblasti volnočasových aktivit (31), mateřských škol (25) a základních škol (19). Dotace putují především do mateřských a základních škol a do fyzické revitalizace území. V oblasti volnočasových aktivit jsou předkládány a realizovány menší projekty, které se pohybují v rozmezí od 500 tisíc do 10 milionů korun. Těch je zhruba 75 %. Proti tomu projekty mateřských a základních škol získávají dotaci ve většině případů od 10 milionů do 35 milionů korun.

Skutečností je, že z celkových 14,3 miliardy korun pro ROP Střední Čechy bylo při schvalování programu v roce 2007 na oblast integrovaného rozvoje území (školství, sociální infrastruktura, zdravotnictví, volnočasové aktivity, městská centra či brownfields) alokováno pouze 5,2 miliardy korun, z toho miliarda korun pro Kladno a Mladou Boleslav a pouze 1,6 miliardy korun pro obce do 5000 obyvatel.

»Především z tohoto důvodu jsme zahájili jednání s Evropskou komisí o posílení zdrojů pro města, obce a krajskou infrastrukturu přerozdělením prostředků z oblasti cestovního ruchu ve výši 944 milionů korun,« vysvětluje ředitel Úřadu Regionální rady regionu soudržnosti Střední Čechy Tomáš Novotný.

Na cestovní ruch je v aktuální verzi ROP SČ z roku 2007 určeno 2,5 miliardy korun. Podnikatelským subjektům je z této částky vyčleněno téměř 30 %, tj. 771 milionů korun. Význam, který je při správě prostředků věnován komunální sféře, dokládá fakt, že od začátku roku 2009 do současnosti vzrostlo procento úspěšných žadatelů - obcí a měst nad 500 obyvatel z původních 11 % na nynějších 28 %.

V zájmu dalšího urychlení čerpání zavádí ROP Střední Čechy jako jeden z prvních programů proplácení prostředků žadatelům předem, tj. ještě před splatností dodavatelských faktur. Příjemci si tak nebudou muset brát překlenovací úvěry a platit úroky, což zejména v době ekonomické krize všichni velmi oceňují.

VERONIKA PELÍŠKOVÁ
vedoucí oddělení Technické pomoci a publicity Úřad Regionální rady regionu soudržnosti Střední Čechy

       

 

 

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down