01.01.1970 | 12:01
Autor:
Kategorie:
Štítky:

ROP Střední Čechy umí evropské peníze dobře zužitkovat

Celkem 14,921 mld. Kč z veřejných zdrojů je alokováno na podporu z Regionálního operačního programu (ROP) Střední Čechy na období let 2007-2013. K letošnímu 1. červenci ve všech jeho čtyřech osách byly schváleny projekty o celkových způsobilých výdajích bezmála 3,350 mld. Kč. Řada projektů však už také byla úspěšně uskutečněna.

Za některými z nich vedl nedávný press-trip uspořádaný pro média Regionální radou regionu soudržnosti Střední Čechy. Novináři postupně navštívili město Votice na Benešovsku, Sport-relax centrum Monínec u města Sedlec-Prčice na Příbramsku a posléze obec Petrovice u Sedlčan.

NOVÉ AUTOBUSOVÉ NÁDRAŽÍ? NABÍZÍ SE INSPIRACE Z VOTIC

Na projekt nového autobusového nádraží ve Voticích, uskutečněný v letech 2005-2008 s rozpočtem 26 mil. Kč, radnice získala peníze ještě ze Společného regionálního operačního programu (SROP). Ten pokryl 75 % způsobilých výdajů, zbytek doplnilo ze svých zdrojů město.

Původní autobusové nádraží vybudované ještě za minulého režimu bylo kapacitně nastaveno na masovou dopravu lidí ze širokého okolí za zaměstnáním do Votic, kde působily velké podniku typu Tesla či Sklárny Kavalier. "Po roce 1989 však radikálně snížily stavy zaměstnanců, což vedlo k následné redukci počtu autobusových spojů," poznamenává místostarosta Votic Tomáš Válek. Podle jeho slov původní autobusové nádraží bylo zbytečně rozsáhlé a navíc nesplňovalo ani nové požadavky na technickou úroveň a vybavenost. Proto se vedení města rozhodlo vybudovat menší, avšak moderní nádraží v dosud zanedbané lokalitě používané k nahodilému parkování a příležitostným trhům. Naopak na ploše, která se uvolnila zrušením starého autobusového nádraží, už byla částečně přeložena a celkově zrekonstruována krajská komunikace a vybudována i okružní křižovatka. Kromě toho se pro uvolněný prostor počítá rovněž s obchodním zařízením.

Náměstek ředitele Úřadu Regionální rady regionu soudržnosti Střední Čechy Ing. Václav Chytil považuje nové autobusové nádraží ve Voticích za příkladnou ukázku toho, jak lze úspěšně řešit problém hromadné dopravy v těsné blízkosti centra města za technicky i ekonomicky přijatelných podmínek a při respektování současných požadavků na kvalitu a bezpečnost autobusové dopravy. Moderní, bezbariérově řešený autobusový terminál se sedmi odbavovacími plochami (šest z nich je krytých) je doplněn informační kanceláří, v níž lze zakoupit časové jízdenky, čekárnou se sociálním zázemím, elektronickými informačními tabulemi i informačním sloupem pro nevidomé. K přínosům projektu patří i jedno vytvořené pracovní místo.

Místostarosta Tomáš Válek doplňuje, že pouze největší přepravce na novém autobusovém nádraží, tedy ČSAD Benešov, denně přes terminál uskuteční 104 spojů a měsíčně přepraví na 10 tisíc cestujících, kteří ve Voticích nastoupí či vystoupí. Autobusové nádraží však používá i šest dalších menších přepravců, takže tyto počty budou ještě o něco vyšší. "Celkem půjde o zhruba 130 spojů a asi 11 tisíc cestujících," odhaduje Tomáš Válek.

Dodejme, že další významnou součást projektu běžný cestující nespatří, nicméně pro město je důležitá. Odstavná plocha, pěšky vzdálená pouze několik minut, totiž z nádraží vytěsňuje autobusy, které by tam jinak i několik hodin blokovaly místo vyčkáváním mezi ukončením jízdy na jednom spoji a zahájením jízdy na spoji druhém.

PODPORA ZŮSTALA ZACHOVÁNA

Ing. Václav Chytil zdůrazňuje, že projekty tohoto druhu podporuje i současný ROP Střední Čechy, a to v rámci prioritní oblasti 1.2. Udržitelné formy veřejné dopravy. "Maximální možná dotace je přitom teoreticky 92,5 %, z toho 85 % z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj (ERDF) a 7,5 % z národních prostředků ČR. Konkrétní podmínky jsou zveřejňovány při vyhlašování každé výzvy na webu úřadu regionální rady http://www.ropsc.cz/," vysvětluje Ing. Václav Chytil.

Ve Voticích mají připraveny další investiční akce, z nichž mnohé na projekt nového autobusového nádraží navážou. Tomáš Válek vypočítává: "Už probíhá rekonstrukce a rozšíření mateřské školy s podporou ROP i SFŽP. Jsme před výběrovým řízením na zhotovitele kanalizace Jihozápad s podporou SFŽP. Je kompletně zpracována dokumentace k žádostem o podporu z ROP na revitalizaci náměstí T. G. Masaryka a na výstavbu kulturního centra." Místostarosta si však neodpustí poznámku, že i ve Voticích u některých projektů museli požadované dokumenty až třikrát předělávat, "protože kdosi změnil kritéria uprostřed zpracovacího období". Navíc - podle jeho názoru patrně v souvislosti s výměnou vedení kraje po krajských volbách - v rámci regionálního operačního programu se některé už dříve vyhlášené tituly zrušily nebo se snížila na ně alokovaná částka až "na absurdní minimum".

MONÍNEC: JAK LYŽOVÁNÍ VYTVÁŘÍ PRACOVNÍ MÍSTA

Areál Monínec na rozhraní Středočeského a Jihočeského kraje ve vzdálenosti 80 kilometrů od Prahy, 25 kilometrů od Tábora a pouhé čtyři kilometry jižně od Sedlce-Prčic si zejména pro sjezdové lyžování postupně buduje respekt i u mnoha těch, kdo dosud přísahali pouze na Alpy či alespoň Krkonoše. Areál na severní straně Javorové skály (724 m n. m.) v oblasti Českého Meránu se stal zejména díky dlouholetému podnikatelskému úsilí Jaroslava Krejčího st. a jeho rodiny plnohodnotným kyžařským střediskem s 1200 metrů dlouhou sjezdovkou, obsluhovanou čtyřsedačkovou lanovou dráhou a kotvou. Sjezdová trať je vybavena zasněžovacím zařízením a večerním osvětlením, díky čemuž tam lze lyžovat na sněhu v průměru stovku dní v roce. Během zimy průměrná denní návštěvnost činí tisíc osob (které si zakoupily skipass), přičemž zhruba 30 procent tvoří lyžaři z Prahy, ostatní jsou hlavně z Tábor-ska, Benešovska a Příbramska. V uplynulé sezóně 2008/2009 areál navštívilo 100 tisíc milovníků zimních sportů.

S příchodem silného investora - holdingu Trigema, se využití místních atraktivních přírodních podmínek mohlo podstatně rozšířit, takže dnes už areál nabízí kvalitní celoroční využití. Mimo jiné travní lyžování, horské koloběžky, mountainboarding či sportovní kurzy včetně školy lukostřelby nebo příjemné zázemí pro cykloturistiku. Pomoc z ROP Střední Čechy byla využita především na dobudování a dovybavení sjezdovky, nová zařízení pro kongresový a incentivní cestovní ruch či poskytování stravovacích služeb, pro nové parkoviště s kapacitou 406 stání, ale i na novou turistickou ubytovnu. Jaroslav Krejčí ml. spolu s předsedou představenstva Trigema Ing. Marcelem Souralem však připomíná i čistírnu odpadních vod, která obsluhuje celý areál, stejně jako tepelná čerpadla, podílející se na vytápění restaurace.

