Autor
Kategorie:
EU

ROP Střední Morava využije celou alokaci

Téměř dvě třetiny z celkové finanční alokace Regionálního operačního programu (ROP) Střední Morava již byly proplaceny příjemcům evropských dotací na území Olomouckého a Zlínského kraje. Na účty obcí, měst, krajů, podnikatelů a neziskových organizací bylo posláno více než 12 mld. Kč. Zbývající...

Téměř dvě třetiny z celkové finanční alokace Regionálního operačního programu (ROP) Střední Morava již byly proplaceny příjemcům evropských dotací na území Olomouckého a Zlínského kraje. Na účty obcí, měst, krajů, podnikatelů a neziskových organizací bylo posláno více než 12 mld. Kč. Zbývající třetina, zhruba 6,5 mld. Kč, musí být proplacena do konce roku 2015. V programovém období 2007-2013 měl ROP Střední Morava k dispozici 18,5 mld. Kč. Nyní je již pokryto schválenými projekty 100 % celkové alokace a jsou vytvořeny dostatečné finanční rezervy na krytí rizik, např. kurzových rozdílů.

Největší objem peněz míří do rozvoje měst a venkova, např. na opravy náměstí a veřejných prostranství nebo na podporu rozvoje občanských služeb. V této prioritní ose již byly schváleny projekty za 7,1 mld. Kč. Z této sumy dotace pro veřejný sektor ve městech činily 3,3 mld. Kč a 2,7 mld. Kč pro veřejný sektor na venkově. Dalších 800 mil. Kč je určeno na rozvoj regionálních center (Olomouc a Zlín) a 300 mil. Kč na podporu podnikání.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *