01.01.1970 | 12:01
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Rozhodčí řízení on-line

Rozhodčí řízení upravuje zákon číslo 216/1994 Sb., o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích nálezů. Na jeho základě lze rozhodovat v rozhodčím řízení téměř veškeré spory majetkové povahy. Rozhodčí soud působí u nás již...

Rozhodčí řízení upravuje zákon číslo 216/1994 Sb., o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích nálezů. Na jeho základě lze rozhodovat v rozhodčím řízení téměř veškeré spory majetkové povahy.

Rozhodčí soud působí u nás již více než padesát let (nyní jako Rozhodčí soud při Hospodářské komoře ČR a Agrární komoře ČR - dále jen Rozhodčí soud) a před jeho senáty bylo projednáno mnoho tisíc sporů. Většina z nich skončila vydáním rozhodčího nálezu. Převažují spory z kupních smluv, dále spory týkající se například zabudování různých inženýrských sítí, problémy v dohodách s nemocnicemi nebo jinými zařízeními atd.

Hlavním přínosem řešení sporů před Rozhodčím soudem je rychlost a efektivnost řízení. Je jednoinstanční, takže není možnost odvolání. Žalující strany si mohou určit, kde bude rozhodčí řízení probíhat. Aby se mohl spor řešit u Rozhodčího soudu, musí se již při uzavírání jakékoliv smlouvy týkající se majetku, finančních záležitostí a všeho, co s tím souvisí, dodržet důležitá zásada - do smlouvy se musí zapracovat příslušná rozhodčí doložka. V případě obce by na tuto záležitost při uzavírání smluv měl pamatovat buďto její právník nebo odpovědný pracovník, který je oprávněn smlouvu za příslušnou stranu podepsat. Tato rozhodčí doložka potvrzuje, že v případě vzniku sporu jej žalobce nemusí řešit zdlouhavě před obecním soudem, ale bude se soudit u Rozhodčího soudu podle jeho řádu a pravidel. Od podání žaloby a zaplacení příslušného poplatku probíhá řešení sporů v průměru čtyři a půl měsíce.

Od poloviny letošního roku je možné vyřizovat spory před Rozhodčím soudem také prostřednictvím internetu. Tato možnost je určena především pro jednodušší záležitosti jako jsou neplacení pojistných či jiných smluv, různých závazků, které mají občané vůči své obci apod. Z tohoto důvodu byl vydán Zvláštní dodatek Řádu pro rozhodčí řízení on-line (Řád on-line). Jeho účelem je poskytnout možnost řízení a rozhodování sporu prostřednictvím internetu v případě, že se strany na tom dohodly a podrobily se výše uvedenému řádu. Všechna podání pak strany uskutečňují elektronickou formou, stejně tak je vedeno řízení a vydán rozhodčí nález.

Možnost řešit některé jednodušší spory prostřednictvím internetu by měla přispět k větší pohotovosti rozhodčích řízení a navíc ušetřit stranám mnohé náklady. Poplatek za rozhodčí řízení on-line je tři procenta z hodnoty předmětu sporu, nejméně však 3000 Kč.

Veškeré informace o postupu obsahuje Zvláštní dodatek Řádu pro rozhodčí řízení on-line, který vyšel v červnu v Obchodním věstníku a veškeré údaje jsou k dispozici i na adresách: www.arbcourt.cz, prahaarbcourt.cz.

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down