Proč však vůbec zmiňovat "ryze podnikatelský" projekt? Tento region nevyniká žádnou průmyslovou výrobou a ani zemědělství v něm nevynáší. Není proto bez významu, že jen samotný projekt podpořený z ROP tam přinesl hned 15 nových pracovních míst. Jaroslav Krejčí st. dodává: "Uvědomujeme si, že naším areálem generujeme rozvoj celé oblasti, protože v zimě zaměstnáváme 64 lidí a v létě pak čtyři desítky. Důležité je, že na nás svými aktivitami mohou navazovat i další podnikatelé - majitelé penzionů a hotelů, restaurací apod."

Ing. Václav Chytil poznamenává, že v oblasti podpory 2.1 Podnikatelská infrastruktura a služby cestovního ruchu je Výborem regionu soudržnosti už vyhlášena výzva číslo 34, v jejímž rámci budou podpořeny projekty malého a středního podnikání. Žádosti se přijímají od 15. července do 15. září, přičemž celková alokace vyčleněná pro tuto výzvu je určena na 50 mil. Kč při maximální výši dotace na podpořený projekt 10 mil. Kč.

V PETROVICÍCH ŠKOLA ZÍSKALA PUNC KONKURENCESCHOPNOSTI

V Petrovicích nedaleko Sedlčan mají kvůli nižšímu počtu žáků základní školu v tzv. výjimce. Podle zástupce ředitelky školy Mgr. Pavla Kdolského to znamená, že obec se zavazuje hradit i část nákladů na mzdy provozních zaměstnanců. Prakticky stále ještě novou, zelení obkrouženou sympaticky vypadající školu, jejíž stavba byla dokončena v roce 2001, navštěvovalo letos v červnu celkem 136 žáků, z nichž šest desítek do Petrovic za výukou dojíždělo.

Starosta Petr Štěpánek připouští, že nižší počet žáků se pro obec stal jedním z impulzů k tomu, aby se projektem Modernizace ZŠ Petrovice ucházela o podporu z ROP Střední Čechy. Obec si totiž od projektu slibuje, že díky modernímu vybavení školy bude možné ve výuce více využívat inovační přístupy, čímž se vyučování zatraktivní, a petrovická škola tak ještě více posílí svoji prestiž v očích dětí a jejich rodičů.

Projekt škole přinesl 24 počítačů ve dvou učebnách, dvě interaktivní tabule se dvěma dataprojektory a dvěma notebooky, ozvučení hudebny a pracovny fyzika-chemie, plazmové televizory či přenosný portlab pro učebnu cizích jazyků. Škola se rovněž více otevře veřejnosti, neboť projekt počítal i s tím, že dovybavení školy spolu s úpravami některých nevy-užívaných prostor (pracovna mladých hasičů, divadelní zkušebna) nejenže rozšíří spektrum doplňkových aktivit žáků, ale pomůže i dalšímu rozvoji volnočasových aktivit v celé obci. "Ještě kdyby se tak zlepšilo autobusové spojení Petrovic s okolními obcemi," dodává Mgr. Pavel Kdolský. "Žáci z Vysokého Chlumce, Počepic nebo Nechvalic by zatím museli kvůli dojíždění do naší školy vstávat o hodinu dříve. Takto si raději přispí a v klidu počkají, až se autobusy budou od Petrovic do jejich obcí vracet zpět a zavezou je do školy v Sedlčanech."

"Vybavení pořízené z dotace ROP zařadilo naši školu mezi moderní vzdělávací zařízení, která jsou schopna dobře a konkurenceschopně připravit své žáky na další vzdělávání. Věřím, že se naše škola stane přitažlivou také pro další žáky na Petrovicku," soudí starosta Petr Štěpánek.

Přesto neopomene podotknout: "Zejména pro obce naší velikosti je při žádostech o dotace velmi náročné vyplňovat DIŽ, tedy doplňující informace žadatele, kde musíte provést analýzu území, vyhodnotit rizika projektu, stále dokola psát stohy povinných příloh apod. Pro nás nebyl problém vysvětlit potřebnost modernizace výuky ve škole. Ale velmi pracné bylo vymyslet a popsat rizika projektu a analyzovat území..."

Náměstek ředitele Úřadu Regionální rady regionu soudržnosti Střední Čechy Ing. Václav Chytil ke slovům starosty připojuje: "Na poskytnutí dotace z ROP není žádný právní nárok. Pro řádné dokladování použitých dotačních prostředků se používá administrativní systém, který může být pro běžného žadatele opravdu náročný. I proto úřad regionální rady nyní, po vzoru jiných regionů, navrhuje dotační titul z prostředků Středočeského kraje na úhradu nákladů vzniklých pořízením projektové dokumentace a žádosti o dotaci. Úřad regionální rady všem žadatelům na území Středočeského kraje už teď nabízí bezplatné konzultace jejich záměrů."

NOVINKY, KTERÉ POMOHOU

Podle Ing. Miroslava Chytila plán výzev na letošní 2. pololetí k předkládání projektů pro podporu z ROP Střední Čechy je zveřejněn na webu úřadu regionální rady. Od 15. července až do 15. září se přijímají žádosti ve výzvách schválených Výborem regionální rady dne 8. 7. 2009. Od 15. října do 15. prosince se budou přijímat žádosti v rámci výzev, které tento výbor teprve schválí. Úřad regionální rady ve snaze zajistit rovnoměrné vytížení svých pracovníků přešel z praxe dvou kol výzev k praxi tří kol (jarní, letní, podzimní) v kalendářním roce. Letní kolo výzev se zaměřuje na cestovní ruch a veřejné služby v něm, revitalizaci městských center a silniční síť ve středních Čechách. Podzimní kolo výzev se prioritně soustředí na oblast školství a cyklostezky v oblasti podpory 2.2.

Dobrou zprávou je, že s platností od letošních letních výzev ROP Střední Čechy přechází na systém plateb ex-ante. "Znamená to, že faktury vystavené dodavatelem budou moci být po ověření investorem zaslány na úřad regionální rady, který je po kontrole proporcionálně proplatí na účet žadatele - a ten pak následně proplatí fakturu dodavatele. Zároveň budeme kontrolovat výběrová řízení na dodavatele už před podpisem smlouvy o dotaci, abychom minimalizovali rizika spojená s případnými chybami v tomto procesu a odhalená až po podpisu smlouvy. K tomuto účelu bude aktualizován Operační manuál ROP i organizační struktura úřadu," uzavřel Ing. Miroslav Chytil.

IVAN RYŠAVÝ

Výstavba autobusového nádraží Votice

- Struktura financování:

celkové náklady projektu: 22,993 mil. Kč,

prostředky ze SROP: 16,596 mil. Kč,

obecní prostředky: 6,397 mil. Kč.

- Projekt byl podpořen ze SROP - 5. výzva, Priorita 2. Regionální rozvoj infrastruktury, Opatření 2.1. Rozvoj dopravy v regionech, Podopatření 2.1.2 Rozvoj dopravní obslužnosti v regionech.

ZDROJ ÚŘAD RR

 

Sport-relax centrum Monínec

- Struktura financování:

celkové náklady projektu: 220 mil. Kč,

dotace z ROP: 50 mil. Kč,

vlastní prostředky: 115,526 mil. Kč,

nezpůsobilé výdaje: 54,490 mil. Kč.

- Projekt byl podpořen z ROP Střední Čechy - Priorita 2. Cestovní ruch, Opatření 2.1. Podnikatelská infrastruktura a služby cestovního ruchu.

ZDROJ ÚŘAD RR

Modernizace ZŠ Petrovice

- Struktura financování:

celkové náklady projektu: 2,096 mil. Kč,

dotace z ROP SČ: 1,939 mil. Kč,

vlastní prostředky obce: 0,157 mil. Kč.

- Projekt byl podpořen z ROP Střední Češchy - Priorita 3. Integrovaný rozvoj území, Opatření 3.3. Rozvoj venkova.

ZDROJ: ÚŘAD RR

Napsat komentář

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2023 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down