ROZHODLA KVALITA A RYCHLOST

Více než dva tisíce nových pracovních míst má vzniknout po dokončení výrobního areálu německé firmy Bosch v jedné z okrajových lokalit Jihlavy. Další průmyslovou zónu připravuje město na území Městské části Hruškovy Dvory. "Když se před čtyřmi lety rozhodovalo o tom, zda město má či nemá prodat za...

Více než dva tisíce nových pracovních míst má vzniknout po dokončení výrobního areálu německé firmy Bosch v jedné z okrajových lokalit Jihlavy. Další průmyslovou zónu připravuje město na území Městské části Hruškovy Dvory.

„Když se před čtyřmi lety rozhodovalo o tom, zda město má či nemá prodat za symbolickou cenu pozemky v průmyslové oblasti nedaleko dálnice německé firmě Bosch, byly okolo toho velké diskuze. Dnes zde stojí výrobní areál na výrobu světlometů pro automobilový průmysl, ve kterém pracuje asi 600 osob z blízkého i vzdálenějšího okolí. Klesla nezaměstnanost a zlepšila se životní úroveň,“ říká vedoucí odboru rozvoje města Městského úřadu v Jihlavě Ing. Monika Pertlová.

V současné době se zde staví další výrobní hala a do dvou let by mělo přibýt ještě 1500 nových pracovních míst. Podnikatelský záměr firmy Bosch počítá s využitím celkem 27 ha volných pozemků.

DALŠÍ PERSPEKTIVA

Město již žádné pozemky k dispozici nemělo. Proto radnice vytipovala vhodnou oblast v severní části města, určenou v územním plánu pro průmyslové účely, která navazuje přímo na dálnici D1. Tyto pozemky jsou zatím v územním plánu největší. V roce 1999 začala jednání s vlastníky pozemků. Doposud se podařilo vykoupit 18,5 ha za 16,5 mil. Kč. Nyní se vedou jednání o odkoupení zbývajících pozemků ještě s dalším vlastníkem – Pozemkovým fondem ČR.

Podaří-li se to, vznikne komplex o rozloze téměř 30 hektarů, který město hodlá plně zainvestovat a poté nabídnout k prodeji. Ve druhé etapě budou dořešeny majetkoprávní vztahy a měla by pokračovat výstavba infrastruktury na dalších 20 ha.

Součástí výstavby průmyslové zóny bude nová komunikace umožňující příjezd ke všem pozemkům. Následovat bude přeložka vzdušného vedení elektrické energie na hranice pozemku a vybudování přípojek na vodu, plyn, kanalizaci a další.

Rozpočtové náklady na stavební práce činí 77,550 mil. Kč. Konečná částka bude známa po vyhodnocení výběrového řízení na dodavatele výstavby infrastruktury, které radnice vypsala letos v červenci. Při celkovém hodnocení záměru budou do nákladů zahrnuty výdaje na výkup pozemků, na projektovou dokumentaci a přípravné práce. Celkové náklady se budou pohybovat kolem 116 mil. Kč. Z této částky, po odečtení dotací, pak bude vycházet i cena za metr čtvereční, za niž se budou pozemky rozprodávat.

JEDEN Z NEJLEPŠÍCH

Rychlost přípravy a realizace celého projektu je v ČR poměrně neobvyklá. V květnu 1999 zastupitelstvo začalo o nové průmyslové zóně mluvit, v srpnu začal výkup pozemků a v říjnu byly zahájeny projektové práce. V únoru t. r. již bylo vydáno územní rozhodnutí obsahující více než 60 vyjádření od různých subjektů.

„Důvodem, proč byl právě jihlavský projekt hodnocen jako jeden z nejlépe zpracovaných, a to i v konkurenci měst jako jsou Pardubice, Plzeň či Olomouc byla nejen rychlost přípravy, ale i kvalita celého záměru,“ vysvětluje starosta Ing. Vratislav Výborný, který zastupoval ve výběrové komisi CzechInvestu Svaz měst a obcí.

Město získalo ze státního rozpočtu dotaci 9 mil. Kč a na příští rok pak příslib ve výši 25 mil. Kč. „Z Regionálního úvěrového fondu jsme dostali úvěr 28,850 mil. Kč se splatností do konce roku 2009. Průběh přípravy průmyslové zóny konzultujeme s CzechInvestem, který bude město prezentovat v zahraničí,“ dodává Ing. Pertlová.

Infrastruktura průmyslové zóny má být hotová do konce roku 2001, ale prodej pozemků by mohl začít už nyní na podzim.

Další pozemky město v dohledné době nechystá. Dokud nebude plně zastavěna oblast určená v územním plánu pro průmyslové využití, ani to nelze. Nyní bude úkolem „rozprodat“ nově připravovanou zónu. Nepřijde-li velký investor, bude část zóny rozdělována a prodávána menším firmám.

Cílem radnice je zastavit regresivní demografický vývoj. Toho lze dosáhnout tak, že město nabídne lidem práci a bydlení. „To jsou dvě hlavní oblasti, na něž se soustřeďujeme. Víme, jak riskantní je zainvestovat pozemky, pro které ještě nemáme kupce. Máme však dobrou zkušenost s firmou Bosch, která spoustě obyvatel dala práci a ovlivnila i výši platů v regionu. Proto bych řekla, že velcí investoři mají kladný vliv nejen na ekonomiku, ale i na celkovou úroveň mezd a spokojenost lidí,“ uzavírá Ing. Pertlová.

EVA STEJSKALOVÁ

FOTO JAN VONDRA

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *